20,982
VIEWS

LINE กับพันธกิจตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัล

Jul 27, 2020 -None-

ช่วงก่อนนี้หน้าโลกธุรกิจถูกคลื่น Digital Disruption เข้ามาเปลี่ยน Landscape ให้หลายธุรกิจจำเป็นต้องปรับ ตัวเพื่อตอบโจทย์ Lifestyle ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป วันนี้วิกฤตโควิด-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลกถือเป็นคลื่นลูกใหญ่ที่สาด เข้ามาสร้างผลกระทบให้กับทุกอุตสาหกรรมทั้งมากและน้อยต่างกันไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยแต่เกิดขึ้นพร้อมกันทั่วโลก

เมื่อเกิดวิกฤตครั้งใหญ่ที่ไม่มีใครตั้งตัวมาก่อนกลายเป็นว่า ดิจิทัลเทคโนโลยีกลับเข้ามาช่วยทำให้การใช้ชีวิต ของผู้คนเกิดความสะดวกมากขึ้น โดยเฉพาะการใช้ชีวิตวิถีใหม่ที่เราเริ่มคุ้นเคยกับคำว่า New Normal

เป้าหมายสำคัญที่เราวางไว้ คือเราต้องการให้ LINE เป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง Life Infrastructure ให้กับผู้คน เราต้องการให้บริการของเราสามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตประจำวันของเขาได้ ช่วงโควิด-19 เห็นได้ชัดว่าคนเริ่มหันมาใช้ Internet Platform มากขึ้น LINE คือหนึ่งในเครื่องมือที่คนนำมาใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงาน การติดต่อสื่อสารกับคนในครอบครัว คนใช้เป็นช่องทางรับข้อมูลข่าวสารหรือความบันเทิง และการทำธุรกิจทั้งเล็กและ ใหญ่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ โดยที่มีเราเป็นเครื่องมือที่มารองรับการทำงาน ตรงนี้เป็นเรื่องที่ชัดเจนว่า LINE คือ New Normal Lifestyle ที่เข้ามาตอบโจทย์ได้อย่างถูกที่ถูกเวลา ดร.พิเชษ ฤกษ์ปรีชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร LINE ประเทศไทย กล่าวถึงวิกฤตโควิด-19 และบทบาทของ LINE ในฐานะของการเป็น Life Infrastructure

ปัจจุบัน LINE มีผู้ใช้งานในประเทศไทยกว่า 46 ล้านราย ทำให้ LINE ศึกษาพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้ และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา LINE ทำการบ้านอย่างหนักเพื่อพัฒนาเครื่องมือต่างๆ มารองรับความต้องการเหล่านั้น รวมถึงการสร้างให้ LINE เป็น Life Infrastructure ที่สามารถตอบโจทย์ในทุกๆ ช่วงเวลาของชีวิตประจำวัน ชัดเจนตรงตามพันธกิจที่ว่า “Closing the Distance” โดยมุ่งพัฒนาแพลตฟอร์มและการบริการของ LINE เพื่อเชื่อมต่อผู้ใช้ ข้อมูล และ บริการให้ใกล้กันมากขึ้น ให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานชีวิตในยุคดิจิทัลให้ทุกคน

พฤติกรรมของผู้ใช้ LINE ในช่วงที่เกิดโควิด-19 มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก หลายบริการที่เราเห็นการเติบโตอย่างที่เห็นชัดเจน เช่น เรื่องของคอนเทนต์ มีคนดูคอนเทนต์ของเราเพิ่มขึ้นทั้ง LINE TV, LINE TODAY ในส่วนของ Logistic หรือ Food Delivery ก็ถูกใช้งานเพิ่มขึ้น บริษัทเล็กๆ หลายรายใช้เทคโนโลยีของเรา ตอบโจทย์เขาให้สามารถทำมาค้าขายได้ ซึ่งเรามี LINE Official Account เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เขาทำธุรกิจผ่าน ช่องทางออนไลน์ได้มากขึ้น

