ฮ่องกง สร้างหอคอยฟอกอากาศมูลค่า 250 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง แก้ปัญหามลภาวะฝุ่น

Jan 17, 2019 BrandAge Team

องค์กรสีเขียวเรียกร้องให้รัฐบาลฮ่องกงจัดตั้งระบบฟอกอากาศในพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่น เนื่องจากปัญหามลภาวะฝุ่นละอองในอากาศ โดยรัฐบาลประกาศว่า จะเปิดให้บริการหอฟอกอากาศ ในวันที่ 20 มกราคม หลังจากการใช้ระยะเวลาก่อสร้างล่าช้าเกือบ 10 ปี และใช้งบประมาณทั้งหมดราว 3.6 หมื่นล้านดอลลาร์ฮ่องกง

การทำงานของหอฟอกอากาศนี้ จะใช้พัดลมขนาดใหญ่ดูดไอเสียจากอุโมงค์เข้าไปในหอฟอกอากาศ ผ่านอาคารระบายอากาศสามแห่งตามแนวอุโมงค์ อากาศจะผ่านตัวตกตะกอนไฟฟ้าสถิต ซึ่งจะแยกอนุภาคที่เป็นอันตรายก่อน จากนั้นจะผ่านตัวกรองอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งใช้ถ่านกัมมันต์เพื่อกำจัดไนโตรเจนไดออกไซด์ออก และทำการฟอกจนเป็นอากาศบริสุทธิ์ และปล่อยระบายออกจากระบบคืนสู่ภายนอก

เคลวิน โล ผู้จัดการโครงการทางหลวงกล่าวว่า “ทุกชั่วโมงสามารถจัดการกับไอเสียรถยนต์ได้ 5.4 ล้านลูกบาศก์เมตร”

โดยเส้นทาง ถนนบายพาส เซ็นทรัลหว่านไจ๋ มีความยาว 4.5 กม. ประกอบด้วยทางยกระดับ และอุโมงค์ความยาว 3.7 กม. เพื่อลดการจราจรที่แออัดระหว่าง North Point กับ เซ็นทรัล โดยเฉพาะบนถนนกลอสเตอร์, ถนนฮาร์คอร์ตและถนนคอนนอตเซ็นทรัล โดยคาดว่าจะลดเวลาในการเดินทางระหว่าง Central ถึง Island Eastern Corridor จากที่ต้องใช้เวลา 30 นาที เหลือเพียง 5 นาทีเท่านั้น ซึ่งก็หมายถึงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากยานพาหนะจะน้อยลงอย่างมาก

เคลวิน โล เสริมว่า เวลาในการเดินทางที่เร็วขึ้นสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 11,000 ตันต่อปี

“นี่เทียบเท่ากับพลังการดูดซับของต้นไม้กว่า 480,000 ต้น ในสวนสาธารณะวิกตอเรียประมาณ 67 แห่ง”

มูลค่าของหอคอยฟอกอากาศแห่งนี้อยู่ที่ 250 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง โดย 5% ของเงินจำนวนนี้จะเป็นค่าบำรุงรักษาในทุกๆ ปี

Jeremy Tam Man-ho ผู้บัญญัติกฎหมายพรรค Civic Party เรียกร้องให้รัฐบาลตรวจสอบข้อมูลอย่างใกล้ชิด “ แม้ว่ารัฐบาลกล่าวว่าอากาศบริสุทธิ์จะถูกระบายออกผ่านปล่องระบายอากาศ แต่มันก็อยู่ใกล้กับย่านที่อยู่อาศัยใน North Point ซึ่งถูกสงสัยว่าอากาศเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยบริเวณนั้นหรือไม่ อย่างไร”

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.