3,579
VIEWS

สถานีรถไฟโตเกียว ใช้หุ่นยนต์ AI ช่วยดูแลความปลอดภัย

Dec 04, 2018 P.Patikom

ยุคหุ่นยนต์มาถึงได้ซักระยะหนึ่งแล้ว มีการใช้หุ่นยนต์ให้บริการมนุษย์อยู่ทั่วไป นอกเหนือจากการใช้ในโรงงาน มีการใช้หุ่นยนต์ในบ้าน ในร้านอาหาร ตามสถานที่สาธารณะอื่นๆ ยิ่งเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) พัฒนาสูงขึ้น หุ่นยนต์ก็มีความฉลาดสามารถทำงานด้วยตัวเองมากขึ้นเพราะหุ่นยนต์กับ AI เป็นของคู่กันอยู่แล้ว อย่างที่ญี่ปุ่น ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในผู้นำด้านหุ่นยนต์ของโลก หุ่นยนต์ได้ถูกใช้ในงานหลายๆ ด้าน รวมทั้งงานรักษาความปลอดภัย 

เช่นที่สถานีรถไฟในกรุงโตเกียว ได้มีการใช้หุ่นยนต์ที่มีเทคโนโลยี AI รุ่นล่าสุดในการลาดตระเวนรักษาความปลอดภัย หุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยที่นี่สามารถควบคุมการทำงานด้วยตัวหุ่นยนต์เอง มีขีดความสามารถในการสแกนหาบุคคลที่น่าสงสัยและพัสดุสิ่งของที่น่าสงสัยว่าจะก่อให้เกิดอันตราย หุ่นยนต์ยังใส่เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ตำรวจและดูเป็นมิตรกับผู้คน

ที่สถานีรถไฟ Seibu Shinjuku ในกรุงโตเกียว เราจะได้ยินเสียงที่ชัดเจนพูดซ้ำๆ อยู่ตลอดเวลาว่า "การลาดตระเวนการรักษาความปลอดภัยกำลังดำเนินการอยู่ การลาดตระเวนการรักษาความปลอดภัยกำลังดำเนินการอยู่ (Security patrol in progress. Security patrol in progress)" นั่นเป็นเสียงจากหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยที่ทำงานลาดตระเวนรักษาความปลอดภัยในบริเวณสถานีรถไฟที่สำคัญที่สุดในกรุงโตเกียว

หุ่นยนต์ที่มีชื่อเรียกเป็นทางการว่า Perseusbot นี้ ถูกพัฒนาขึ้นด้วยความร่วมมือของบริษัทรถไฟ Seibu Railway กับ Tokyo Metropolitan Industrial Technology Research Institute, และ องค์กรปัญญาประดิษฐ์แห่งญี่ปุ่น (Japanese Artificial Intelligence Firms) Earth Eyes และ Nihon Unisys, หุ่นยนต์มีเทคโนโลยี AI ที่สามารถทำงานได้ด้วยตัวเอง ในขณะที่หุ่นยนต์ลาดตระเวนทั่วอาณาเขตของตนในบริเวณสถานี Perseusbot ก็จะสแกนพื้นที่ด้วยกล้องที่เป็นเสมือนตาของหุ่นยนต์ เพื่อค้นหาและวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ที่กำลังแสดงความก้าวร้าว หรือดูอันตราย พร้อมทั้งตรวจหาพัสดุสิ่งของที่น่าสงสัย

หุ่นยนต์รักษาความปลอดภัย Perseusbot สามารถตรวจจับสิ่งที่น่าสงสัยต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง และตอบสนองต่อภัยคุกคามที่เป็นอันตรายได้ทันที เมื่อเห็นคนหรือสิ่งของที่เป็นอันตราย หุ่นยนต์จะส่งการแจ้งเตือนไปยังพนักงานรักษาความปลอดภัยของสถานีรถไฟที่เป็นมนุษย์เพื่อให้เข้ามาดำเนินการได้อย่างทันท่วงที 

ปัจจุบัน หุ่นยนต์ Perseusbot ยังอยู่ระหว่างการทดสอบภาคสนาม เพื่อให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถวัดความสามารถและผลกระทบที่มีต่อการสัญจรไปมาของมนุษย์จำนวนมากในบริเวณสถานีรถไฟ ถ้าผลการทดสอบบรรลุผลตามเป้าหมายอย่างสมบูรณ์ เราคงได้เห็นหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยจำนวนมากตามสถานีรถไฟต่างๆ ทั่วญี่ปุ่นที่ทำงานรักษาความปลอดภัยร่วมกับมนุษย์


Cr : SoraNews24

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.