Krungthai Logistics Card บัตรแรก บัตรเดียว ครอบคลุมทุกการชำระเงินด้านโลจิสติกส์

Dec 13, 2018 -None-

กฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากรและ ผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทยแถลงข่าวเปิดตัว Krungthai Logistics Card ซึ่งกรมศุลกากรร่วมกับธนาคารกรุงไทย และ 4 องค์กรพันธมิตร ได้แก่ การท่าเรือแห่งประเทศไทย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคาร์โก้ จำกัด และสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทยพัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ Shipping  ในการชำระเงินภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นๆ  ทั้งการนำเข้าและส่งออกครอบคลุมทุกบริการ ที่ห้อง  London 1-2  ชั้น 2  โรงแรมพลาซ่า แอทธินีเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561  

กฤษฎา จีนะวิจารณะ เปิดเผยว่ากรมศุลกากรเสมือนเป็นหน้าด่านของประเทศ ในการทำธุรกรรมการค้ากับต่างประเทศ เพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกในการนำเข้า-ส่งออกแก่ผู้ประกอบการ ให้ผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันกับการค้าโลกได้ และสนองนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาได้นำนวัตกรรมต่างๆ มาสนับสนุนการนำเข้า-ส่งออก การชำระค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้ต่างๆ ให้รวดเร็ว และลดต้นทุนของผู้ประกอบการ

โดยกรมศุลกากรมีเป้าหมายก้าวสู่การเป็น Customer 4.0 ด้วยการเปิดกว้าง พร้อมเชื่อมโยงการทำงานกับหน่วยงานอื่นในทุกมิติแบบบูรณาการ เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมจัดเก็บภาษีด้วยกัน เพื่อให้มีการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์ เพื่อนำไปสู่การบริหารข้อมูลแบบ Big Data และสนับสนุนพันธมิตรศุลกากรให้มีความเข็มแข็ง เพื่อช่วยขับเคลื่อนระบบโลจิสติกส์ของไทยต่อไป

สำหรับความร่วมมือกับธนาคารกรุงไทยในครั้งนี้เป็นการพัฒนากระบวนการชำระเงินให้กับผู้ประกอบการด้วยบัตรKrungthai Logistics Card  ที่ครอบคลุมทุกการชำระเงินในทุกธุรกรรมด้านโลจิสติกส์ ช่วยลดต้นทุนด้านการชำระเงินค่าภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าบริการอื่นๆ

อย่างไรก็ตามกรมศุลกากรอยู่ระหว่างพัฒนาระบบการชำระเงินผ่านระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ด้วย Bill Payment  ซึ่งคาดว่าจะสามารถให้บริการได้ภายในเดือนมกราคม 2562 เป็นต้นไป เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถชำระเงินผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร ทั้ง Internet Banking และ Mobile Bankingเคาน์เตอร์ธนาคาร และตัวแทนรับชำระอื่นๆ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก ลดขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย และต้นทุน สนองการก้าวสู่สังคมไร้เงินสด ตามนโยบาย Thailand 4.0 ของภาครัฐ

ผยง ศรีวณิชกล่าวว่าในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐได้ร่วมผลักดันนโยบาย Thailand 4.0 และNational e-Payment รวมทั้งสนับสนุนการเชื่อมโยงกับภูมิภาค เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ของอาเซียน โดยเฉพาะในอินโดจีน ตลอดจนขับเคลื่อนธุรกิจขนาดกลางและเล็กในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ให้ก้าวสู่ Digital Economy ลดธุรกรรมด้านเงินสดและเช็ค (Cashless Society) โดย Krungthai Logistics Card เป็นบัตรแรก และบัตรเดียวในไทย ที่สามารถใช้ชำระค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่ครอบคลุมการจ่ายเงินของหน่วยงานกรมศุลกากรสินค้าเข้าและสินค้าออก คาร์โก้ของการบินไทย และ BFS รวมถึงสามารถชำระค่าภาระและค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่การท่าเรือแห่งประเทศไทย และท่าเรือเอกชนผ่านเครื่อง EDC รองรับผู้ประกอบการในกลุ่มโลจิสติกส์ทั้งผู้ประกอบการไทย และกลุ่มบริษัทข้ามชาติ หรือ Multi-Channel Company (MNC)  โดยตั้งเป้าเพิ่มปริมาณธุรกรรมการชำระเงินด้านโลจิสติกส์ขึ้นอีก 30%

