7,017
VIEWS

ความสำเร็จของคุณาลัย Brand Local ชื่อดังย่านบางบัวทอง กับความเชื่อที่ว่า “ความสุข สร้างบ้าน”

Nov 29, 2019 -None-

เมื่อเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่อง ก็ดูเหมือนพื้นที่นอกบ้านจะถูกจำกัดให้มีขนาดเล็กลงไปทุกที แต่ไม่ว่าจะมีข้อจำกัดแค่ไหน รัตน์ - ประวีรัตน์ เทวอักษร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด ยังมีความสุขกับการพัฒนาหมู่บ้านจัดสรร ภาย ใต้โครงการคุณาลัย เวสต์เกท ที่มีพื้นที่ภายในบ้านและนอกบ้านให้ผู้อยู่อาศัยได้ใช้อย่างเต็มที่ พร้อมตอบโจทย์ทุกการใช้ชีวิตหลากหลายรูปแบบได้อย่างมีความสุข

ย้อนกลับไปเมื่อปี 2540 ธุรกิจพัฒนาหมู่บ้านจัดสรรของครอบครัวคุณรัตน์ประสบกับวิกฤตต้มยำกุ้ง ทำให้มีหนี้สินเกือบ 5,000 ล้าน บ้านถูกยึด ธุรกิจหยุดชะงัก ต้อง Lay Off พนักงานกว่าสองร้อยคน และนั่นคือจุดเริ่มต้นโดยคุณรัตน์ ได้ทำงานในตำแหน่งผู้ประสานงานการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของบริษัท มีหน้าที่ต้องเข้าเจรจาหนี้สินกับเจ้าหนี้มากมายทั้งคนไทยและต่างชาติ ตอนนั้นได้วางเป้าหมายไว้ว่า ภายใน 10 ปี อยากให้หนี้หมด ซึ่งก็เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

ประวีรัตน์ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่ได้ทำงานในด้านอสังหาริมทรัพย์ ได้ค้นพบว่าชอบ เพราะเมื่อเวลาเห็นที่ดินรกร้าง ก็อยากเข้าไปพัฒนาให้เป็นที่ดินสวยๆ จึงได้ขอชื่อบริษัทของคุณพ่อ คุณาลัย มาเป็นชื่อบริษัท นั่นคือจุดเริ่มต้น โดยวางวิสัยทัศน์ของบริษัทตอนแรกเริ่มคือเราจะเป็น 1 ในย่านบางบัวทอง โดยการทำบ้านจัดสรรให้ครบทุกประเภท”

เป็น 1 ในย่านบางบัวทอง

นโยบายการดำเนินงานของบริษัทยังเน้นการพัฒนาบ้านชานเมืองของกรุงเทพฯ ให้น่าอยู่เป็นหลัก เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของคนกรุงเทพฯ ที่ต้องการอยู่บ้านย่านชานเมือง  ด้านการขายถ้าเทียบในหมู่บ้านจัดสรรที่ขายดี พูดได้ว่าคุณาลัย เป็น 1 ในย่านบางบัวทองที่มีอัตราการย้ายเข้าบ้านใหม่กว่า 20 % ส่วนเรื่องของปริมาณบ้าน 30 ปีที่ผ่านมา คุณาลัยก็ยังเป็นที่ 1 ในใจของคนบางบัวทองด้วยเหมือนกัน และด้านชื่อเสียง คุณาลัยเป็น Brand Local ซึ่งในบางบัวทองก็มีหลายแบรนด์ คุณาลัยอาจจะเป็น 1 ในนั้นที่เป็นที่รู้จักดี

บ้านจะน่าอยู่ ถ้าเกิดจากสังคมที่ดี

แท้จริงแล้ว ชีวิตการทำงานที่เราอยู่ด้วยกัน ปัญหาและอุปสรรคมันใหญ่ก็จริง แต่มันยังเล็กกว่าความทุกข์ในที่ทำงาน คุณาลัย จึงมี Brand Belief คือ “ความสุข สร้างบ้าน” นั่นหมายความว่า บ้านของเรา หรือพื้นที่ของเราที่เราจะต้องเข้าไปใช้เวลาอยู่ ถ้ามีความสุขมันจะสร้างคำว่าบ้าน

การปลูกฝังพนักงานในแบบคุณาลัย

คุณาลัยมีการปกครองพนักงานด้วยความเมตตา โอบอ้อมอารี ให้ความใส่ใจ และให้โอกาสการเจริญเติบโตในหน้าที่การงานของพนักงานทุกคน เพื่อให้ทุกคนทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข

ประวีรัตน์ กล่าวว่า “รัตน์จะบอกพนักงานเสมอว่า อย่าคิดว่าบริษัทต้องสร้างสังคมที่ดีให้กับเขา พวกเขาจะต้องช่วยกันสร้าง เขาอยากได้แบบไหน เขาก็ต้องสร้างแบบนั้น เขาอยากได้บริษัทที่มีเพื่อนร่วมงานที่ดี เขาก็ต้องเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี”

