9,269
VIEWS

“กรุงเทพประกันชีวิต” ปรับการทำงานรับ New Normal มอบความห่วงใยและการบริการที่ดีที่สุดเพื่อลูกค้า

Jul 23, 2020 -None-

ในช่วงวิกฤต COVID-19 นี้ นับว่าเป็นความท้าทายในการดำเนินงานของทุกกลุ่มธุรกิจ ผลกระทบที่เกิดในธุรกิจประกันชีวิตเองก็มีมากเช่นเดียวกัน เนื่องจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนในสังคมเปลี่ยนไปอย่างการเว้นระยะทางสังคม ทำให้ตัวแทนไม่สามารถออกไปพบเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์แก่ผู้มุ่งหวังที่สนใจทำประกัน นอกจากนี้ วิกฤต COVID-19 ยังมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งสะท้อนผ่านการลดลงของรายได้ของประชาชนบางกลุ่ม

ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อรับกับความท้าทาย และ New Normal ดังกล่าว ตั้งแต่ขั้นตอนการขายที่ปรับเปลี่ยนจากการที่ตัวแทนเข้าไปพบเพื่อเสนอขายและให้ลูกค้าเซ็นใบคำขอในรูปแบบกระดาษ  เป็นการขายประกันด้วยระบบเสนอขายกรมธรรม์ออนไลน์ และสามารถบันทึกการยืนยันการทำประกันด้วยระบบบันทึกเสียง (BLA Smart Application : Online Voice Confirmation) รองรับวิถีการเว้นระยะทางสังคม พร้อมมอบความสะดวกสบายในการทำประกันได้ทุกที่ทุกเวลา

ด้านการบริการ บริษัทได้จับมือกับพันธมิตรและโรงพยาบาลคู่สัญญาในการให้บริการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ซึ่งเป็นการดูแลผู้ป่วยผ่านระบบเทคโนโลยีที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการให้คำแนะนำ การรักษา และการติดตามผล ให้กับผู้ถือกรมธรรม์ รวมถึงสามารถเรียกร้องค่าสินไหมที่เกิดขึ้นผ่านทางระบบดังกล่าวได้ทุกที่ทุกเวลา บริษัทยังมีการพัฒนาให้บริการธุรกรรมออนไลน์ 24 ชั่วโมง บริการรับกรมธรรม์และใบเสร็จรับเงินเบี้ยประกันภัยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ระบบการส่งเอกสาร ไม่ว่าจะเป็นเอกสารเคลมหรือเอกสารร้องขอต่างๆ ทั้งของผู้เอาประกันภัย และตัวแทนประกันของบริษัทที่สามารถทำได้ผ่านสมาร์ทดีไวซ์

“การหดตัวของเศรษฐกิจในภาพรวมส่งผลให้ผู้คนในสังคมหันมาสนใจเรื่องการคุ้มครองรายได้ด้วยผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตมากขึ้น สิ่งนี้คือการวางแผนทางการเงินอีกหนึ่งรูปแบบ รวมถึงการเพิ่มขึ้นของการค้นหาความคุ้มครองด้านสุขภาพ เนื่องจากตระหนักถึงค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลที่ปรับตัวสูงขึ้นทุกปี บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาแบบประกันที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้า มีความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากขึ้นและช่วยให้ผู้เอาประกันภัยมีการวางแผนการเงินในรูปแบบที่เหมาะกับคุณค่าชีวิตของตนเองและครอบครัว ทั้งยังวางแผนโครงการเพื่อช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยรายเก่าให้สามารถคงสภาพประกันที่ทำอยู่เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองอยู่อย่างเดิม และสามารถได้รับความคุ้มที่เพิ่มขึ้น อาทิ โครงการ Bridging loan ให้ผู้เอาประกันภัยสามารถกู้เงินตามกรมธรรม์เพื่อซื้อความคุ้มครองในกรมธรรม์ใหม่เพิ่มเติม”

