17,587
VIEWS

เอพี ไทยแลนด์ องค์กรนักคิด สร้างความต่าง เชื่อมโยงพื้นที่ชีวิตเมือง

Dec 17, 2018 -None-

ท่ามกลางการแข่งขันที่เข้มข้นในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เอพี ไทยแลนด์ ยังคงรักษามาตรฐานและนั่งอยู่กลางใจลูกค้า จนสามารถครองตำแหน่งแบรนด์อันดับ 1 ที่ผู้บริโภคไทยให้ความชื่นชม และเชื่อถือมากที่สุดในหมวดอสังหาริมทรัพย์ จากผลการสำรวจ Thailand’s Most Admired Company 2018 โดยนิตยสาร BrandAge ได้อีกครั้งหนึ่ง

จากการพูดคุยกับ คุณวิทการ จันทวิมล รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานกลยุทธ์องค์กร และการสร้างสรรค์ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ก็ทำให้รู้ว่าการจะทำให้แบรนด์ประสบความสำเร็จนั้นต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลายๆ อย่าง ที่เข้ามาเชื่อมโยงระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ กระบวนการทำความเข้าใจความต้องการแฝง การสังเกตพฤติกรรมของผู้บริโภค ตลอดจนกระบวนการคิดวิเคราะห์ ตีความ เพื่อนำเสนอสินค้า และบริการที่สอดคล้องกับความต้องการเหล่านั้น

“ความสำเร็จของ เอพี ไทยแลนด์ เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์มาอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดยั้ง โดยมีเป้าหมายคือการสร้าง ‘นวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน’ โดยผ่านการผสมผสานประสบการณ์ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เข้ากับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตสมบูรณ์แบบในทุกมิติ”

‘การสร้างความแตกต่าง’ คือแนวคิดแรกเริ่มจากผู้ก่อตั้งบริษัท คุณอนุพงษ์ อัศวโภคิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณพิเชษฐ วิภวศุภกร กรรมการผู้อำนวยการที่นำพาเอพีเติบโตจากบริษัทหลักร้อยล้านในปี 2534 มาสู่การเป็นผู้นำอสังหาระดับท็อปทรีของประเทศในปัจจุบัน เอพีจึงเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายแรกที่สร้างทาวน์โฮมในทำเลที่ตั้งใจกลางเมืองทั้งยังเป็นรายแรกที่สร้างคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า ทั้งนี้ ในธุรกิจต้องหาความแตกต่าง แต่ต้องเป็นความแตกต่างที่ลูกค้าได้ประโยชน์ไม่ใช่ความแตกต่างที่เป็นสีสันทางการตลาดอย่างเดียว ที่สำคัญคือต้องเข้าใจความต้องการของคน

“เอพีเป็นรายแรกๆ ที่คิดทำอสังหาริมทรัพย์ให้ครบวงจร โดยใช้ความต้องการของลูกค้าเป็นแกนหลัก จนกระทั่งทุกวันนี้ เราก็มีกระบวนการที่ทำความเข้าใจและเข้าถึง Unmet Needs ของคนที่มองหาบ้านและคอนโดมิเนียมออกมาให้ได้ เป็น Unmet Needs ที่เขาไม่เคยรู้ว่าเขาอยากได้ แต่เป็นสิ่งที่เอพีต้องไปค้นหา และแปลข้อมูลออกมาเพื่อพัฒนาโครงการ หรือ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่จะตอบสนองความต้องการจริงๆ สำหรับประเด็นเรื่องของนวัตกรรมกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ก็เช่นกัน ในมุมมองของ เอพี ไทยแลนด์ ไม่ได้เป็นเพียงแค่สิ่งประดิษฐ์ใหม่ล่าสุดที่เกิดขึ้นครั้งแรกในอุตสาหกรรม แต่ความสำเร็จของนวัตกรรมในมุมมองของ เอพี ไทยแลนด์ นั่นคือการนำเสนอสิ่งที่แตกต่าง จากการที่เรานำเทคโนโลยีต่างๆ มาแก้ปัญหาลูกค้าได้อย่างตรงจุดและทำให้ผู้อยู่อาศัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (Quality of Life) ผ่านการสร้าง ‘กระบวนการ’ คิดเพื่อเข้าถึงการเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคที่ซับซ้อนมากขึ้นเพื่อนำไปในสู่วิถีชีวิตใหม่อย่างยั่งยืน ทำให้เอพีไม่เคยหยุดนิ่งที่จะศึกษาและรับฟังความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างมาก”

