ZTE พร้อมเผชิญหน้ากับอนาคตด้วยการทำงานอย่างหนักและสร้างนวัตกรรม

Aug 07, 2018 -None-

ZTE เสริมความแข็งแรงของโครงสร้างองค์กรทีมงานและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวไปข้างหน้า ด้วยการทำงานอย่างหนัก ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ พร้อมทุ่มเทให้กับการวิจัยและพัฒนารวมถึงเทคโนโลยีหลักขององค์กร

นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมาเป็นเวลากว่า 33 ปี ZTE ได้ยึดมั่นในแนวคิดการบริหารจัดการแบบ "มุ่งเน้นไปที่ลูกค้านวัตกรรมเทคโนโลยีเป็นหัวใจหลัก" ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมา ZTE ไม่เคยหยุดการลงทุนในนวัตกรรมไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากใดๆในประวัติศาสตร์จนได้รับการจัดอันดับที่ดีสุดในบริษัทไฮเทคทั้งหมดในตลาดหุ้น ZTE มีบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนากว่า 30,000 คน และได้ลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนากว่า10,000ล้านเป็นประจำทุกปี ZTE เชื่อว่าเฉพาะนวัตกรรมที่มุ่งเน้นการแข่งขันทางมูลค่าเท่านั้น ที่จะสามารถสร้างผลตอบแทนและการเติบโตได้อย่างสม่ำเสมอการมุ่งเน้นที่ลูกค้าและรักษาความมุ่งมั่นจะทำให้ ZTE เติบโตได้อย่างมั่นคงและรวดเร็วรวมถึงการให้ผลตอบแทนไปยังตลาดทุนซึ่งขึ้นอยู่กับนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้า

ZTE ยึดมั่นในกลยุทธ์ของ "การเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม 5G"  ซึ่งต้องมีการลงทุนสูง และจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องในปีพ.. 2560 ได้มีการค้นพบใหม่ๆเช่น ในเดือนกุมภาพันธ์ ZTE ได้เริ่มให้บริการฐานสถานี 5G ก่อนการดำเนินงานเชิงพาณิชย์และได้ออกโซลูชั่นการถ่ายโอนข้อมูลด้วยเทคโนโลยี 5G เป็นครั้งแรกบนพื้นฐานของ IP ออปติคอล Flexhaul ในเดือนธันวาคมได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์หลัก 5G บนพื้นฐานของโครงสร้างพื้นฐานด้านบริการรวมถึงข้อได้เปรียบในการเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยี5Gปรับใช้เครือข่ายและการทดสอบระดับประเทศเป็นรายแรก ZTE ยังได้จดสิทธิบัตรเกี่ยวกับเทคโนโลยี 5G กว่า 2,000 รายการทั่วโลกและเครือข่าย 110 แห่งผ่านเครือข่ายฟรี 5G ในกว่า 60 ประเทศในเดือนเมษายนพ..2561 ZTE ประสบความสำเร็จเป็นครั้งแรกในการโทรศัพท์ผ่านเทคโนโลยี 5G ที่อิงมาตรฐาน 3GPP R15 ในกว่างโจว

ZTE ยึดมั่นในการยกระดับธุรกิจให้เป็นสากลรักษาคำมั่นสัญญาให้แก่ลูกค้าต่างประเทศและผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ ZTE จะมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์หลักและลูกค้าที่สำคัญขยายส่วนแบ่งทางการตลาดและลูกค้าในตลาดหลักสมดุลรายได้และกำไรรักษาเสถียรภาพทางการเงินปฏิบัติตามกฎหมายสร้างค่านิยมผ่านการปฏิบัติตามอุทิศตนเองเพื่อการพัฒนาโทรคมนาคมระดับโลกต่อไป

 

ค่ายมือถือ

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.