“รัตน์ให้ความสำคัญกับคนค่อนข้างมาก โดยเฉพาะกับเพื่อนร่วมงาน การเลือกคนมาร่วมงานกับเราก็สำคัญ เวลารัตน์จะเลือกพนักงาน รัตน์จะเลือกคนที่มีใจเดียวกับเรา คือ เรียนรู้ สู้งาน มีจริยธรรม อีโก้ต่ำ และความรับผิดชอบสูง ถ้าใจไม่ตรงกัน เราก็ร่วมทางกันได้ยาก”

“แต่ในขณะเดียวกัน เราเป็นหนึ่งบุคคลที่อยู่ในสังคมการทำงาน รัตน์ก็มีหน้าที่สร้างสังคมที่ดีในการทำงาน เพื่อให้เป็นบ้านที่ดีของพวกเขา แต่แน่นอน ถ้าทุกคนสร้างความสุขที่ทำงานให้เสมือนเป็นบ้าน พวกเขาอาศัยอยู่ในช่วงเวลากลางวัน โดยมีตำแหน่งหน้าที่การงานมาผูกพันกันในสายงาน แต่เบื้องหลังคือพี่น้อง”

เพราะคุณาลัยไม่ได้ขายแค่บ้าน แต่คุณาลัยขายสังคม ขายในส่วนของสิ่งแวดล้อม สิ่งที่จะต้องพบเจอในชีวิตประจำวัน เพราะฉะนั้น ลูกบ้านโกรธเราไม่เป็นไร เพราะบางครั้งเราไม่สามารถทำตามความต้องการของลูกบ้าน 200 ครอบครัวในเวลาเดียวกันได้ทั้งหมด แต่ลูกบ้านห้ามโกรธกันเอง นั่นคือสิ่งที่ยึดมาตลอด

ในมุมของคำว่าบ้าน มันลึกซึ้ง เพราะบ้านคือความสุข ความสุขสร้างบ้าน แท้จริงแล้วมันคือสิ่งแวดล้อมที่ดีในบริษัทมันก็จะส่งออกไปในทุกๆ สิ่งที่บริษัททำ

ลูกค้าของคุณาลัย

ลูกค้าของคุณาลัยส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงที่ทำงานหนัก รักครอบครัว มีชีวิตความเป็นอยู่แบบไทย สนใจในเรื่องความคุ้มค่ามากกว่าเรื่องแบรนด์ แต่ในขณะเดียวกันก็สนใจในมาตรฐานของแบรนด์ที่จะตอบโจทย์ความคุ้มค่าในความรู้สึก ลูกค้าซื้อบ้านคุณาลัยส่วนใหญ่เป็นเพราะมอบเป็นของขวัญให้ใครสักคนหนึ่งในชีวิตของเขา เช่น แม่ซื้อเป็นของขวัญให้ลูกสาวที่กำลังจะแต่งงาน อยากให้หลานได้เติบโตในพื้นที่ที่กว้างและมีพื้นที่ได้วิ่งเล่น ลูกตั้งใจมาซื้อบ้านในคุณาลัยเพราะอยากจะให้พ่อที่เกษียณแล้วได้ปลูกต้นไม้และใช้ชีวิตเกษียณได้อย่างแข็งแรง ส่วนใหญ่ผู้หญิงจะอยากได้บ้าน และลูกค้าเราทำงานหนักทุกคน และพบว่าคนที่ตัดสินใจซื้อส่วนใหญ่ใช้ชีวิตในบ้านค่อนข้างน้อย เพราะทำงานหนักที่สุด

“ดังนั้นสิ่งที่เราทำคือมัน Beyond ว่าเป็นเพียงที่อยู่อาศัย ดังนั้นสิ่งที่ต้องทำให้ได้คือจะต้องตอบในเรื่องของความต้องการที่มันลึกซึ้งกว่าคำว่าบ้าน เราจึงต้องสนใจทั้งสิ่งแวดล้อม เสน่ห์ของการบริการของพนักงาน เรื่องมาตรฐานของแบรนด์ที่เขาซื้อไปแล้วจะต้องพอใจ เรื่องของ Facility ในโครงการที่จะต้องตอบโจทย์วันเสาร์อาทิตย์ วันหยุดที่เขาจะได้รับ”

3 จุดแข็งของคุณาลัย

1. คุมค่าน่าซื้อ

คุณาลัยตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการบ้านที่คุ้มค่ากับราคา เพราะคุณาลัยได้รับรางวัลคุ้มค่าน่าซื้อ บ้านเดี่ยวระดับราคา 2-6 ล้านบาท จาก AREA โดยมุ่งมั่นตั้งใจมอบให้กับลูกค้า ด้วยการทำบ้านที่ดี มีทำเลดี สิ่งแวดล้อมดี ราคาสมเหตุสมผล ดูแลรักษาง่าย อยู่สบาย และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

