สภากาชาดไทยจับมือมูลนิธิโคคา-โคลาสานต่อโครงการ “น้ำทิพย์ปันน้ำใจให้กาชาด” ต่อเนื่องอีก 3 ปี

Nov 30, 2018 -None-

มูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย โดย พรวุฒิ สารสิน ประธานกรรมการ และสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดยพลโทนายแพทย์ อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อดำเนินโครงการ “น้ำทิพย์ปันน้ำใจให้กาชาด” ต่อเนื่องอีก 3 ปี ระหว่าง พ.ศ.2562 - 2564 โดยมูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย จะสนับสนุนการทำงานของสภากาชาดไทยในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทั่วประเทศ ด้วยการมอบน้ำดื่ม “น้ำทิพย์” พร้อมขนส่งไปยังหน่วยบรรเทาทุกข์ของสภากาชาดไทยในพื้นที่ต่างๆ อย่างทันท่วงทีผ่านระบบโลจิสติกส์ที่ครอบคลุมทั่วประเทศของไทยน้ำทิพย์และหาดทิพย์ ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย รวมทั้งฝึกอบรมอาสาสมัครที่มีอยู่ทั่วประเทศด้วยหลักสูตรทบทวนการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที 

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.