Madre Y Hija Calientes Viendo Peliculas gratis porno alte schwarze straps fotzen pakistani indain porn videos porn videos film porno swinger Xvideos Boa Foda Porno Doido Sexlog Xnxx Voglioporno
43,833
VIEWS

สื่อออนไลน์ กับการหาเสียงเลือกตั้งของพรรคการเมือง - BrandAgeOnline Poll

Nov 23, 2018 S.Worapol

ใกล้เข้าทุกทีกับการเลือกตั้งครั้งสำคัญของประเทศ หลังจากที่เราห่างหายจากเรื่องนี้กันมานานพอสมควร หลายคนคงมีตัวเลือกในใจอยู่แล้ว แต่หลายคนก็ยังคงรอความชัดเจนของทั้งตัวบุคคลและตัวนโยบายของแต่ละพรรคว่าจะออกมาในรูปแบบไหน อย่างไร 

และก็แน่นอนว่าการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของพรรคย่อมมีความสำคัญต่อการตัดสินใจเลือกของประชาชน หากเป็นการเลือกตั้งครั้งก่อน สื่อเดิมอย่างป้ายบิลบอร์ด รถหาเสียง ทีวี การเปิดเวที น่าจะเป็นช่องทางหลักในที่พรรคการเมืองเลือกใช้ แต่มาวันนี้แน่นอนว่าทุกพรรคต้องเบนเข็มไปที่สื่อออนไลน์อย่างแน่นอน 

ซึ่งทำให้หลายคนมีความกังวลว่าการใช้สื่อออนไลน์ในการหาเสียงนั้นจะถูกต้องและถูกกฎหมายจริงหรือ เพราะนโยบายของหลายๆ แพลตฟอร์มก็ไม่ได้สนับสนุนให้ใช้การโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์ในการหาเสียง 

จนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้มีข้อสรุปในเรื่องนี้ว่าจะมีการควบคุมสื่อออนไลน์กับการหาเสียงของพรรคการเมืองอย่างไร 

กองบรรณาธิการ BrandAge Online จึงหยิบเอาประเด็นของการเลือกตั้งขึ้นมาเป็นหัวข้อในการทำแบบสำรวจ BrandAge Online Poll ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 300 ตัวอย่างจากผู้ใช้งานบนสื่อ Social Media ผลข้อมูลนี้อาจจะเป็นข้อมูลพื้นฐานให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนำไปใช้ในการตัดสินใจวางนโยบายควบคุมการสื่อสารของพรรคการเมืองให้มีความถูกต้องและเหมาะสม

ส่วนผลจะเป็นอย่างไรนั้น ลองไปดูกันเลยครับ

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

buy spotify followers mumiyo macunu eşkina balığı taşı proment damla kekreyemiş tozu Yalancı Portakal Merhemi arı zehiri kremi bee cure krem titan gel gold wixy beauty kekreyemiş tozu borev tablet bulaşık makinesi deterjanı stag 9000 sprey mavi su
izmit escort ankara escort