หากย้อนกลับไปในยุคเริ่มแรกของเอพี ไทยแลนด์  เมื่อกว่า 20 ปีที่ผ่านมา เป็นผู้พัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้ารายแรกของไทย ต่อด้วยการพัฒนาโครงการทาวน์โฮมใจกลางเมืองเป็นครั้งแรกซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งใหม่ หรือเป็น Innovation ในยุคนั้น หลังจากนั้น เอพี ก็พัฒนาตนเองจนมีความโดดเด่นในด้านของนวัตกรรมการออกแบบพื้นที่ Space Innovation เช่น Sky Kitchen, Double Access Bathroom เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตของการอยู่อาศัยแนวสูงในเมืองใหญ่ให้ดีขึ้น และเมื่อมาถึงยุค Digital ก็ได้มีการผสมผสานนวัตกรรมการออกแบบพื้นที่ให้เข้ากับ Technology ต่างๆ เช่น AP Smart Pod, Digital Door Lock เป็นต้น โดยทั้งหมดนี้เป็นการนำเสนอนวัตกรรมจากการเข้าไปสัมผัสถึงปัญหา (Pain Point) ของผู้อยู่อาศัยอย่างจริงจัง เราจึงสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราให้เกิดความแตกต่างและพัฒนาธุรกิจเพื่อความสำเร็จแบบยั่งยืน ให้เท่าทันและล้ำหน้าต่อเทรนด์การใช้ชีวิต และเทรนด์การอยู่อาศัยในอนาคต นอกจากนี้ ยังมีการร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ เช่น บริการ Cashless Payment เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการอำนวยความสะดวกให้การทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการซื้ออสังหาไม่ต้องใช้เงินสด หรือเตรียมเช็คเมื่อต้องจองซื้อบ้านในโครงการต่างๆ ของเอพี หรือการติดตั้ง ‘AP Charging Pod’ สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ปลั๊กอิน ไฮบริด รองรับความต้องการของผู้อยู่อาศัย ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและยังใส่ใจในการเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมสร้างสังคมคุณภาพ 

ไม่เพียงแต่การดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงเท่านั้น อีกปัจจัยที่ทำให้ เอพี ไทยแลนด์ เป็นที่หนึ่งในใจผู้บริโภคคือตระหนักถึงความรับผิดชอบ และการสร้างความยั่งยืนให้กับสังคม ในปีที่ผ่านมา เอพี ได้มีการส่งต่อความสุขให้กับผู้บริโภค ไม่เพียงลูกบ้านเอพีเท่านั้น แต่ยังสนับสนุน และสร้างสรรค์โครงการเพื่อสังคมหลากหลายกิจกรรม อาทิ AP Happiness โครงการที่เกิดจากแนวคิดการออกแบบพื้นที่ที่เอื้ออำนวยให้ผู้อยู่อาศัยมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ด้วยพื้นฐานแนวคิดว่า พื้นที่ที่ดีที่สุด คือพื้นที่ที่เราแบ่งปันความสุขกับใครอีกคน  นอกจากนี้ยังมีโครงการที่เอพีริเริ่มขึ้นมาเพื่อมอบความสุขให้กับเยาวชน ด้วยมุ่งหวังที่จะสร้างรากฐานที่แข็งแรงให้กับสังคมไทยในอนาคต อันประกอบด้วย AP Open House โครงการฝึกงานสำหรับนิสิต นักศึกษา ที่มาตอกย้ำวิสัยทัศน์สำคัญของเอพีในการสร้างคนคุณภาพ และยังเป็นการสร้างมืออาชีพให้เข้าสู่วงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และสังคมไทย โครงการ AP Space Scholarship การมอบทุนการศึกษาเป็น “ที่พักอาศัย” แก่นักเรียนต่างจังหวัดที่ย้ายเข้ามาศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ เป็นต้น

ปี 2561 นี้ถือเป็นปีที่เอพีประสบความสำเร็จอย่างสูง ทั้งด้านธุรกิจ เอพีได้มีการประกาศปรับเป้ายอดขายใหม่เป็น 39,800 ล้านบาท หลังจากทลายเป้าหมายเดิมไปในเดือนกันยายน ซึ่งยังไม่นับรวมแผนเตรียมเปิด 18 โครงการใหม่ มูลค่า 31,230 ล้านบาท ในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ หรือทางด้านการบริหารองค์กร ปีนี้เอพีได้รับรางวัลจากหลากหลายสถาบันทั้งในประเทศ และระดับนานาชาติ รวมแล้วกว่า 10 รางวัล  เช่น รางวัล Best Developer รางวัลบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ยอดเยี่ยมประจำปี 2561 และครอบครองอีก 6 รางวัลอันทรงเกียรติด้วยผลงานที่โดดเด่นในทุกมิติ จากงาน Thailand Property Awards 2018 รางวัล Asia Corporate Excellence and Sustainability Awards โดยได้รับรางวัลสาขา บริษัทผู้ทรงอิทธิพลแห่งปี 2018 (Asia’s Most Influential Companies)  รางวัล Asia Responsible Entrepreneurship 2018 จากโครงการ AP Space Scholarship Project และรางวัล BCI ASIA Interior Design Awards สาขาการออกแบบและตกแต่งสถาปัตยกรรมภายในยอดเยี่ยม จากคอนโดมิเนียมระดับอัลตร้าลักชัวรี่ Vittorio ทั้งหมดนี้เป็นข้อพิสูจน์ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการอยู่อาศัย จนได้รับการยอมรับในผลงานที่โดดเด่นครอบคลุมทุกมิติ