2. การบริการ

เนื่องจากระดับราคาอยู่ที่ 2-6 ล้านบาท ลูกค้าที่ซื้อเป็นฐานของส่วนใหญ่ของประเทศ ลูกค้าของคุณาลัยคือเพิ่งเริ่มทำงาน มีบ้านหลังแรก จึงไม่มีความรู้ในเรื่องของการกู้ คุณาลัยจึงวางตัวเป็นผู้ให้บริการ ในเรื่องของเอกสาร การให้ความรู้เรื่องการกู้ธนาคาร

3. การสร้างเมือง

คุณาลัยมีจุดเด่นในการสร้างเมือง โดยจะเห็นได้จากการปักธงทำเลทองย่านบางบัวทอง ซึ่งเป็นศูนย์กลางของแหล่งที่อยู่อาศัยในโซนกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันตกกว่า 10 ปี โดยสามารถตอบโจทย์ได้อย่างลงตัวและสมบูรณ์ เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคได้ครบทุกมิติ และในรัศมี 5 กิโลเมตรของโครงการคุณาลัยมีครบทุกร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหารครบทุกชาติ มีรถสาธารณะผ่าน

ประวีรัตน์ กล่าวว่า “เพราะที่ผ่านมาเราประสบความสำเร็จได้เพราะว่าเราสร้างเมืองไปด้วย ไม่ใช่ทำแค่โครงการเดียวแล้วทิ้งเขาไป”

ก้าวต่อไปของคุณาลัย

คุณาลัยมองเรื่องของการ Growth ทางบางบัวทองโตได้ประมาณ 10-20% ต่อปี ทั้งในด้านของยอดขายและกำไร และเริ่มแผนของบริษัท โดยมีวิสัยทัศน์ปัจจุบันคือเราจะเป็นผู้นำทางด้านหมู่บ้านจัดสรรแนวราบให้ครบ 4 ทิศของกรุงเทพมหานคร (เหนือ, ใต้, ตะวันออก, ตะวันตก) ภายใต้แนวคิด “สุขใจอยู่บ้านชานเมือง” เพื่อเพิ่มศักยภาพความแข็งแกร่งของธุรกิจ ในการก้าวสู่การเป็นผู้นำอันดับหนึ่งด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบเพื่อขายในเขตปริมณฑล ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย รวมถึงการเติบโตแบบมั่นคง และยั่นยืนในอนาคต ให้สมกับการเป็นบริษัทมหาชน

ความน่าลงทุนของหุ้นขนาดเล็ก

คุณาลัยเป็น Brand Local แต่ความภูมิใจที่เป็น Brand Local คือการมีหลักการบริหารที่มีมาตรฐานเพียงพอ ที่จะทำให้บริษัทเข้าสู่กระบวนการ การเป็นมหาชนได้อย่างสำเร็จ และเชื่อว่าพลังของบริษัทเล็กๆ ย่อมแสดงให้เห็นได้ในความตั้งใจที่จะดึงดูดนักลงทุนได้ โดยมีความแข็งแรงของ Brand Local ที่จะก้าวเข้าสู่ความเป็นมาตรฐานได้

ประวีรัตน์ กล่าวว่า “เรามีโครงสร้างทุนที่แข็งแรงขึ้น มีเครื่องมือที่หลากหลาย ในปีข้างหน้า เราจะมีศักยภาพในการแข่งขันเทียบเท่ากับบริษัทรายใหญ่ เพราะฉะนั้น เราเชื่อมั่นว่า เราจะนำพาคุณาลัย ไปให้ผลตอบแทนที่ดีต่อนักลงทุนได้”

“แต่ในขณะเดียวกันเราเป็นบริษัทที่เล็ก สิ่งที่เราเคยเจอมาในอดีต เหมือนเรียนรู้ทุกมิติของอาชีพพัฒนาหมู่บ้านจัดสรรแล้ว เราเลยไม่ค่อยกลัวปัญหา เราเชื่อว่าเราต่อสู้ได้ทุกรูปแบบ และแม่นยำในการ forecast อีกทั้งแนวทางการเติบโตไม่ได้มาจากความเสี่ยง มันมาจากที่เราไปเปิด 3 ทิศรอบกรุงเทพฯ เรามีที่ดินสำรอง ที่รองรับการเติบโตที่ชัดเจน เพราะฉะนั้นคุณาลัยจึงจะตอบแทนนักลงทุนในด้าน Growth ในด้านการเติบโตแบบ Aggressive ได้ใน 3 ปีแรก และจะมีผลตอบแทนที่ดีในด้านปันผลที่ดีด้วย”

เรียกได้ว่าปีนี้เป็นปีที่ดีของคุณาลัย เข้าสู่ปีที่ 13 ที่คุณาลัยต้องการคือความแข็งแรง ความแข็งแกร่ง ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ประสบความสำเร็จ อยู่ในธุรกิจสายนี้ไปอีกนาน

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.

violet porno xxx phim sex 2020 lawnjinsi Filmes Pornô PuttanaHD Madre Y Hija Calientes Viendo Peliculas gratis porno alte schwarze straps fotzen pakistani indain porn videos film porno swinger xn----4mcbuj2htacf75kha.com pornolegende Free Desi Scandal www.grandexxx.com www.xxxarabtube.com www.zwartporno.com