ลอรีอัล คว้ารางวัลบริษัทดีเด่นด้านความผูกพันพนักงานต่อองค์กร จาก Korn Ferry 2018 Employee Engagement

Nov 01, 2018 S.Worapol

ลอรีอัล ประเทศไทย ได้รับรางวัลบริษัทดีเด่นด้านความผูกพันพนักงานต่อองค์กรจาก Korn Ferry 2018 Employee Engagement Award ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากเปอร์เซ็นต์ที่สูงที่สุดจากคำตอบเชิงบวกต่อคำถามสองข้อ ในแบบสำรวจความคิดเห็นของพนักงานที่ คอร์น เฟอรรี่ จัดทำ อันได้แก่

1. ฉันรู้สึกภูมิใจที่ได้ทำงานให้กับบริษัท

2. ฉันแนะนำว่าบริษัทเป็นสถานที่ที่ดีในการทำงาน

ในการคำนวณหาผู้ที่ได้รับคะแนนมากที่สุด คอร์น เฟอรรี่ ทำการวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์ของพนักงานที่ตอบว่า 'เห็นด้วยอย่างยิ่ง' หรือ 'เห็นด้วย' กับคำถามทั้งสองเพื่อคำนวนคะแนนโดยรวม

"คำตอบเชิงบวกเหล่านี้เป็นตัวชี้วัดของความผูกพันและการมีส่วนร่วมของพนักงานที่เข้มแข็งต่อบริษัทนายจ้างที่มีแบรนด์บริษัทที่ดี โดยบริษัททั่วโลกต่างมีการนำคำตอบนี้มาใช้เพื่อเปรียบเทียบมาตรฐานระดับของความผูกพันและการมีส่วนร่วมของพนักงานต่อองค์กร ดังนั้นคำตอบเชิงบวกเหล่านี้จึงสามารถใช้เป็นตัวชี้วัดที่ดีในการจัดอันดับรางวัล Korn Ferry 2018 Employee Engagement Award นี้" เบน ฮับบาร์ด หุ้นส่วนลูกค้าอาวุโส ฝ่ายการสำรวจและการรับฟัง คอร์น เฟอร์รี่กล่าว

52 บริษัท ใน 47 ประเทศทั่วโลกได้รับรางวัล Korn Ferry 2018 Employee Engagement Award อาทิ  เรโนลต์ คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค คอร์ปอเรชั่น มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น ราล์ฟ ลอเรน สำหรับในประเทศไทย บริษัทที่ได้รับรางวัลนี้มีจำนวน 3 บริษัท ได้แก่ ลอรีอัล เอ็กซอนโมบิล และเทสโก้ โลตัส

"การมีส่วนร่วมและความผูกพันของพนักงานในระดับที่สูงจะช่วยให้องค์กรสามารถตอบสนองความท้าทายทางธุรกิจ ทำให้เกิดประสิทธิภาพการทำงาน องค์กรมีความคล่องแคล่ว นอกจากนั้นยังช่วยดึงดูดและรักษาพนักงานให้อยู่ในองค์กรได้นาน นอกจากนี้การมีส่วนร่วมและความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรยังถือเป็นตัวชี้วัดทางธุรกิจที่สำคัญ งานวิจัยของ คอร์น เฟอร์รี่ แสดงให้เห็นว่า ระดับการมีส่วนร่วมของพนักงานที่สูงจะสามารถช่วยเพิ่มการเติบโตของรายได้องค์กรถึง 2.5 เท่า การมีส่วนร่วมของพนักงานถือเป็นความได้เปรียบทางที่เป็นรูปธรรมในสงครามการแข่งขันแย่งชิงพนักงานดาวเด่นในองค์กรที่มีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ " มาร์ค รอยัล ผู้อำนวยการอาวุโสของสถาบันคอร์น เฟอร์รี่ กล่าว

“พวกเรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับรางวัลบริษัทดีเด่นด้านความผูกพันพนักงานต่อองค์กร โดย คอร์น เฟอร์รี่ เราต้องขอขอบคุณพนักงานทุกๆ คนที่แบ่งปันความภาคภูมิใจในการทำงานกับเรา และพร้อมแนะนำ ลอรีอัล ประเทศไทย ที่ให้เป็นสถานที่ที่ดีในการทำงาน พนักงานทุกๆ คนเป็นคนสำคัญและเป็นความภาคภูมิใจของพวกเรา” อินเนส คาลไดรา ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ลอรีอัล ประเทศไทย กล่าว

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.