10,223
VIEWS

แสนสิริปรับองค์กรรับคนยุคมิลเลนเนียล เชื่อมโยงวิธีคิดแบบ Agile เพิ่มความคล่องตัว กระชับ รวดเร็ว

Sep 09, 2018 P.Natthanit

ปัจจุบันกลุ่มวัยทำงานรุ่นใหม่ในยุคมิลเลนเนียลเป็นแรงสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร แต่หากกลุ่มวัยทำงานยุคนี้ต่างแตกจากรุ่นอื่นที่ต้องการแสวงหาประสบการณ์ และต้องการความรวดเร็วและคล่องตัว ในจุดนี้จึงทำให้หลายองค์กรเริ่มที่จะปรับการทำงานของตนเพื่อตอบสนองความต้องการของเด็กรุ่นใหม่ที่เข้าจะมาทำงานในอนาคต หนึ่งในนั้นก็คือ แสนสิริ         

แสนสิริ ได้นำแนวคิด Agile Transformation : Way of Working มาเป็นหนึ่งในนโยบายในการบริหารบุคลากรให้ตอบโจทย์พนักงานกลุ่มใหม่ที่กำลังเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นในองค์กร โดยแนวคิดการทำงานนี้ จะทำให้การทำงานภายในองค์กรนั้นคล่องตัวมากขึ้น แตกต่างจากการทำงานในรูปแบบเดิม ที่ต้องทำงานตามแผนกและมีกระบวนการทำงานเป็นระดับขั้นตอนจากล่างขึ้นบน ถ้าเกิดปัญหาที่จุดใดก็จะต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่หรืออาจจะต้องรื้อโปรเจคใหม่ทั้งหมด แต่ Agile จะช่วยให้การทำงานคล่องตัวกว่าเดิม กระชับ รวมเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งจะทำให้คนที่เก่งหรือผู้ที่มีความสามารถเฉพาะด้านนั้นๆ ได้มีพื้นที่แสดงศักยภาพของตน         

ปิยะวดี วรรธนาคม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และบริหารสำนักงาน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “แสนสิริ เป็นองค์กรขนาดใหญ่มีพนักงานจำนวนมากกว่า 4,000 คน ซึ่ง 70% นั้นเป็นพนักงานที่อยู่ในช่วงวัยทำงานกลุ่มมิลเลนเนียลที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงมีพฤติกรรมการทำงานและการใช้ชีวิตที่รวดเร็วจากอิทธิพลของสื่อดิจิทัล เทคโนโลยีและยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา แสนสิริ ได้นำร่องปรับกระบวนการทำงานในองค์กรให้มีความคล่องตัวสูง และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ตอบโจทย์ทั้งพนักงานและองค์กรแสนสิริในปัจจุบัน โดยนำแนวคิดการทำงานแบบ “Agile” มาปรับใช้ภายใต้การทำงานร่วมกับ The Boston Consulting Group (เดอะ บอสตัน คอนซัลติ้ง กรุ๊ป) บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำระดับโลกด้านการบริหารธุรกิจ ซึ่งแสนสิริเป็นบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แรกในโลกและองค์กรแรกในไทยที่นำแนวคิด Agile มาปรับใช้ทั้งองค์กร”

ทางแสนสิริไม่ได้เพียงนำแนวคิด Agile มาใช้ภายในองค์กรเท่านั้นแต่ยังนำมาปรับใช้ในการพัฒนาศักยภาพด้านการทำงานให้กับกลุ่มนักศึกษาฝึกงาน โดยเริ่มนำร่องแล้วเมื่อช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ภายใต้การฝึกงานแบบ“Agile Way of Working” ครบจบรอบด้าน 360 องศากับการเรียนรู้งานจากหลายแผนกแบบข้ามสายงาน (Cross-functional) ใน 3 ฝ่ายที่สำคัญขององค์กร ได้แก่ ฝ่ายพัฒนาโครงการ ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ และฝ่ายการตลาด

โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้กระบวนการทำงานหรือ know-how แบบครบขั้นตอนจากการเห็นภาพรวมของกระบวนการทำงานทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบ ไม่ได้เฉพาะเพียงทักษะเชิงลึกในสายงานที่ตนศึกษาอยู่เท่านั้น แต่ยังได้เรียนรู้การทำงานที่หลากหลาย

โดยมีพนักงานแสนสิริซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ภายในองค์กรที่ผ่านหลักสูตร Coaching and Mentoring program มาทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง (Mentor) หรือโค้ช (Coach) คอยให้คำแนะนำด้านการทำงานแบบ 1:2 โค้ช 1 คนจะดูแลน้องเพียง 2 คนเท่านั้นเพื่อประสบการณ์ที่ทั่วถึงและเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Squad ร่วมกับพี่เลี้ยง

นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างเครือข่ายในการทำงาน สังคมเพื่อนใหม่ๆ ที่ช่วยต่อยอดและสนับสนุนกันได้ต่อไปได้ในอนาคต ในขณะเดียวกันแสนสิริ ยังได้ไอเดียที่สดใหม่จากน้องๆไปปรับใช้พัฒนาต่อยอดโครงการที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ได้อีกด้วย

โครงการ “Sansiri Internship Program” เริ่มต้นในปีพ.ศ.2553 เป็นระยะเวลากว่า 9 ปี ปัจจุบันมีนักศึกษาที่ฝึกงานกับแสนสิริมาแล้วกว่า 1,000 คน โดยเปิดรับนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 จากทุกสาขาและทุกสถาบันในประเทศ เปิดกว้างให้สามารถเลือกฝึกงานที่ตนเองถนัดหรือสนใจเรียนรู้ได้ โดยไม่จำเป็นต้องตรงกับสาขาที่เรียนมา รวมถึงมีโอกาสได้คิดและแสดงออกในการทำงานจริงภายใต้สภาพแวดล้อมของสถานที่ทำงานที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจ และตอบโจทย์สไตล์คนรุ่นใหม่ ภายใต้บรรยากาศองค์กรที่เอื้อต่อการทำงานของคนรุ่นใหม่ อาทิ โคเวิร์คกิ้ง สเปซบนชั้น 17 ของออฟฟิศแสนสิริ

แสนสิริได้มีการปรับตัวองค์กรให้พร้อมกับการทำงานกับยุคมิลเลเนียน วิสัยทัศน์ของผู้บริหารต่อบุคลากรในองค์กร การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน ไม่ได้ทำให้ต้องลดจำนวนพนักงานลง แต่เป็นการเพิ่มงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้มากขึ้น และที่สำคัญคือ การทำให้พนักงานมีความภูมิใจในผลงานที่ตนทำ และบรรยากาศในการทำงานยังดีขึ้น แต่ละคนจะช่วยกันผลักดันให้โปรเจคเดินหน้า

รวมถึงให้พนักงานได้แสดงศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่ โดยเป้าหมายสำคัญอีกประการหนึ่งของการปรับเปลี่ยนครั้งนี้คือ การสร้างองค์กรให้เป็น “Dream Place to Work” หรือองค์กรที่น่าทำงานที่สุด ภายใน 3 ปี ของแสนสิริ

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.