บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ประกาศแต่งตั้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายลูกค้า

Dec 06, 2018 -None-

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ประกาศแต่งตั้ง ภควิภา เจริญตรา ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายลูกค้า โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561

แซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า “ภควิภา ยังได้รับตำแหน่งคณะกรรมการบริหารระดับสูง (EXCOM) ซึ่งรายงานตรงต่อดิฉัน ทั้งนี้ ภควิภาจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีมงาน โดยนำพากลยุทธ์ที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง เพื่อสนับสนุนนโยบายหลักของกรุงไทย - แอกซ่า ประกันชีวิต ที่ปรับจากลูกค้าที่เป็นเพียงผู้จ่ายเบี้ยประกัน มาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของเรา”

“ส่วนงานที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของนางภควิภานั้น ถือเป็นส่วนงานที่สำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของกรุงไทย - แอกซ่า ประกันชีวิต ที่มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับลูกค้า การสร้างแบรนด์และชื่อเสียงขององค์กร ในฐานะผู้นำด้านประกันชีวิตในประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย แผนกสื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร แผนกสร้างเสริมประสบการณ์ลูกค้า แผนกดูแลลูกค้า แผนกดิจิตัล แผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์การตลาด และแผนกข้อมูลลูกค้า”

“ภควิภา เป็นผู้บริหารระดับสูงระดับแนวหน้าที่มีประสบการณ์มากมาย เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในการบริหารงาน และได้รับการยอมรับในธุรกิจประกันชีวิต  ภควิภา เคยร่วมงานกับ บริษัทเอไอเอเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี ซึ่งก่อนร่วมงานกับเรา ได้ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและกิจการภายนอก นอกจากนั้น ภควิภา เคยร่วมงานกับบริษัท พรูเดนเชียล ประกันชีวิต ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพันธมิตรธุรกิจ และฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ ในปีถัดมานางภควิภา ได้ไปร่วมงานกับเอไอเออีกครั้ง ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพันธมิตรธุรกิจและธุรกิจประกันกลุ่ม”

“ด้านการศึกษาภควิภา จบการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านการบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยอีสเทิร์น รัฐเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา และระดับปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภควิภา ยังได้รับประกาศนียบัตรเป็นนักวางแผนการเงิน และเคยดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการให้กับสมาคมนักวางแผนการเงินไทย และได้ประกาศนียบัตร LOMA จาก FLMI อีกด้วย”

“ด้วยความสามารถ ประสบการณ์ และผลงานที่ประสบความสาเร็จที่ผ่านมา ดิฉันมีความยินดีที่ ภควิภา มาร่วมงานกับบริษัทของเรา และมั่นใจว่าภควิภา จะสามารถสร้างผลงานที่ดีให้กับบริษัทของเราต่อไป” แซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าว  

ประกันชีวิต

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.