“ที่นอนดาร์ลิ่ง”ส่งความสุขเพื่อน้องๆ มอบตู้เย็น ณ บ้านพักวางใจ เชียงราย

Jan 11, 2019 -None-

บริษัท ที่นอนดาร์ลิ่ง ขอนแก่น จำกัด ผู้นำธุรกิจที่นอนไทยที่ได้รับความไว้วางใจมานานกว่า 56 ปี ภายใต้แบรนด์ “ที่นอนดาร์ลิ่ง” โดย เพ็ญศรี แช่มปรีดา กรรมการผู้จัดการ พร้อมทีมงาน ร่วมกันส่งความสุขแด่น้องๆ ณ บ้านพักวางใจ หน่วยงานเพื่อเด็กและเยาวชน ในสังกัดองค์กรคริสเตียน  อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ด้วยการนำตู้เย็นและสิ่งของจำเป็นสำหรับเด็กไปมอบให้ โดยมี ฤทธา พงศ์จิตติกร ผู้จัดการบ้านพักวางใจเป็นผู้รับมอบ เพื่อให้บ้านพักวางใจได้นำตู้เย็นและสิ่งของดังกล่าวไปใช้ตามความเหมาะสม  กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสังคมที่บริษัท ที่นอนดาร์ลิ่ง ขอนแก่น จำกัด ให้การสนับสนุนแก่หน่วยงานต่างๆ มาโดยตลอด สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดของกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ของบริษัท ที่นอนดาร์ลิ่ง ขอนแก่น จำกัด  ได้ที่ www.darling.co.th

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.