65,548
VIEWS

Event Pop "สตาร์ทอัพที่คิดแบบ SME" จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญ กับการค้นพบโอกาสจากความสามารถหลัก

Jul 10, 2020 S.Worapol

ภายใต้ Ecosystem ของธุรกิจอีเว้นท์ล้วนแล้วแต่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งทางตรงและทางอ้อม เมื่องานไม่สามารถจัดได้ ไล่ตั้งแต่ผู้จัด ออแกไนซ์ มาจนถึง การดูแลระบบผู้จัดงาน ดูแลคนเข้างาน ขาย Ticket  

เพราะงานอีเว้นไม่สามารถจัดได้ ถามว่าผู้เล่นในอุตสาหกรรมนี้ปรับตัวกันอย่างไร เพื่อต่อลมหายใจให้ธุรกิจสามารถเดินหน้าต่อไปได้ และเรากำลังพูดถึง Event Pop ธุรกิจการดูแลระบบผู้จัดงาน การขายบัตรเข้าร่วมงาน ที่เดินมาสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของธุรกิจ จากวิกฤตที่เกิดขึ้นในครั้งนี้

ภัทรพร โพธิ์สุวรรณ์ CEO บริษัท อีเว้นท์ ป็อป จำกัด อธิบายให้เราฟังว่า “เมื่องานอีเว้นท์ที่เป็นรายได้หลักของเราต้องหยุดชะงัก ทำให้เราต้องมองหาโอกาสอื่นๆ อย่างงานอีเว้นออนไลน์ ซึ่งในช่วงแรกก็ยังไม่มีผู้จัดที่มีความพร้อมจึงต้องตัดสินใจหยุดที่จะโฟกัสในกลุ่มนั้น แล้วเราก็เริ่มเห็นภาพว่าเราไม่ต้องขายแค่อีเว้นท์ก็ได้หลังจากที่ได้ทดลองขาย GQWhite™ Mask หน้ากากผ้ากันน้ำ

เราเริ่มรู้ว่าเรายังขาดอะไรที่จะทำให้สามารถขยายธุรกิจออกไปนอกเหนือจากงานอีเว้นท์ เราได้ เพนกวิ้นกินชาบู เข้ามาขายผ่านระบบ เราได้เปิดระบบการขายออนไลน์ให้กับสิงห์ มันทำให้เราค้นพบว่าระบบที่เราทำมาทั้งหมดมันสามารถที่จะขยายธุรกิจออกไปได้นอกเหนือจากการขายทิคเก็ตเพียงอย่างเดียว”

ภัทรพร ยังบอกอีกว่า ช่วงแรกที่ได้รับผลกระทบของการไม่มีงานอีเว้นท์ทำให้เราต้องหนีตาย การนำเสนอแต่ละบริการอาจจะดูสะเปะสะปะ ไม่เข้ารูปเข้ารอย นั่นก็ทำให้เราได้เรียนรู้และมองเห็นภาพต่อไปของ Event Pop ในอนาคตว่าจะเดินไปในทิศทางไหน ถึงตอนนี้ Event Pop มีคำตอบที่ชัดเจนมากขึ้น และค้นพบว่าสามารถทำอะไรที่สามารถหาเงินได้

“ตอนนี้เราต้องหยุด และถอยหลังหลับมาดูตัวเองว่าจะเอายังไงต่อเพื่อให้ธุรกิจมีความชัดเจน เราเก่งในเรื่องของระบบ เรื่องการจัดการ ทำให้เราสามารถปรับเปลี่ยนมารองรับระบบงานที่หลากหลายมากขึ้น รองรับช่องการการขายกับแพลตฟอร์มที่แตกต่างและการจัดส่งที่หลากหลายรูปแบบมากขึ้น”

จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า Event Pop เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการปรับเปลี่ยนองค์กรทั้งในเชิงโครงสร้าง และการรูปแบบของธุรกิจที่มีสาเหตุมาจากโควิด-19 หลังจากนี้ Event คงไม่เรื่องเดียวที่ Event Pop มองหาอีกต่อไป โอกาสจากธุรกิจใหม่ๆ โมเดลใหม่ๆ ก็กำลังเข้ามาเติมเต็มความสามารถที่แท้จริงของ Event Pop ในที่สุด

ภายใต้วิกฤตก็ยังมีโอกาสให้เราได้เห็น ได้กลับมามองตัวเองว่าความสามารถหลักขององค์กรสามารถขยายโมเดลไปสู่น่านน้ำใหม่ๆ ได้อีกหรือไม่ และ Event Pop ก็คือกรณีศึกษาในเรื่องนี้ที่ชัดเจนมากสุด

“ก่อนหน้านี้เราอาจจะเป็นสตาร์อัพ แต่ตอนเรากลายเป็นสตาร์อัพ ที่คิดแบบ SME มากขึ้น เพราะสภาพแวดล้อมทั้งหมดที่ที่ผลกระทบกับเราเปลี่ยนไป ไล่ตั้งแต่การจัดโครงสร้างองค์กร ไปจนถึงวิธีการทำงานที่ต้องเปลี่ยน Mindset ใหม่ทั้งองค์กร”

คุณภัทรพร กล่าวทิ้งท้ายถึงบทเรียนที่ได้จากวิกฤตครั้งนี้คือ “ต้องการเปิดโอกาส ให้กับ โอกาส”  ที่เข้ามา

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.