25,668
VIEWS

จริงใจ Farmers’ Market อุดรฯ ค้าปลีกสายเขียว งดแจกถุงหูพลาสติก เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์เป็นวัสดุพื้นบ้าน

Jun 10, 2019 N.Rotchana

บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด (Central Group) เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยมีเจตนารมณ์ในการ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างชุมชน และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนด้วยรูปแบบการทำงานแบบเซ็นทรัลลิตี (Centrality) ยกระดับการทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมแบบเดิมๆ มาสู่การให้ที่ยั่งยืน ด้วยการใช้แนวคิด Creating Shared Value (CSV)  หรือการสร้างสรรค์คุณค่าเพิ่มร่วมกันให้กับสังคม เพื่อสร้างพื้นที่แห่งความสำเร็จร่วมกันระหว่างธุรกิจและสังคม ภายใต้ชื่อโครงการ “เซ็นทรัล ทำ (Central Tham)”

นายพิชัย จิราธิวัฒน์ กล่าวว่า โครงการ “เซ็นทรัล ทำ” ได้ร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวกับบริษัทในกลุ่มและหน่วยงานภาคนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยความเชี่ยวชาญในการเป็นผู้นำอุตสาหกรรมค้าปลีกในไทยตลอดกว่า 71 ปี ของการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการช่วยเหลือสังคม ทำให้มองเห็นปัญหา โดยเฉพาะในกลุ่มฐานรากของประเทศที่มีอาชีพเกษตรกร ว่ายังขาดตลาดรองรับในการจำหน่ายสินค้า แม้ที่ผ่านมาจะเข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนรับซื้อสินค้าตรงจากเกษตรกรมาร่วม 20 ปี จำหน่ายในกว่า 270 สาขา แต่ก็ยังไม่สามารถช่วยเหลือได้มากพอ ทำให้กลุ่มเซ็นทรัล ตัดสินใจเปิด “จริงใจ Farmers’ Market” เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2561 เป็นค้าปลีกรูปแบบใหม่ที่เปิดโอกาสให้เกษตรกรมาจำหน่ายสินค้า มุ่งไปที่ผักผลไม้ปลอดภัย ปลอดสารพิษ และเกษตรอินทรีย์ รวมถึงอาหารพร้อมรับประทาน เปิดสาขาแรก ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี บนพื้นที่ 400 ตารางเมตร จากเกษตรกร 54 ตำบล มียอดขายรวมของตลาดกว่า 22 ล้านบาท สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น 3.5 เท่า ให้แก่เกษตรกรจากเดิมที่มีอยู่

จริงใจ Farmers’ Market เป็นช่องทางการกระจายสินค้าให้เกษตรกร และเปิดโอกาสให้เกษตรกรพบปะผู้ซื้อโดยตรง เพื่อให้คนในจังหวัดได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัย มีสุขภาพแข็งแรง และได้จัดทำสื่อ ณ จุดขาย เพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพ กระตุ้นการรับประทานผักอย่างปลอดภัย วันละ 400 กรัม

อีกทั้งตลาดจริงใจ Farmers’ Market จ.อุดรธานี ยังตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาขยะถุงพลาสติก จึงงดแจกถุงหูหิ้วพลาสติกให้กับลูกค้า โดยสินค้าในกลุ่มผักผลไม้จะใส่ถุงกระดาษให้แทน และบรรดาพ่อค้าแม่ค้า และเกษตรกรมีการใช้ภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ อย่างสินค้าในกลุ่มผักผลไม้ ที่บรรจุภัณฑ์จะเป็นวัสดุพื้นบ้านจากธรรมชาติหาได้ในท้องถิ่น ทั้งยังมีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ในการดูแลสิ่งแวดล้อม

กลุ่มเซ็นทรัล ได้เปิด Farmers’ Market ไปแล้ว 5 แห่งคือ อ.เมือง จ.อุดรฯ เชียงราย  ขอนแก่น พะเยา  และ อ.หนองหาน จ.อุดร ซึ่งในปี 2562 นี้ กลุ่มเซ็นทรัลมีแผนที่จะขยายโครงการจริงใจ Farmers’ Market  อีก 10 แห่ง ได้แก่ อุบลราชธานี สิงห์บุรี พิจิตร เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี โคราช หาดใหญ่ แจ้งวัฒนะ และรัตนาธิเบศร์  เพื่อที่ให้เกษตรกรในจังหวัดมาขายสินค้าเงินสด มีเงินหมุนเวียนในครัวเรือน เกิดการพึ่งพาตนเอง และสร้างชุมชนเข้มแข็ง

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.