คาสิโอ ร่วมกับมูลนิธิครูของแผ่นดิน จัดแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ด้วยเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์

Dec 07, 2018 -None-

คาสิโอร่วมกับมูลนิธิครูของแผ่นดิน จัดการแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ด้วยเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา (CASIO Math Competition 2018) เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้คุณครูและนักเรียนได้ทราบถึงประโยชน์และใช้เครื่องคิดเลขประกอบการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  ในวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

โคจิ ชินโจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คาสิโอ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีการปรับหลักสูตรแกนกลางในกลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 และเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2561 โดยเน้นให้คุณครูใช้เทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์มากขึ้น โดยเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่แนะนำให้คุณครูและนักเรียนใช้ในห้องเรียน พร้อมทั้งในหนังสือแบบเรียนและคู่มือครูบางส่วนยังแนะนำวิธีการใช้งานเครื่องคิดเลข

ทางคาสิโอ ได้ร่วมกับมูลนิธิครูของแผ่นดินจัดการแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ด้วยเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา (CASIO Math Competition 2018) เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้คุณครูและนักเรียนได้ทราบถึงประโยชน์และใช้เครื่องคิดเลขประกอบการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนได้พัฒนาทักษะการใช้เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ และเป็นการเตรียมนักเรียนให้มีความรู้การใช้เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ในระดับอุดมศึกษาต่อไป นอกจากนั้นยังพัฒนานักเรียนในด้านการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่อยู่ในชีวิตประจำวัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“เครื่องคิดเลขเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในชีวิตประจำวัน ที่ใช้ในการคำนวณทางคณิตศาสตร์ ในปัจจุบันมีเครื่องคิดเลขให้เลือกใช้อย่างหลากหลาย เช่น เครื่องคิดเลขธรรมดา เครื่องคิดเลขวิทยาสตร์ (Scientific Calculator) เครื่องคิดเลขกราฟฟิก (Graphic Calculator) เป็นต้น ซึ่งประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศ กำหนดให้ทุกโรงเรียนต้องจัดให้มีสำหรับนักเรียนในการเรียนรู้  เพราะเครื่องคิดเลขมีราคาไม่สูงนักและสามารถพกพาได้สะดวก” โคจิ กล่าว  

การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ครั้งนี้ประกอบไปด้วยนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลายในสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ของกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 160 คน จาก 80 ทีมๆ ละ 2 คน มาจาก 40 โรงเรียน   โดยการแข่งขันครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 รอบ รอบแรกคำตอบเป็นตัวเลือก และรอบสุดท้ายเป็นแบบเติมคำ ใช้เวลาทั้งสิ้น 1 วัน  ในวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.