ธนาคารตระหนักถึงความต้องการของลูกค้า โดยออกแบบให้รองรับการชำระเงินของกลุ่มโลจิสติกส์ที่ครอบคลุมที่สุดในไทย และเพื่อความปลอดภัย บัตร Krungthai Logistics Card ถูกออกแบบให้ใช้สำหรับการชำระเงิน ไม่สามารถทำรายการเบิก-ถอนเงินสดได้เพื่อให้ผู้ใช้บริการมั่นใจ สะดวก และยกระดับความปลอดภัย ซึ่งผู้ประกอบการสามารถผูกบัตรได้ทั้งบัญชีกระแสรายวัน และบัญชีออมทรัพย์ ได้ไม่จำกัดจำนวนบัญชีสำหรับลูกค้าที่สมัครใช้บริการ ตั้งแต่วันนี้ จนถึง30 มิถุนายน  2562 ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท และฟรีค่าธรรมเนียมรายปี 130 บาทในปีแรกนอกจากนี้ ธนาคารอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบเพื่อรับชำระเงินด้านโลจิสติกส์อย่างครบวงจรมากขึ้น และในอนาคตผู้ถือบัตรKrungthai Logistics Cardจะสามารถขอสินเชื่อโดยไม่ต้องใช้หลักประกันอีกต่อไป”

โกมล ศรีบางพลีน้อย ผู้อำนวยการท่าเรือกรุงเทพ การท่าเรือแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในปี 2556 การท่าเรือฯ ธนาคารกรุงไทย และสมาคมชิปปิ้ง ได้ร่วมกันจัดทำบัตรเฉพาะหน่วยงานในการรับชำระเงินในการนำเข้า-ส่งออก โดยได้นำร่องที่ศูนย์บริการรับชำระค่าภาระของท่าเรือกรุงเทพ และวันนี้ทางธนาคารกรุงไทยได้เป็นตัวกลางในขยายความเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ ทั้งกรมศุลกากร ท่าเรือเอกชน THAI Cargo และ BFS Cargo ในการร่วมสนับสนุน และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการกลุ่มโลจิสติกส์ เพื่อช่วยลดต้นทุนทางการเงินการบริหารจัดการเงินสด  นับเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยมีบริการอย่างครบวงจรมากขึ้น

ดำรงค์ชัย แสวงเจริญ กรรมการผู้จัดการฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI Cargoกล่าวว่า ขอแสดงความยินดีที่ธนาคารกรุงไทยได้พัฒนาบริการด้านการชำระเงินด้วยบัตร Krungthai Logistics Cardขึ้นนับเป็นความก้าวที่สำคัญในการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าของTHAI Cargo ในการชำระค่าธรรมเนียมคลังสินค้าและบริการต่างๆได้อย่างมาก ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของ THAI Cargo ในการเป็น World Class CargoTerminal ก้าวสู่การให้บริการแบบระบบดิจิทัลมากขึ้น

จุรีรัตน์ สุระเวก ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้ากล่าวว่า บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคาร์โก้ จำกัด ในฐานะหนึ่งในผู้ให้บริการคลังสินค้า ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้เล็งเห็นการขยายตัวของธุรกิจกลุ่มโลจิสติกส์ทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนองนโยบาย Thailand 4.0 ที่มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจแก่ผู้ประกอบการในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ดังนั้น บริษัทจึงได้ร่วมมือกับธนาคารกรุงไทยในการรับชำระค่าบริการผ่านบัตร Krungthai Logistics Cardเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบธุรกิจนำเข้า-ส่งออก และช่วยลดภาระความเสี่ยงด้านธุรกรรมผ่านเงินสดและเช็ค

ยรรยง ตั้งจิตต์กุล นายกสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทยกล่าวว่า สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทยที่มีสมาชิกกว่า 1,300 รายทั่วประเทศ ที่เป็นตัวแทนของผู้ประกอบการทั้งนำเข้าและส่งออกผ่านด่านศุลกากร ซึ่งมีภาระและต้นทุนที่เกิดจากการชำระด้วยเงินสดและแคชเชียร์เช็ค ทั้งค่าภาษี ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมต่างๆดังนั้น เพื่อช่วยลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ จากการรับชำระด้วยเงินสดและเช็คด้วยระบบ e- Paymentทุกรูปแบบนั้น ทางสมาคมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางกรมศุลกากรจะเปิดรับชำระค่าภาษีอากรต่าง ด้วยบัตร Krungthai Logistics Cardได้ทุกด่านแล้ว รวมถึง คลังสินค้าของการบินไทย และ BFS ด้วย  อย่างไรก็ตาม ซึ่งจะทำให้สมาชิกและตัวแทนได้รับความสะดวก และลดต้นทุนการบริหารจัดการได้เพิ่มขึ้น 

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.