ทั้งนี้ เหตุผลที่ทำให้กรุงเทพประกันชีวิตเป็นองค์กรที่ปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว พร้อมคิดค้นนวัตกรรมได้อย่างต่อเนื่องมาจากยึดหลักการทำงานแบบสมาร์ทและผลิตผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ออกสู่ตลาดอยู่ตลอดเวลา

ม.ล.จิรเศรษฐ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรุงเทพประกันชีวิตพยายามคิดค้นและพัฒนาทั้งผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่จะช่วยให้คุณภาพการบริการดีขึ้น โดยด้านผลิตภัณฑ์คำนึงถึงประโยชน์ที่จะมอบแก่ตัวผู้เอาประกันเป็นหลัก พร้อมจับมือร่วมกับพันธมิตรในการเชื่อมต่อระบบเพื่อความครบถ้วนและรวดเร็วในการให้บริการ รวมถึงการมอบสิทธิประโยชน์ร่วมกันกับพันธมิตรด้านต่างๆ เพื่อประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย

ด้านการบริการเรามุ่งสู่แนวคิด Digital Transformation ขององค์กร เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้เอาประกัน ตลอดจนผู้มุ่งหวังในแพลตฟอร์มออนไลน์ของกรุงเทพประกันชีวิต โดยมีการจัดทำระบบ Marketing Automation เชื่อมต่อกับช่องทางการสื่อสารบนออนไลน์ของบริษัท เพื่อทำการสื่อสารและแนะนำผลิตภัณฑ์ บริการ รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ผ่านการส่งข้อความอัตโนมัติแบบเฉพาะเจาะจงในแต่ละช่องทาง (Segmentation and Personalization)

สำหรับสถานการณ์ตลาดในช่วงครึ่งปีหลัง ม.ล.จิรเศรษฐ ชี้ว่าตลาดรวมยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยเรื่องของดอกเบี้ยต่ำ บริษัทจึงมีแผนมุ่งเน้นออกผลิตภัณฑ์ที่ให้ความคุ้มครองระยะยาว และพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ควบการลงทุน เช่น Unit-Linked เป็นต้น พร้อมลงทุนพัฒนาศักยภาพของตัวแทนและที่ปรึกษาการเงิน เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำด้านการวางแผนทางการเงินให้แก่ประชาชน

นอกจากนี้ยังมีโครงการความคุ้มครองต่อเนื่องโดยมีแนวคิดมาจากการกู้ยืมเงินระยะสั้นเพื่อนำมาลงทุน ช่วยไม่ให้เสียโอกาสในการลงทุนที่ดีเพราะติดปัญหาด้านสภาพคล่อง กรุงเทพประกันชีวิตจึงจัดทำโครงการพิเศษ เรียกว่า Bridging Loan สำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีกรมธรรม์ที่จะครบกำหนดสัญญาภายในปี 2563 นี้ ให้สามารถกู้เงินตามกรมธรรม์โดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ยเพื่อนำมาชำระเบี้ยประกันภัยครั้งแรกของกรมธรรม์ฉบับใหม่ ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าที่มีกรมธรรม์ใกล้ครบกำหนดไม่พลาดโอกาสดีๆ ในการรับความคุ้มครองและผลประโยชน์จากกรมธรรม์ฉบับใหม่ โดยไม่ต้องรอให้กรมธรรม์ฉบับที่มีอยู่ครบกำหนดสัญญาก่อน อีกทั้งเป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงอย่างต่อเนื่องให้กับตนเองและครอบครัว

“ความห่วงใยและการบริการที่ดีที่สุดที่เรามอบแก่ผู้เอาประกันภัยนับเป็นนโยบายสำคัญในช่วงสถานการณ์เช่นนี้ที่จะช่วยให้ผู้เอาประกันภัยของเรามีกำลังใจและมีความคุ้มครองที่เหมาะสม” เพื่อให้ทุกคนพร้อมที่จะก้าวผ่านทุกสถานการณ์ไปด้วยกันกับกรุงเทพประกันชีวิต

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.