ทีเส็บรุกตลาดไมซ์ ดึงงานเข้าไทย เพิ่มรายได้ให้ประเทศกว่า 5 พันล้านบาท

Apr 11, 2019 -None-

ทีเส็บเดินหน้าส่งเสริมอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ ปี 2562 มุ่งเน้นดึงงานใหม่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมเป้าหมายรัฐบาลตามนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยมีงานที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทย ปี 2562 นี้ ทั้งสิ้นจำนวน 43 งาน ประมาณการนักเดินทางไมซ์เข้าร่วมงานรวม 133,435 คน สร้างรายได้เพิ่มให้ประเทศกว่า 5,025 ล้านบาท

จิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดเผยว่า ทีเส็บยังคงมุ่งมั่นดำเนินการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ของไทย ตามแนวนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาลที่มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ในปีงบประมาณ 2562 นี้ ด้านการจัดงานประชุมนานาชาติ (Conventions) และงานแสดงสินค้านานาชาติ (Exhibitions) ทีเส็บเน้นการดึงงานใหม่ที่มีศักยภาพสูงมาจัดในประเทศไทย มุ่งดึงงานในอุตสาหกรรมหลักตามเป้าหมายของรัฐบาลเข้าสู่ประเทศไทย โดยมีงานที่เข้ามาจัดในปีนี้แล้วทั้งสิ้นจำนวน 43 งาน ที่ทีเส็บมีส่วนร่วมสำคัญในการประมูลสิทธิงาน ซึ่งประมาณการว่าจะมีนักเดินทางไมซ์ทั้งชาวไทยและต่างชาติรวมทั้งสิ้น 133,435 คน คิดเป็นรายได้รวมกว่า 5,025 ล้านบาท

โดยแบ่งเป็นงานประชุมนานาชาติ 26 งาน มีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 36,090 คน สร้างรายได้ประมาณ 2,880 ล้านบาท และงานแสดงสินค้านานาชาติ 17 งาน จำนวนผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 97,349 คน คิดเป็นรายได้รวมกว่า 2,145 ล้านบาท

ผู้อำนวยการทีเส็บ กล่าวต่อไปว่า เดือนมีนาคมที่ผ่านมาประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานที่มีความโดดเด่นหลายงาน เช่น IEEE PES GTD Grand International Conference and Exposition Asia 2019 เป็นงานประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติทางด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้าและพลังงานระดับโลก มีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมมากถึง 10,000 คน ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานนี้เป็นครั้งแรกและเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียอีกด้วย ประมาณการว่าสามารถทำรายได้เข้าประเทศไม่น้อยกว่า 239 ล้านบาท

นอกจากนี้ ไทยยังเป็นเจ้าภาพจัดงาน CPhI South East Asia 2019 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าทางด้านอุตสาหกรรมยาครั้งแรกในไทย มุ่งหวังยกระดับอุตสาหกรรมยาไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก มีผู้เข้าร่วมงานรวม 4,975 คน ทำรายได้ประมาณ 114 ล้านบาท

นอกจากนี้ ทีเส็บยังได้ให้การสนับสนุนงานแสดงสินค้าขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญและจัดงานในไทยอย่างต่อเนื่องมาหลายปี เช่น VIV Asia ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 – 15 มีนาคมที่ผ่านมา เป็นสุดยอดงานแสดงเทคโนโลยีและสัมมนาสำหรับอุตสาหกรรมปศุสัตว์และสัตว์น้ำอันดับ 1 ในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งทางด้านผู้จัดงานประมาณการว่ามีจำนวนนักเดินทางไมซ์รวม 44,860 คน สร้างรายได้ประมาณ 3,921 ล้านบาท รวมทั้งงานแสดงสินค้านานาชาติที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้อีกสองงาน ได้แก่ Propak Asia 2019 งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์นานาชาติ ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงาน 59,220 คน ประมาณการรายได้ 659 ล้านบาท และงาน INTERMACH 2019 งานแสดงสินค้าเทคโนโลยีเครื่องจักรโลหะและอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตจัดซื้อชิ้นส่วนอุตสาหกรรมชั้นนำของอาเซียน คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงาน 19,100 คน ทำรายได้ 113 ล้านบาท

“หากพิจารณาจากงานประชุมนานาชาติและงานแสดงสินค้าขนาดใหญ่ที่ทีเส็บให้การสนับสนุนในปี 2562 จะพบว่ามีหลายงานที่น่าสนใจและมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเติบโตและการพัฒนาของทั้งอุตสาหกรรมไมซ์ และอุตสาหกรรมหลักต่อยอดตามนโยบาย 4.0 ของรัฐบาล ทั้งเรื่องการเกษตรอาหารและยา ด้านพลังงาน ตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่นอกจากจะส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้ว ยังตอกย้ำถึงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางด้านการจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติอันดับหนึ่งในภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย” จิรุตถ์ กล่าว

ประชุม

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.