8,536
VIEWS

Chatbot อาจช่วยสร้างยอดขายแก่ธุรกิจค้าปลีกทั่วโลกกว่า 1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2023

May 20, 2019 S.Worapol

เมื่อถึงวันที่เทคโนโลยีนั้นพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด การสื่อสารและพัฒนาการของสมองกล A.I. สำหรับระบบตอบกลับอัตโนมัติอย่าง Chatbot เองก็ก้าวตาม มีการคาดการณ์ว่า ในไม่ช้านี้ Chatbot จะถือครองและแย่งชิงเม็ดเงินลงทุนในการใช้เป็นช่องทางการตลาดของแบรนด์ งานศึกษาของ Jupiter Networks ที่ศึกษาธุรกิจค้าปลีกพบว่า รายได้ของธุรกิจค้าปลีกที่มาจากช่องทางการตลาดผ่าน Chatbot นั้นเพิ่มขึ้นในอัตราสองเท่าจากปีก่อนหน้าโดยเฉลี่ยในทุกๆปี โดยคาดว่าภายในปี 2023 นี้ รายได้รวมจากการใช้งาน Chatbot เพื่อขายของในธุรกิจค้าปลีกจะไปแตะที่ 1.12 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียว นอกจากนั้น ธุรกิจค้าปลีกยังอาจจะได้ประโยชน์จากการประหยัดค่าใช้จ่าย สืบเนื่องจากระบบที่เป็นอัตโนมัติในการสั่งซื้อตลอดจนการช่วยเหลือสนับสนุนผู้ซื้อสินค้าอีกด้วย

งานศึกษาของ Jupiter ได้กล่าวว่า “จากการใช้งาน Chatbot ธุรกิจค้าปลีกอาจจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้ถึง 4 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2023 เนื่องด้วยการที่ ระบบสมองกลนั้นจะฉลาดขึ้นและสามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้น”

นอกจากนั้น งานศึกษาชิ้นเดียวกันยังได้เสริมอีกว่า ผู้ใช้งานในฐานะผู้บริโภคเองก็จะคุ้นเคยและยอมรับการใช้งาน Chatbot เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน เพราะมันสามารถช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้แก่พวกเขาได้ ตลอดจนพวกเขาสามารถใช้งาน Chatbot เพื่อสั่งซื้อได้ทันทีอีกด้วย ผลการสำรวจจากบริษัทการตลาดชื่อดังแห่งหนึ่งอย่าง Uberall ได้กล่าวว่า กว่า 20% ของผู้ตอบแบบสำรวจมีความสนใจที่จะใช้งาน Chatbot จากแบรนด์และ อีก 80% นั้นได้ผ่านการมีประสบการณ์ในแง่ดีกับการใช้งาน Chatbot มาบ้างแล้ว

สำหรับนักการตลาดที่อาจจะวางแผนใช้งาน Chatbot เพื่อบริษัทนั้น อาจจะต้องเริ่มพิจารณาอย่างสนใจมากยิ่งขึ้น เพราะมันอาจช่วยเพิ่มการปฏิสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์และลูกค้าตลอดจนนำไปสู่ยอดขายได้อีกด้วย

 

Source

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.