11,222
VIEWS

แอดเฟส 2019 TMRRW.TDAY ความคิดสร้างสรรค์ ที่เชื่อมโลกแห่งอนาคตเข้ากับปัจจุบัน

Mar 11, 2019 S.Worapol

มหกรรมแอดเฟสครั้งที่ 22 หรือ “แอดเฟส 2019” ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ทูมอโร่.ทูเดย์” (TMRRW.TDAY) การเชื่อมโลกแห่งอนาคตกับปัจจุบันเข้าด้วยกัน 

ความน่าสนใจของปีนี้คือมียอดส่งผลงานเข้าประกวดจากทั่วทั้งภูมิภาครวมทั้งสิ้น 2,500 กว่าชิ้นงาน ใน 19 ประเภท คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมจากทั้งภูมิภาคและทั่วโลกกว่า 1,300 คน 

นายวินิจ สุรพงษ์ชัย ประธานคณะกรรมการจัดงานมหกรรมแอดเฟสกล่าวว่า แอดเฟส ถือเป็นงานประกวดรางวัลความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้ และเป็นศูนย์รวมการพัฒนาขีดความสามารถของวงการสร้างสรรค์ แอดเฟสเป็นเวทีที่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทย ที่เน้นถึงความสามารถ ศักดิ์ศรี และความสำคัญของประเทศไทยในวงการสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาค เพื่อขับเคลื่อนพัฒนาและผลักดันศักยภาพอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ให้ประเทศไทยต่อไป ดังนั้นงานมหกรรมแอดเฟสจึงถูกจัดขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์กลางแห่งการแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นจุดพบปะสังสรรค์เพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ และเพื่อยกระดับคุณภาพความคิดสร้างสรรค์ในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิคและตะวันออกกลาง ผ่านจุดเด่นและเจตนารมณ์ที่แอดเฟสยึดมั่นเสมอมานั่นคือการผลักดันการสร้างสรรค์งานโดยการชูอัตลักษณ์ท้องถิ่น ด้วยความเชื่อว่าอัตลักษณ์ท้องถิ่นทำให้งานสร้างสรรค์นั้นมีความโดดเด่นแตกต่างจากงานอื่น ๆ ในตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในโลกปัจจุบันที่ก้าวไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนักสร้างสรรค์จะต้องปรับตัวให้ทันกับแพลทฟอร์มการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแล้ว ยังต้องคิดสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพและต้องมีเอกลักษณ์เพื่อให้โดดเด่นทัดเทียมนานาประเทศอีกด้วย

“เวทีแอดเฟสยังคงทำหน้าที่สนับสนุนความสร้างสรรค์ที่ทลายกรอบกำแพงเดิม ๆ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้น สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ทำให้งานมหกรรมแอดเฟสโดดเด่นและแตกต่างจากงานประกวดโฆษณาอื่น ๆ ทำให้กลายเป็นเวทีของเหล่านักคิด นักสร้างสรรค์ ผู้ผลิตงานด้านสื่อต่าง ๆ ในภูมิภาค ที่ถือได้ว่ามีความแข็งแกร่งที่สุดภูมิภาคหนึ่งของโลกอย่างแท้จริง ปี

นี้เป็นปีที่พิเศษมากยิ่งขึ้นสำหรับมหกรรมแอดเฟส ภายใต้แนวความคิด หรือธีม “ทูมอโร่.ทูเดย์” (TMRRW.TDAY)  ว่าด้วยเรื่องการเชื่อมโลกแห่งอนาคตกับปัจจุบันเข้าด้วยกัน ซึ่งล้วนเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ผลักดันให้ทุกคน ทุกองค์กร ทุกวงการต้องก้าวไปข้างหน้า ปรับเปลี่ยนวิถีแบบเดิมๆ พร้อมสร้างค่านิยมใหม่ๆ นำความรู้ และทักษะในการใช้เทคโนโลยี เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและก้าวไปในอนาคต โดยอาศัยความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรในองค์กรในการคิดและผลิตนวัตกรรมใหม่ ๆ ดังที่ผมได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่า “ความคิดสร้างสรรค์” คือ หัวใจ ที่ทุกองค์กรในทุกอุตสาหกรรมต้องมีเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงนี้”

ในส่วนของงานมหกรรมแอดเฟสที่พัทยานั้น มีการแบ่งกิจกรรมออกเป็น การประกวดงานสร้างสรรค์ โดยในปีนี้ได้แบ่งประเภทการประกวดออกเป็น 19 ประเภท โดยได้มีการเพิ่มหมวด eCommerce Lotus เพื่อสนองการเติบโตของตลาดออนไลน์ การบรรยายจากนักสร้างสรรค์ ซึ่งถือเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดสร้างสรรค์เหมือนเช่นเคย โดยจะเชิญเหล่านักการตลาด นักโฆษณาที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลก มาช่วยแบ่งปันความรู้ บอกเล่าประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมงาน ท้ายสุดคือการประกาศรางวัลผลงานสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม

ความพิเศษของปีนี้ คืองานมหกรรมแอดเฟสจะจัดให้มีเวิร์คช้อปมากกว่าครั้งไหนๆ อาทิ

  • TMMRW Business School ซึ่งเป็นโปรแกรม 4 วันจัดขึ้นโดยมีกลุ่มเป้าเหมายเป็นแบรนด์และนักการตลาด เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ที่จะสามารถนำไปต่อยอดกับแผนการสื่อสารการตลาด โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาอาชีพ จัดขึ้นโดย ADFEST ร่วมกับ Guan Hin Tay, Founder & Global CCO, TGH Collective, Singapore
  • World Producers Summit ซึ่งได้จัดขึ้นที่มหกรรมแอดเฟสเป็นปีที่ 5  ถือเป็นการประชุมที่จัดขึ้นเพื่อผู้ประกอบการฝ่ายผลิตภาพยนตร์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ของคนในวงการ แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ อีกทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อผู้ร่วมงานจะสามารถนำความรู้ไปใช้เป็นประโยชน์ต่อไป
  • VR and Ambisonics: Creating The Future Of History เป็นเวิร์คช้อปที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตงานที่ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง ซึ่งจัดโดย I Am Cardboard PH และ Hit Productions Inc. จาก Manila
  • Stimulation Not Replication เป็นเวิร์คช้อปที่จะกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมใช้ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจัดโดย D&AD จาก London
  • Think Like a Murder Mystery Writer จัดโดย J Walter Thompson, Delhi เหมาะสำหรับ ผู้ที่สนใจอยากศึกษาเรื่องการเขียนสคริป

นอกจากนี้ เรายังมีการออกบูธของ Production House ต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งส่วนนี้จะเป็นเหมือนเวทีการเจรจาธุรกิจ ที่ได้รับความสนใจมากขึ้นในทุก ๆ ปี

งานแอดเฟสนั้นเป็นงานระดับภูมิภาค จัดขึ้นโดยคนไทยและได้การสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชนมาโดยตลอด ซึ่งงานแอดเฟส 2019 ก็ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  (DITP) และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) สสปน. เนื่องจากหน่วยงานต่างๆ ได้เล็งเห็นความสำคัญที่งานแอดเฟสมีต่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พร้อมให้ความสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมการขยายพื้นที่ของธุรกิจสร้างสรรค์อย่างรอบด้านเพื่อขับเคลื่อนพัฒนาและผลักดันศักยภาพอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ในการช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของภูมิภาคอย่างแท้จริง

สำหรับงานมหกรรมแอดเฟส 2019 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-23 มีนาคม ที่ศูนย์ประชุมพีช  โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ลส์ กรุ๊ป พัทยา จังหวัดชลบุรี

-None-

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.