“ดังที่มีคำกล่าวไว้ว่าการเป็นที่หนึ่งเป็นเรื่องยาก แต่การรักษาตำแหน่งที่หนึ่งเป็นเรื่องที่ยากและท้าทายกว่า ที่เอพี เราเชื่อว่าการที่เราจะส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีในการอยู่อาศัยที่ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งคุณภาพ ความสะดวกสบาย และความปลอดภัย บุคลากรในองค์กรต้องมีความพร้อม สามารถมองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น เข้าใจ สามารถสร้างวิธีการใหม่ๆ  ที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน ดังนั้น เอพี จึงไม่หยุดนิ่งที่จะยกระดับศักยภาพบุคลากรในวงการอสังหาริมทรัพย์ไทยอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง ด้วยการหลอมรวมบุคลากรในองค์กรที่ครอบคลุมตั้งแต่รุ่น Millennials, Gen-X, และเบบี้บูมเมอร์ให้เป็นหนึ่งเดียว สร้างให้ทุกคนมี Mindset แห่งการเป็นนักคิด นักสร้างสรรค์ ภายใต้ 3 คุณลักษณะเด่น ซึ่งประกอบไปด้วย มีความยืดหยุ่นปรับตัวได้ – FLEXIBLE การทำงานเป็นทีมเปิดรับความต่าง – TEAMWORK และ สร้างสรรค์ผลงานให้เกิดขึ้นจริง – MAKE IT HAPPEN เอพีเชื่อว่า 3 คุณลักษณะนี้จะทำให้ศักยภาพของคนถูกพัฒนาอย่างไม่สิ้นสุด”

การเป็นท็อปทรีในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ไม่ได้ทำให้ เอพี  ไทยแลนด์ ชะล่าใจ ในขณะเดียวกันก็วางแผนที่จะสร้างความประทับใจและส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่อง คุณวิทการเล่าให้ฟังถึงภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี 2562 ว่า สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมถึงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคถือเป็นเรื่องพื้นฐานที่ส่งอิทธิพลต่อการเติบโตของภาคธุรกิจนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งจุดเปลี่ยนหนึ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือ ภาพผู้แข่งขันในธุรกิจเปลี่ยนไปจากเดิม อีกทั้งพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปตามกระแสโลกถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่กระตุ้นให้ภาคธุรกิจต้องรีบลุกขึ้นมาปรับตัว และความจริงข้อหนึ่งที่เลี่ยงไม่ได้คือเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อทุกภาคธุรกิจ ไม่เว้นแต่ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ดังนั้นโจทย์ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในมุมของเอพี ไทยแลนด์ ในอนาคตจึงไม่ได้จบแค่การสร้างบ้าน การออกแบบห้องนอน หรือแค่การสร้างอรรถประโยชน์ให้กับพื้นที่ในกรอบสี่เหลี่ยมเล็กๆ เพียงเท่านั้น หากแต่ยังต้องทำความเข้าใจกับความต้องการที่ยังไม่ได้ถูกตอบสนอง (Unmet Needs) ที่แม้แต่ตัวผู้บริโภคเองก็อาจจะยังไม่รู้ว่านั่นคือ ความต้องการที่แท้จริงของตัวเอง ควบคู่ไปกับการนำเอานวัตกรรมสมัยใหม่มาช่วยตอบโจทย์ เพื่อบรรลุเป้าหมายกับการสร้างคุณภาพสินค้าที่นำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นให้กับลูกบ้านในแต่ละโครงการของเอพี

ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จที่ส่งผลให้ “เอพี ไทยแลนด์ ก้าวขึ้นสู่การเป็นองค์กรพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับ 1 ในใจผู้บริโภค” ซึ่งเอพี ไทยแลนด์ ยังคงเดินหน้า และไม่หยุดนิ่งในการศึกษาค้นคว้า และพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของไทย เพื่อส่งมอบนวัตกรรมรูปแบบใหม่ที่จะสร้างความแตกต่าง ทั้งด้านคุณภาพ พื้นที่ใช้สอย ความสะดวกสบาย ความปลอดภัยในการพักอาศัย พร้อมก้าวสู่เป้าหมายสูงสุด นั่นคือการสร้าง “คุณภาพชีวิตที่ดี” อย่างยั่งยืน

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.