“นิปปอนเพนต์” ร่วมมือ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เสริมทักษะ พัฒนาฝีมือ ช่างสีรถยนต์ ตามแผนต่อเนื่อง

Sep 19, 2018 -None-

บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดย ธวัช เบญจาทิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และนพดล ศรีสินรุ่งเรือง ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างสีรถยนต์ เพื่อพัฒนาช่างในสถานประกอบกิจการและแรงงานให้มีความรู้ ความสามารถ และฝึกทักษะช่างสีรถยนต์ให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มีทักษะในการปฏิบัติงานทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ รวมถึงรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคต และการเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0  พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่ผ่านการอบรมกับโครงการ Protege และผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างสีรถยนต์ ระดับ 1  จากโครงการทวิภาคี จำนวน 16 คน

นพดล ศรีสินรุ่งเรือง ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด หน่วยธุรกิจสีพ่นซ่อมรถยนต์ กล่าวว่าการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเมื่อปี 2558 ว่า “อยู่ภายใต้โครงการโปรเตเจ้ Protégé Project ที่มุ่งมั่นที่จะสร้างแรงงานช่างสี เพื่อขับเคลื่อนกำลังพลสู่มืออาชีพ ยกระดับวิชาชีพช่างพ่นซ่อมสีรถยนต์สู่มาตรฐานสากล ที่ผ่านมา จากการที่บริษัทฯ ได้ลงนามความร่วมมือเมื่อ 3 ปี ที่ผ่านมา เราได้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์สีที่ใช้ในการเรียนการสอนงานซ่อมสีรถยนต์ที่เป็นระบบสี 2K ประเภทสีสูตรน้ำที่ใช้ในศูนย์บริการชั้นนำและสีสูตรโซเว้นท์ที่ใช้ในอู่ซ่อมสีรถยนต์มาตรฐานทั่วประเทศ และปรับปรุงพื้นที่การฝึกให้มีห้องผสมสีซึ่งใช้เป็นศูนย์ฝึกอบรมการผสมแต่งสีที่พร้อมด้วยเครื่องมือมาตรฐานเหมือนศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทฯ ให้กับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาคทั้ง 12 แห่งด้วยงบประมาณกว่า 10 ล้านบาท และตลอดเวลากว่า 3 ปีที่มีการฝึกอบรมให้กับสถาบันฯทั้ง 12 แห่งไปแล้วกว่า 75 รุ่น 1,500 คน เราใช้งบประมาณผลิตภัณฑ์สีสำหรับการฝึกอบรมทักษะและการร่วมเป็นวิทยากรครูฝึกสอนให้ในทุกรุ่น ทั้งยังร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์สีสำหรับการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่27 ระดับภาค : สาขาสีรถยนต์ และเป็นวิทยากรแนะนำระบบการใช้สีในสนามแข่งขันทั้ง 12 แห่ง มูลค่ารวมกว่า 3 ล้านบาท  และบริษัทฯ  ยังได้ร่วมพัฒนาหลักสูตร "การพ่นซ่อมสีรถยนต์อัจฉริยะระบบซ่อมด่วน" เพื่อรองรับการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจในอนาคตและการเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ให้กับช่างสีแรงงานเก่าและแรงงานใหม่เพื่อเปิดรับให้ทันกับเทคโนโลยีใหม่

การเปิดฝึกอบรมทักษะฝีมือแรงงานช่างสีรถยนต์ที่บริษัทฯจัดให้กับผู้เข้าฝึกร่วมกับทางสถาบันฯ เมื่อจบหลักสูตร ทางสถาบันจะทำการมอบวุฒิบัตรร่วมกับนิปปอนเพนต์แก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม สามารถนำไปประกอบการสมัครงานกับสถานประกอบการด้านงานซ่อมสีรถยนต์ได้อย่างมั่นใจตามมาตรฐานการฝึกตามหลักสูตรของบริษัทฯ 

โอกาสนี้ในการขอขยายกรอบความร่วมมือและลงนามบันทึกข้อตกลงฉบับใหม่ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อร่วมกันดำเนินการพัฒนาขยายผลการสร้างแรงงานใหม่อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และผลักดันพัฒนาฝีมือแรงงานปัจจุบัน ต่อยอดด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยมากขึ้น โดยเฉพาะเครื่องมือช่วยในการค้นหาสูตรสีและช่วยในการผสมแต่งแก้สีสำหรับช่างผสมสีที่เป็นแรงงานสำคัญในอุตสาหกรรมซ่อมสีรถยนต์ที่ตลาดมีความต้องการแรงงานด้านนี้อย่างมาก ดังนั้นการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยในการผสมสีจะแพร่หลายและสนับสนุนการทำงานให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล ซึ่งจะเป็นกลยุทธหลักในการสร้างและพัฒนาหลักสูตรการผสมสีให้กับผู้เข้าอบรม รวมถึงการถ่ายทอดเทคนิคการสร้างชิ้นงานเลียนแบบลายไม้ ลายน้ำ ด้วยสีรถยนต์ที่จะต่อยอดสู่ตลาดตกแต่งหรือตลาดเฟอร์นิเจอร์เพื่อสร้างคุณค่างานให้กับช่างสีในการสร้างสรรค์งานต่อไป

ด้านการส่งเสริมการแข่งขันฝีมือแรงงาน บริษัทพร้อมให้การสนับสนุนอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์สีรถยนต์เพื่อนำมาใช้ในแข่งขันฝีมือแรงงานทั้งระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ที่จะจัดในทุกๆ 2 ปี ครั้งต่อไประดับภาคคือในปี 2562 และในโอกาสต่อไป

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

buy spotify followers mumiyo macunu eşkina balığı taşı proment damla kekreyemiş tozu Yalancı Portakal Merhemi arı zehiri kremi bee cure krem titan gel gold wixy beauty kekreyemiş tozu borev tablet bulaşık makinesi deterjanı stag 9000 sprey mavi su
izmit escort ankara escort