Regional Connectivity การเชื่อมโยงภูมิภาค โอกาสโตของธุรกิจไมซ์ไทย

Aug 30, 2019 M.Pussapol

ทีเส็บจัดงาน MICE Talk 2019 เปิดเวทีเสริมความรู้ผู้ประกอบการ ก้าวทันทิศทางความเป็นไปของโลก ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ ชี้ประเด็นความเชื่อมโยงระดับภูมิภาคเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและธุรกิจไมซ์ไทย มี EEC เป็นหมุดหลัก ความร่วมมือทั้ง CLMV และอาเซียนเป็นจุดแข็งขับเคลื่อนอุตสาหกรรม

ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตผู้อำนวยการองค์การการค้าโลก (WTO) และอดีตเลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD)  บรรยายพิเศษภายในงานสัมมนา MICE Talk 2019 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ ในหัวข้อ “ความเชื่อมโยงในระดับภูมิภาค โอกาสของประเทศไทย” (Regional Connectivity: Opportunity Thailand)  ว่า ความเชื่อมโยง (Connectivity) ในปัจจุบันเป็นเรื่องของ Digital Transformation หรือการเปลี่ยนแปลงที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจซึ่งกำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เศรษฐกิจโลกยุคใหม่กำลังเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกขณะนี้ เป็นประเทศยักษ์ใหญ่ในตลาดเกิดใหม่ อย่างจีน อินเดีย บราซิล และอาเซียน เป็นต้น

สำหรับไทย การเติบโตทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวมีทิศทางที่ดี เพราะไทยมีเศรษฐกิจแข็งแกร่งมากประเทศหนึ่งในภูมิภาคนี้ เป็นผลจากการได้รับการยกระดับจากการจัดอันดับของสถาบันระดับโลก เช่น Moody จาก Stable เป็น Positive สถาบัน IMD World Competitiveness ranking 2019 ยกระดับจากอันดับที่ 35 เป็นอันดับที่ 25

เศรษฐกิจภาพรวมดีขึ้น โครงสร้างพื้นฐานพัฒนาดีขึ้น การท่องเที่ยว มีจำนวนนักท่องเที่ยวมากเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากฮ่องกง และมีโอกาสแซงในไม่ช้า เป็นโอกาสสำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ที่จะเติบโตเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค

“ขณะนี้มีกระแสการลงทุนไหลบ่าเข้ามาในภูมิภาคนี้เพิ่มมากขึ้น เพราะนักลงทุนจากต่างชาติเห็นแล้วว่ามีความต้องการมากขึ้นจากการที่มี Regional Connectivity และการที่ภูมิภาคนี้มีกระแสของกลุ่มสตาร์ทอัพ หรือ ผู้ประกอบวิสาหกิจ การเชื่อมโยงกันทำให้เกิดความหลากหลายมากขึ้น จะเห็นได้ว่ามีรูปแบบของสินค้าและบริการที่หลากหลาย มีโซลูชั่นต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะทางบางอย่างที่เกิดจาก Digitalization และความต้องการของผู้บริโภคก็เปลี่ยนแปลงไป มีความต้องการที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกัน”

 

ดร.ศุภชัย  เพิ่มเติมว่า ในการเชื่อมโยงกับภูมิภาคต้องกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน รวมถึงความร่วมมือต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน เช่น โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC ซึ่งเป็นนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ ต้องไม่เน้นแค่เรื่องกฎระเบียบต่างๆ เท่านั้น แต่ต้องมีพันธสัญญาที่จะทำให้เป็นศูนย์กลางของภูมิภาค ดึงดูดการลงทุนของต่างชาติเข้ามาโดยระวังไม่ให้เกิดการผูกขาด และต้องพิจารณาถึงเรื่องแรงงานด้วยว่าขณะนี้มีเพียงพอรองรับหรือไม่ หากจะผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคในเรื่องนั้น เช่น การบิน การเงิน หรือเศรษฐกิจดิจิทัล

ขณะเดียวกันไทยต้องสามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านอย่าง กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม หรือกลุ่ม CLMV ให้เข้มแข็ง และที่สำคัญต้องรักษาความเป็นศูนย์กลางของอาเซียนไว้ให้ดี เพราะตอนนี้ความร่วมมือในระดับภูมิภาคของอาเซียนถือว่ามีความเข้มแข็งและมีศักยภาพมาก ต้องอย่าให้เสียจุดยืนในระดับภูมิภาค เพราะเป็นโอกาสที่ดี                         

นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีโอกาสจากการพัฒนาต่างๆ ในภูมิภาค อาทิ โครงการ Belt and Road Initiatives ของจีนที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น รถไฟความเร็วสูง หรือเส้นทางคมนาคมขนส่งอื่นๆ ที่จะเชื่อมโยงมาสู่กรุงเทพฯ ซึ่งไทยจะต้องหาวิธีที่จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากจุดนี้

 จิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ กล่าวว่า งาน MICE Talk 2019 จัดขึ้นภายใต้แนวคิดของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ประกอบการไมซ์เป็นหลัก แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับเริ่มเข้าสู่ธุรกิจไมซ์ เช่น กลุ่มนักศึกษา ระดับผู้ปฏิบัติงาน  และระดับผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการ ซึ่งที่ผ่านมาจะดำเนินงานผ่านการจัดหลักสูตรฝึกอบรมด้านไมซ์นานาชาติครอบคลุมทุกระดับ สำหรับงานนี้ทีเส็บมุ่งหวังให้ผู้ประกอบการธุรกิจไมซ์ได้เห็นภาพใหญ่ทิศทางระดับมหภาคและการเปลี่ยนแปลงของโลก ที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมและธุรกิจไมซ์ไทย รวมถึงการปรับแนวทางการทำงานของผู้ประกอบการไมซ์ให้สอดคล้องต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทุกด้าน

“สิ่งที่ได้เรียนรู้จาก ดร.ศุภชัย คือ ประวัติศาสตร์มักหมุนวนกลับมา สิ่งที่เกิดขึ้นกับญี่ปุ่นเมื่อ 30 ปีก่อน กับสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างจีนกับสหรัฐเป็นเรื่องเดียวกันเพียงแต่คนละระดับและแนวทาง เราได้เรียนรู้ว่าภาคเศรษฐกิจระดับมหภาคเกิดอะไรขึ้นช่วง 30 ปีที่ผ่านมา สำหรับประเทศไทยก็ได้เรียนรู้ว่า Eastern Seaboard เกิดขึ้นได้อย่างไรจนพัฒนามาเป็น EEC สิ่งสำคัญคือต้องเรียนรู้จากสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และคำว่า Connectivity คือการต้องให้สนใจกับสิ่งที่เรามี” ผู้อำนวยการทีเส็บ สรุป

 

-None-

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.