ยูนิโคล่มอบโอกาสให้น้องๆ จากมูลนิธิสถาบันแสงสว่างผ่านโครงการ “In-store Shopping Experience”

Aug 03, 2018 -None-

เมื่อเร็วๆ นี้ ยูนิโคล่ ผู้นำตลาดเสื้อผ้าและแฟชั่นระดับโลกจากประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานยูนิโคล่จิตอาสา จัดกิจกรรม “In-store Shopping Experience” ให้กับเด็กๆ ผู้บกพร่องทางร่างกาย และสติปัญญาจากมูลนิธิสถาบันแสงสว่าง โดยกิจกรรมนี้ได้จัดกันต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 7 เพื่อสานต่อปณิธานมุ่งมั่นในการมอบโอกาสทางสังคมให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาสทั่วโลก และตอกย้ำแนวทางการรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืนด้วยปรัชญา “ทำให้โลกน่าอยู่ยิ่งขึ้น” หรือ “Make the World a Better Place” ที่ร้าน ยูนิโคล่ พัฒนาการ โรดไซด์สโตร์สาขาแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศไทย

กิจกรรม “In-store Shopping Experience” ครั้งที่ 7 นี้ ได้รับความร่วมมือจากทั้งผู้บริหาร และพนักงานยูนิโคล่จากหลากหลายสาขา ที่อาสาเข้าร่วมในโครงการเพื่อช่วยเหลือและให้การดูแลน้องๆ จากมูลนิธิสถาบันแสงสว่าง โดยในกิจกรรมเป็นเหมือนการเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ พร้อมพัฒนาความสามารถของตนเองผ่านทางกิจกรรมสนุกสนานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การสื่อสาร การแก้ปัญหา การบริหารจัดการ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ และทางสังคม อาทิ การเลือกซื้อสินค้าและลองเสื้อผ้าในห้องลอง การคำนวณราคาสินค้า การควบคุมค่าใช้จ่ายภายใต้งบประมาณที่กำหนด รวมไปถึงการสร้างสัมพันธภาพอันดีต่อผู้อื่นในสังคม เพื่อที่จะเป็นแรงบันดาลใจและกำลังใจในการดำเนินชีวิต พร้อมนำทักษะที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมนี้ไปปรับใช้กับชีวิตในอนาคต

เซอิเคน ชิโนะ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บริษัท ยูนิโคล่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงกิจกรรม In-store Shopping Experience ว่า “เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้จัดกิจกรรม “In-store Shopping Experience ขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 7 การรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืนคือสิ่งที่ยูนิโคล่ให้ความสำคัญอยู่เสมอ พวกเรามีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในความสามารถและพลังของคนทุกเพศทุกวัย รวมถึงผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและทางกายที่มาเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ ยูนิโคล่เชื่อว่าน้องๆ เหล่านี้ล้วนมีศักยภาพที่จะพัฒนาตัวเอง หากได้รับการดูแลและให้ความช่วยเหลืออย่างถูกต้อง จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า น้องๆ ทุกคนจะได้รับการเสริมทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในสังคมจากพี่ๆ พนักงานยูนิโคล่จิตอาสา เพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต การทำงาน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยในภายภาคหน้าต่อไป

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ เราเลือกน้องๆ จากมูลนิธิสถาบันแสงสว่าง เนื่องจากเหตุผลที่เหมาะสมหลายประการ และเป็นมูลนิธิที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากร้านยูนิโคล่ พัฒนาการ โรดไซด์ สโตร์แห่งแรกของยูนิโคล่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศไทย  ด้วยความมุ่งมั่นของเราที่พร้อมจะมอบสิ่งดีๆ คืนให้กับชุมชนที่ร้านของเราตั้งอยู่ และเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในย่านพัฒนาการแห่งนี้  เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมนี้จะเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจดีๆ ที่เราทำให้เพื่อสังคมและชุมชนในละแวกพัฒนาการด้วยครับ”

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.