26,467
VIEWS

สสว.กับภารกิจนำ Micro SMEเข้าระบบ ดึงเวทีอาเซียนร่วมแชร์ Best Practice

Jun 26, 2019 A.Kanitha

แม้จำนวนของผู้ประกอบการ SME ในไทยจะมีมากถึง 3 ล้านราย แต่ตัวเลขที่น่าตกใจมากไปกว่านั้นก็คือ ยังมี SME ที่ยังไม่อยู่ในระบบมากถึง 1-1.5 เท่า ซึ่งผลเสียของการที่ SME ที่ยังไม่เข้าระบบนั้นนอกจากจะทำให้ไม่สามารถมอนิเตอร์รายได้ที่หมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจแล้ว ยังทำให้ SME ไม่สามารถเข้าถึงการช่วยเหลือจากทางภาครัฐ โดยเฉพาะด้านความรู้ และเทคโนโลยีที่จะผลักดันให้ผู้ประกอบการพัฒนาขนาดธุรกิจของตัวเองจากไซส์ S เป็น M หรือ L ในอนาคตได้

และนี่ก็คือภารกิจหลักของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ในการที่จะผลักดัน SME เข้ามาในระบบด้วยวิธีการต่างๆ โดยล่าสุดเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุม Policy Dialogue onFormalization of Micro Enterprises ซึ่งจัดขึ้นร่วมกับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-Operation and Development - OECD) จัดประชุมเพื่อเรียนรู้แลกเปลี่ยนแนวนโยบายเพื่อส่งเสริมการเข้าสู่ระบบของผู้ประกอบการรายย่อยอาเซียน

สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)กล่าวว่า กลุ่มประเทศอาเซียนมี SME มากกว่า 88% ของจำนวนธุรกิจทั้งหมด ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจอาเซียนมากกว่า 30-53% ของ GDP แต่ละประเทศ สร้างการจ้างงานถึง 51-97% แต่ปัญหาที่ทุกประเทศในอาเซียนมีเหมือนกันหมดก็คือ SME ยังไม่เข้าสู่ระบบ 1-1.5 เท่า ซึ่งส่วนใหญ่มาจากความไม่เข้าใจ หรือไม่เห็นผลประโยชน์ในการเข้าสู่ระบบนั่นเอง“ที่ผ่านมา สสว. ใช้วิธีดึง SME เข้ามาในระบบด้วยการให้ Incentive มากกว่าใช้กฎของบังคับ หรือ Law Enforcement เพราะเราคิดว่าจะทำให้ SMEเข้ามาในระบบและเกิดเป็นปากต่อปาก เราจึงคิดแอพพลิเคชั่นแพลตฟอร์ม SME CONNEXT เป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูลข่าว องค์ความรู้ ข้อมูลกิจกรรมต่างๆ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ รวมทั้งเป็นช่องทางในการต่อยอดธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ SME ไทย และยังเป็นสนับสนุนให้ SME เข้าสู่ระบบดิจิทัลด้วย”

และจากเวทีอาเซียน ครั้งนี้ก็จะเป็นการแชร์ Best Practice ของประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยเฉพาะ OECD จากอินเดีย สิงคโปร์ และนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่มีระบบการสำรวจและระบบส่งเสริมผู้ประกอบการที่ดีที่สุดในโลกเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการสร้างแรงจูงใจและการกำหนดกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ในเวลาเดียวกัน  สสว. ก็พยายามดึงองค์กรขนาดใหญ่เข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์เพื่อมอบ Incentive ต่างๆ ให้กับ SME โดยที่ผ่านมาได้จัดทำโครงการ Together We Share กับบริษัทชั้นนำกว่า 30 ราย อาทิ ธนาคารยูโอบี ธนาคารทีเอ็มบี ธนาคารไทยพาณิชย์ ซีพีออล ทรูคอร์ปอเรชั่น เอไอเอส แพคริม JOBs DB และ Cisco เป็นต้น ในการมอบสิทธิประโยชน์ต่างๆ กับ SME ซึ่งจะเป็นอีกวิธีที่ทำให้ SME เข้ามาสู่ระบบมากขึ้น

 

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ( สสว. )

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.