12,869
VIEWS

ถึงอีเมล์จะไม่เป็นที่นิยม เหมือนโซเชียลมีเดีย แต่ก็ยังน่าสนใจหากใช้เป็น

Sep 08, 2018 S.Worapol

ถึงนักการตลาดหลายคนจะมองว่าโซเชียลมีเดียกำลังจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ และมาทดแทนเครื่องมือเดิมๆอย่างที่ทุกคนคุ้นเคยอย่างอีเมล แต่ในความเป็นจริง อีเมลที่ทุกคนกำลังจะลืม ยังคงเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพอยู่

อย่างน้อยๆ กลุ่มคนที่ต้องใช้อีเมลทุกวันและยิ่งดูเหมือนจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆก็คือเหล่าพนักงานเงินเดือนนั้นเอง

จากการสำรวจล่าสุดของ Adobe พบว่า อัตรการใช้งานอีเมลในกลุ่มพนักงานเงินเดือนชาวสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วราว 17%               

เหล่าพนักงานเงินเดือนกว่า 50% กล่าวว่า อีเมลคือช่องทางที่พวกเขายินดีที่จะรับข้อมูลข่าวสารในเรื่องโปรโมชั่นจากแบรนด์ และข้อความนี้ดูเหมือนจะเป็นจริงอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ใช้ที่เป็นผู้ใหญ่ ในขณะที่พวกกลุ่มคนอายุน้อยอย่าง 18-24 และ 25-34 ปี ดูเหมือนจะไม่ค่อยอยากรับข้อมูลข่าวสารผ่านทางอีเมลเท่าไรนัก

สำหรับกลุ่มคนที่อายุมากกว่า 34 ปีนั้น การเปิดอีเมลดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ไม่ได้สร้างความรำคาญให้แก่พวกเขาแต่อย่างใด แต่ถ้าหากจะเพิ่มอัตราการเปิดให้มากขึ้น พวกเขากล่าวว่าอีเมลที่ส่งมาจะต้องให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์บางอย่างมากกว่าการส่งแค่โปรโมชั่น นอกจากนั้นยังต้องปรับข้อความให้มีลักษณะเฉพาะเจาะจงแบบบุคคลเพื่อพวกเขาเท่านั้น นอกจากนั้น หากสามารถซื้อสินค้าและบริการได้ในอีเมลเลยก็จะดีเป็นอย่างยิ่ง

กล่าวถึงเรื่องการส่งอีเมลที่มีความเป็นเฉพาะบุคคลนั้น มีความสำคัญอย่างมากสำหรับแบรนด์ที่ยังใช้วิธีการส่งข้อมูลผ่านอีเมลอยู่ กว่า 33% ของผู้ถูกสำรวจในสหรัฐอเมริกากล่าวว่า การส่งอีเมลที่มีเนื้อหาไม่ได้สอดคล้องกับความสนใจและความต้องการของเขาคือเรื่องที่เลวร้ายเรื่องนึงจากการได้รับอีเมล ตลอดจนการได้รับการแนะนำให้ซื้อสินค้าที่ไม่ได้ตรงกับความสนใจก็รวมด้วยในข้อกังวลนี้  ผู้รับอีเมลมีแนวโน้มสูงมากที่จะเลิกการรับอีเมลหากได้รับเนื้อหาที่พวกเขาไม่ได้สนใจจากแบรนด์

อย่างก็ดี การใช้งานอีเมลยังคงนับว่าสำคัญอยู่ เพียงแต่การปรับปรุงเนื้อหาข้อความข้างในจะต้องทำไปอย่างเคารพความสนใจเฉพาะบุคคล เพื่อผู้รับสารจริงๆ

 

Source

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.