6,678
VIEWS

นวัตกรรมเชื่อมโยงครอบครัวเดียวกัน อิชิตัน-เกษตรกรผู้ปลูกชาชาวอาข่า

Jul 13, 2017 -None-

 

“ใบชาทุกใบเดินทางจากชุมชนเกษตรกรชาวอาข่า บนดอยพญาไพร อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย แหล่งปลูกชาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เข้าสู่โรงงานอิชิตัน กลายเป็นชาพร้อมดื่มบรรจุกล่องเพื่อส่งถึงมือผู้บริโภค หลังดื่มหมดไป  เราทำให้กล่องมีคุณค่าอีกครั้ง แล้วนำกลับมาสร้างการพัฒนาให้กับชุมชนด้วยการสร้างห้องสมุดชาคืนต้น พร้อมระบบอินเตอร์เนตความเร็วสูงที่นี่”  ตัน ภาสกรนที แห่งอิชิตัน กรุ๊ป เล่าถึงที่มาของการก่อสร้างห้องสมุดจากแผ่นวัสดุอีโค่บอร์ด ที่ได้จากการรีไซเคิล บรรจุภัณฑ์ยูเอชทีของอิชิตัน 

แต่ละปีคนไทยดื่มเครื่องดื่มจากกล่องยูเอชที มากกว่า 80,000 ตัน มีเพียง 7.5% ที่มีการนำไปรีไซเคิล อิชิตันร่วมสร้างแรงบันดาลใจในการบริโภคอย่างรับผิดชอบต่อธรรมชาติกลายเป็น ห้องสมุดชาคืนต้น ที่สร้างจากนวัตกรรมรีไซเคิลกล่องผลิตภัณฑ์อิชิตันแบบยูเอชที ซึ่งประกอบด้วยวัสดุ 3 ชนิด คือกระดาษ พลาสติก และอลูมิเนียมฟอยด์  ระหว่างทำหน้าที่บรรจุ กล่องจะปกป้องเครื่องดื่มให้คงคุณค่าสารอาหารโดยไม่ต้องใส่สารกันเสีย เมื่อดื่มหมดไป แทนที่จะทิ้งกล่องให้เป็นขยะ อิชิตัน นำกล่องยูเอชทีเข้ากระบวนการแยกชิ้นส่วนวัสดุ แล้วขึ้นรูปใหม่กลายเป็นวัสดุพื้นผิว อีโค่บอร์ด ที่แข็งแรงกว่าไม้ ปราศจากสารฟอร์มัลดีไฮด์ที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย กันความชื้น และปลวกได้ 100% ทนต่อสภาพภูมิอากาศ และมีอายุการใช้งานมากกว่า 20 ปี

“ห้องสมุดหลังนี้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักเรียนได้ศึกษาว่าขยะมีประโยชน์ถ้ารู้จักใช้ ชึวิตใหม่ของขยะจากกล่องยูเอชที มีคุณค่ามากกว่าครั้งแรกที่ใช้บรรจุเครื่องดื่มเสียอีก เพราะนอกจากจะเป็นห้องสมุดที่สวยที่สุดในอำเภอ ซึ่งจะดึงดูดนักเรียนให้สนใจการอ่านมากขึ้น  ยังบรรจุความรู้ทันสมัย สร้างโอกาสและความเท่าเทียมกันให้กับเด็กๆ และเผื่อแผ่ไปยังชุมชนให้สามารถพัฒนาชีวิตและอาชีพได้ ” ดร.สายสวาท วิชัย ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 กล่าว 

โครงการอิชิตัน ชาคืนต้น ปีที่ 2 มุ่งสร้างการพัฒนาอย่างมั่นคงให้เกษตรกรผู้ปลูกชาชาวเขาเผ่าอาข่าให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับอิชิตัน  หลังจากปีแรกที่ได้พัฒนาระบบประปาดึงน้ำบาดาลมาใช้แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำให้กับโรงเรียนและชุมชนกว่า 400 ครัวเรือนได้อย่างถาวร

 

-None-

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.