10,663
VIEWS

“ในวันที่ใครๆก็กลัวข้อมูลส่วนตัวรั่วไหล” ผู้บริโภคจัดการตัวเองอย่างไรกันบ้าง?

Jul 21, 2018 S.Worapol

ความกังวลเรื่องความปลอดภัยด้านข้อมูลดูเหมือนจะทวีความสำคัญขึ้นอย่างมากในกลุ่มผู้บริโภค งานสำรวจล่าสุดจาก Blue Fountain Media พบว่าเหล่าผู้บริโภคทั้งหลายต่างใช้วิธีการอันหลากหลายในการรับมือกับความกังวลเรื่องการรั่วไหลของข้อมูลส่วนตัว!

ผลการสำรวจพบวิธีการที่พวกเขาใช้ เช่น มากกว่าครึ่งของประชากรชาวสหรัฐอเมริกาที่มีการใช้งานอินเตอร์เน็ตเลือกที่จะลบและสะสาง cookies และ ประวัติการเข้าชมเว็บไซต์ทุกครั้งหลังใช้งาน นอกจากนั้น 44% ยังเลือกที่จะปฏิเสธการให้ข้อมูลส่วนตัวแก่แบรนด์เมื่อถูกถามอีกด้วย

ถึงแม้จะกังวลในความปลอดภัยมากเพียงใด เราพบว่าผู้ใช้งานก็ไม่ได้เข้มงวดมากเกินไปที่จะต้องทำหลากหลายขั้นตอนเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของเขา เช่นการเปลี่ยนรหัสผ่าน การเข้ารหัสแบบ 2-Factors Authentication การรักษาความปลอดภัยของระบบอินเตอร์เน็ตไวไฟ ด้วยเพราะวิธีการเหล่านี้ค่อนข้างต้องการเวลาและขั้นตอนที่ยุ่งยากไปเสียหน่อย

นอกจากนั้นผู้ใช้งานยังอาจจะเปลี่ยน mode การท่องอินเตอร์เน็ตไปสู่โหมดแบบ private mode เพื่อป้องการความเป็นส่วนตัวในการใช้งานโลกดิจิตัลของเขา มากไปกว่านั้นบางคนถึงขั้นแปะเทปไว้ที่กล้องบริเวณกล้องหน้าของคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือเลยทีเดียว

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.