6,827
VIEWS

ผลวิจัยชี้ แค่วางสมาร์ทโฟนไว้ตัว...ก็อาจทำให้พลังสมองคุณลดลงได้ !!!

Jul 19, 2017 S.Worapol

McCombs ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Adrian Ward และผู้ร่วมทำการทดลอง ซึ่งในการทดลองนี้มีผู้ใช้สมาร์ทโฟนเกือบ 800 คน เพื่อวัดว่าในคนทั่วไปนั้นจะสามารถทำงานให้เสร็จได้อย่างไร ถ้ามีสมาร์ทโฟนอยู่ใกล้ๆ ถึงแม้จะไม่ได้มีการใช้งานเลยก็ตาม

ในการทดลอง นักวิจัยให้ผู้เข้าร่วมนั่งที่คอมพิวเตอร์และทำแบบทดสอบ ซึ่งต้องอาศัยสมาธิเป็นอย่างสูงถ้าต้องการให้คะแนนออกมาดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดความสามารถในการรับรู้ของผู้เข้าร่วม ได้แก่ ความสามารถของสมองในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลได้ตามเวลาที่กำหนด ก่อนเริ่มการทดสอบ ได้มีการสุ่มให้ผู้เข้าร่วมการวิจัย สามารถเลือกวางสมาร์ทโฟนของตัวเอง คว่ำไว้บนโต๊ะทำงาน ใส่ในกระเป๋าเสื้อ กระเป๋าถือส่วนตัวหรือกระทั่งสามารถวางไว้ในอีกห้องหนึ่งได้ และจะต้องปิดเสียงโทรศัพท์ด้วย ซึ่งนักวิจัยได้พบว่า ผู้ที่วางโทรศัพท์ในห้องอื่น มีผลคะแนนดีกว่าผู้ที่วางโทรศัพท์อยู่บนโต๊ะและผู้ที่เก็บไว้ในกระเป๋า

ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าการมีสมาร์ทโฟนเพียงสิ่งเดียวก็สามารถลดประสิทธิภาพในการรับรู้และการทำงานในด้านความรู้ต่างๆได้ แม้ว่าพวกเขาจะรู้สึกว่ากำลังให้ความสนใจอย่างเต็มที่กับงานที่ทำอยู่ก็ตาม Ward กล่าว "จิตสำนึกของคุณไม่ได้กำลังคิดเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนของคุณ แต่กระบวนการดังกล่าวคือกระบวนการที่คุณต้องการที่จะไม่คิดเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง ซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรองค์ความรู้ของคุณที่มีอยู่อย่างจำกัด”

ในอีกหนึ่งการทดลอง นักวิจัยมองว่าในหนึ่งวันคนเรามีความต้องการต่อสมาร์ทโฟนมากน้อยเพียงใด เช่นเดิม ผู้เข้าร่วมการวิจัยจะถูกสุ่มให้วางสมาร์ทโฟนในที่แตกต่างกันไป ในรอบนี้จะสามารถวางหงายบนโต๊ะ ใส่ในกระเป๋าเสื้อ กระเป๋าถือส่วนตัวหรือวางไว้ในอีกห้องอื่นๆได้ และจำเป็นต้องปิดเสียงโทรศัพท์เหมือนเดิม และนักวิจัยได้พบว่าผู้ที่ติดโทรศัพท์สมาร์ทโฟนค่อนข้างมาก จะมีผลคะแนนแย่กว่าผู้ที่ติดโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเพียงเล็กน้อย

Ward และเพื่อนร่วมงานของเขายังพบอีกว่า ไม่สำคัญว่าสมาร์ทโฟนของบุคคลนั้นจะเปิดหรือปิดอยู่ หรือว่าจะหงายหน้าหรือคว่ำหน้าลงบนโต๊ะ แค่การมีสมาร์ทโฟนอยู่ในช่วงสายตาหรือการเข้าถึงที่ง่าย ก็จะมีส่วนทำให้ความสามารถในการโฟกัสและทำงานของบุคคลนั้นลดงลง เนื่องจากส่วนหนึ่งของสมองทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะไม่รับหรือใช้โทรศัพท์

"ไม่ใช่ว่าผู้เข้าร่วมจะฟุ้งซ่านเพราะพวกเขาได้รับการแจ้งเตือน" Ward กล่าว "แค่มีสมาร์ทโฟนอยู่ก็เพียงพอที่จะลดประสิทธิภาพในการรับรู้ความสามารถของพวกเขา"

Source https://www.sciencedaily.com

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.