17,788
VIEWS

โครงการ “รักน้ำ” ปลุกจิตสำนึก ชวนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ผ่านเรื่องเล่าจากการเดินทางของ ติ๊ก-เจษฎาภรณ์

Jun 15, 2017 -None-

“น้ำท่วมอีกแล้ว” กว่าจะรู้ตัว ปัญหาน้ำท่วมก็กลายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยจนหลายคนคงชินตากับภาพการรายงานข่าวอุทกภัย ภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นในพื้นที่ประสบภัยเดิมๆ แทบจะทุกปี แต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าบางพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมในฤดูฝนนั้น ยังต้องเจอกับปัญหาขาดแคลนน้ำจนไม่มีน้ำอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง

ด้วยเหตุนี้ โครงการ “รักน้ำ” โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำที่ริเริ่มโดยกลุ่มธุรกิจโคคา-โคลา ในประเทศไทย ร่วมกับองค์กรไม่แสวงผลกำไร จึงมุ่งปลุกจิตสำนึกให้ทุกคนเห็นถึงปัญหาและความสำคัญของทรัพยากรน้ำ เน้นสื่อสารด้วยสื่อออนไลน์ รับกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อของคนไทยในปัจจุบัน

ล่าสุด โครงการ “รักน้ำ” ได้ปล่อยวิดีโอตัวใหม่ ที่บอกเล่าเรื่องราวการเดินทางของพระเอกตลอดกาลที่ทุ่มเทให้กับการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมมานานอย่าง ติ๊ก เจษฎาภรณ์ ผลดี เพื่อค้นหาคำตอบของคำถามที่ว่า “ทำไมประเทศของเราในบางพื้นที่ในช่วงหน้าแล้ง น้ำก็ไม่พอใช้ แต่พอถึงหน้าฝนน้ำก็ท่วม” โดยในวิดีโอนี้นอกจากจะได้เห็นความหล่อเหนือกาลเวลาของพี่ติ๊กแล้ว ยังได้จะได้เห็นทิวทัศน์จริงที่สวยงามของพื้นที่ป่าในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและป่าต้นน้ำในชุมชนลุ่มน้ำคลองยัน จนไม่น่าเชื่อว่าแหล่งน้ำชุมชนที่ครั้งหนึ่งเคยถูกทำลายโดยมหาอุทกภัย จะถูกฟื้นฟูจนกลับมาสมบูรณ์ได้ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชนและอาสาสมัครจากโครงการ “รักน้ำ”

วิดีโอบันทึกเรื่องราวการเดินทางของติ๊ก เจษฎาภรณ์ผลดี 

วิดีโอความยาว 4 นาทีนี้ ไม่เพียงสะท้อนให้เห็นปัญหาทรัพยากรน้ำที่เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย และความจริงที่ว่า ประเทศไทยไม่ใช่ประเทศที่ขาดแคลนทรัพยากรน้ำ หากแต่ขาดการบริหารจัดการน้ำที่ดีพอ  แต่ยังพาไปพบกับคำตอบว่าการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนนั้น ต้องการความร่วมมือจากทุกคน

 

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำกับโครงการ “รักน้ำ” ได้ โดยการ “รักน้ำ” ในแบบของคุณ ผ่านทางแฮชแท็ก #RAKNAM #รักน้ำและสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ “รักน้ำ” เพิ่มเติมที่ http://www.coca-cola.co.th/th/raknam

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.