13,522
VIEWS

BJC Transformer มุ่งสู่ความเป็นที่ 1 ในทุกมิติ

Dec 18, 2019 -None-

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ “บีเจซี” เป็นหนึ่งในองค์กรธุรกิจที่น่าจับตามองมากที่สุดของยุคนี้ โดยผลสำรวจ Thailand’s Most Admired Company 2019 บีเจซีกลายเป็นผู้ท้าทายรายใหม่ของกลุ่มพาณิชย์ ที่มีคะแนนความนิยมมาเป็นอันดับ 1 จากเดิมที่เคยอยู่ในอันดับที่ 4 เมื่อปีที่ผ่านมา

โดยมีความโดดเด่นในเรื่องการบริหารงานและทีมงาน (Management)

กว่า 136 ปี “บีเจซี” เติบโตอย่างมั่นคงบนโลกธุรกิจ พร้อมการขยายอาณาจักรให้เติบใหญ่สู่ภูมิภาคอาเซียน ด้วยเครือข่ายธุรกิจที่มีความครบเครื่องตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ส่งผลให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน และวันนี้บีเจซีก็พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุค Digital Disruptive เพื่อก้าวสู่การเป็น Digital Company ที่มีความแข็งแกร่งในทุกมิติ และเชี่ยวชาญกับการมองหา 

โอกาสใหม่ๆ ที่สามารถสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

คุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ “บีเจซี” กล่าวว่า บีเจซีมีความพร้อมในแง่ของโครงสร้างธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ ที่เป็นทั้งผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย และมีกลยุทธ์การทำตลาดค้าปลีกอย่างครบวงจร

เริ่มจากต้นน้ำ ด้วยศักยภาพมีโรงงานผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคประเภทต่างๆ เช่น สบู่นกแก้ว สบู่แพรอท กระดาษชำระเซลล็อกซ์ ขนมขบเคี้ยวในกลุ่มมันฝรั่งแบรนด์เทสโต อีกทั้งยังมีโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ขวดแก้ว กระป๋อง กล่องกระดาษ เป็นต้น ขณะที่กลางน้ำ มีความแข็งแกร่งของเครือข่ายการจัดจำหน่าย และกระจายสินค้าทั้งไทย และต่างประเทศ ผ่านบริษัทลูกในกลุ่มบีเจซี โลจิสติกส์, ภูไท, ไทอัน, และไทยคอร์ป

ส่วนปลายน้ำ ยังเติมเต็มด้วยธุรกิจที่เป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าห้างค้าปลีกผ่าน “บิ๊กซี” ที่ปัจจุบันมีมากกว่า 1,000 สาขาในทุกฟอร์แมต และกำลังขยายสาขาบิ๊กซีไปยังปอยเปต ประเทศกัมพูชา นอกจากนี้ได้ขยายตลาดค้าปลีกอื่นๆ ไปยัง CLMV เช่น ในประเทศเวียดนาม มีห้างค้าปลีก “เอ็มเอ็ม เมกก้า มาร์เก็ต” (MM Mega Market) ประเภทชำระเงินสด (Cash&Carry) จำนวน 19 สาขา และร้านสะดวกซื้อ “บี สมาร์ท” (B’s Mart) กว่า 139 สาขา รวมถึงร้านสะดวกซื้อ “มินิ บิ๊กซี” (Mini Big C) ในประเทศลาว เป็นต้น

“บีเจซี มีการดำเนินธุรกิจที่เป็นต้นน้ำ และกลางน้ำที่แข็งแกร่งมากเป็นทุนเดิม ต่อมาจึงมีการเสริมทัพให้กับธุรกิจที่เป็นปลายน้ำด้วยการขยายเครือข่ายค้าปลีกทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยเฉพาะที่ประเทศเวียดนามมีทั้งห้างค้าปลีก และร้านสะดวกซื้อ และเมื่อเรามีความพร้อมของช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าแล้ว แผนการหลังจากนี้เราจะให้น้ำหนักกับธุรกิจด้านการผลิตเพิ่มมากขึ้น เพื่อป้อนสินค้าให้กับหน้าร้าน และตอบโจทย์ต้องการผู้บริโภคทั้งใน และต่างประเทศ”

นอกจากนี้ บีเจซียังมีฐานการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค และบรรจุภัณฑ์มากถึง 13 แห่ง ที่กระจายอยู่ในภูมิภาคอาเซียน อาทิ ประเทศไทย เวียดนาม ลาว กัมพูชา เมียนมา และมาเลเซีย

คุณอัศวิน กล่าวเสริมว่า ด้วยสถานการณ์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ทางบริษัทจึงเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญในมิติต่างๆ อาทิ การปรับค่านิยมองค์กร การปรับพฤติกรรม และวิธีการทำงานของพนักงาน ภายใต้วิสัยทัศน์ “Digital Transformation” เพื่อสร้างจิตสำนึก และกระตุ้นให้บุคลากรในองค์กรได้เข้าใจกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนโลกธุรกิจยุคใหม่ ขณะเดียวกันในมุมของการทำตลาดก็ยังขยับเข้าสู่รูปแบบดิจิทัลมากขึ้นด้วย

“เพื่อรองรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ในส่วนของบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ได้ร่วมมือกับ บริษัท เดอะนีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทวิจัยตลาดและจัดการข้อมูลชั้นนำระดับโลก เปิดตัว Data Analytic Company ในชื่อของ “C Smart Solution” โดยลงทุนนำเทคโนโลยีระบบการวิเคราะห์ฐานข้อมูลเชิงลึก และวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าบิ๊กซี เพื่อนำมาพัฒนา ปรับปรุง และทำให้สามารถเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแม่นยำมากขึ้น”

นอกจากนี้ ยังได้สร้างแพลตฟอร์มค้าปลีกแนวใหม่ ด้วยการเชื่อมต่อการทำตลาดแบบ Omni Channel จากช่องทางออฟไลน์สู่ออนไลน์ โดยจับมือร่วมกับพันธมิตรในกลุ่ม Marketplace อย่าง Shopee เพื่อสร้างประสบการณ์การช้อปปิ้งที่จะทำให้สินค้า

กว่า 32,000 รายการ ถูกนำเสนอไปสู่กลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ได้อย่างไร้ขีดจำกัด

ในอนาคตเป้าหมายสำคัญของบีเจซี คือการขยายอาณาจักรธุรกิจที่มุ่งสร้างความเติบโต และความแข็งแกร่งให้เกิดขึ้นในตลาดอาเซียนจากฐานธุรกิจใน 6 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย เวียดนาม กัมพูชา ลาว เมียนมา และมาเลเซีย เพื่อนำสินค้า และบริการที่ดีมีคุณภาพไปสู่ชีวิตประจำวันของผู้บริโภค

“ด้วยเป้าหมายที่ชัดเจน วันนี้บีเจซีได้ก้าวสู่การเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทยที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน และยังคงความเป็นผู้นำในระดับอาเซียน ผ่านการดำเนินงานของเครือข่ายธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ และเชื่อมโยงกันได้อย่างครบวงจรในทุกมิติทั้งการผลิต

การตลาด การกระจายสินค้า การจัดจำหน่าย และการบริหารร้านค้าปลีก” คุณอัศวิน กล่าว

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.