นอกจากนี้ เรายังมี MyShop ซึ่งเราเพิ่งเปิดตัวได้ไม่นานเข้ามาตอบโจทย์ในเรื่องของการเปิดร้านเป็น ช่องทางในการสร้างรายได้ด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งได้รับความสนใจจากทั้ง SME รายเล็กและธุรกิจรายใหญ่อย่าง One Siam ที่รวบรวมเอาผู้เช่าของเขามาใช้เทคโนโลยีของเราในการค้าขาย รวมทั้งยังมีกลุ่มออโต้โมบิล และกลุ่มเครื่องสำอาที่ สนใจเข้ามาใช้บริการ

จำนวนผู้ใช้งาน 46 ล้านคน ในไทยถือเป็นตัวเลขที่พิสูจน์ให้เห็นถึงความสำเร็จของแพลตฟอร์มของ LINE ซึ่ง  ดร.พิเชษฐ เสริมว่าปัจจัยความสำเร็จนี้เกิดจากแนวคิดหลักในการทำธุรกิจ 4 ข้อที่สำคัญคือ

Mindset ทัศนคติที่เปิดกว้าง ไม่ปิดกั้น LINE มีวัฒนธรรมองค์กรข้อหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่มองปัญหาให้เป็นโอกาสที่เกิดขึ้นได้เสมอ เช่นเดียวกับการพัฒนาบริการของ LINE ที่พัฒนามาจากปัญหาที่ผู้บริโภคประสบอยู่ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้ชีวิตได้ดีขึ้น ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น

Agility ความรวดเร็วที่จำเป็นมากในยุคแห่งเทคโนโลยี ซึ่งทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว แบรนด์ องค์กร หรือคนในยุคนี้ จึงต้องมีการปรับตัวเพื่อสอดรับกับพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้ที่เปลี่ยนแปลงไปทุกวัน เช่น ในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 LINE มีการนำเสนอฟีเจอร์และเครื่องมือใหม่ๆ เพื่อช่วยผู้ประกอบการออนไลน์ อาทิ ฟีเจอร์ Watch Together สำหรับ LINE Group Call สามารถแชร์หน้าจอหรือดูวิดีโอพร้อมกันระหว่าง LINE Call การปรับปรุง LINE Desktop Version สำหรับผู้ใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือ MyShop เครื่องมือช่วยส่งเสริม การขายบน LINE Official Account ที่เพียบพร้อมด้วยฟีเจอร์สำหรับปิดการขาย จนสามารถเพิ่มยอดผู้ใช้ LINE OA ถึง 4 ล้านแอคเคาท์ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา

Humanization การเข้าใจและเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วมาก เป็นแนวคิดในการดำเนินธุรกิจที่สำคัญของ LINE ที่เราคำนึงถึงมาโดยตลอด เราศึกษาและทำความเข้าใจในพฤติกรรมผู้ใช้งาน สังคม และวัฒนธรรม   LINE ในฐานะที่เป็นหนึ่งในองค์กรเทคโนโลยีอันดับต้นๆ ของโลก เรามีแนวคิดเป็นสากล ทำงานแบบมืออาชีพ และนำมาปรับใช้กับในแต่ละประเทศที่เราเข้าไปดำเนินธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าเราจะสร้างสรรค์ประโยชน์ ออกแบบบริการที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน และให้บริการอย่างดีที่สุด

Elevation การยกระดับชีวิตของทุกคนให้เขาสามารถใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น เพราะ ทุกบริการที่ LINE สร้างสรรค์ออกมา เราจะต้องช่วยยกระดับชีวิตของทุกคนให้ดีขึ้นรอบด้าน

เมื่อย้อนดูบริการของ LINE ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในช่วง 8 ปี จึงเห็นได้ว่าการดำเนินธุรกิจภายใต้ 4 ปัจจัยข้างต้น ช่วยผลักดันให้ LINE สามารถพัฒนาบริการที่สอดคล้องกับแนวคิด Life on LINE เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานชีวิตในยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง บริการใหม่ที่เกิดขึ้นช่วยเข้ามาเติมเต็มและยกระดับการใช้ชีวิตของผู้บริโภค

ไม่ว่าคุณคิดจะทำอะไรในชีวิตประจำวันภายใน 24 ชั่วโมง เราต้องเป็น Solution ที่ตอบโจทย์ Life on LINE ให้มากที่สุด วิกฤตครั้งนี้ทำให้เกิด Force Migration ขึ้น เราจะเห็นคนที่ไม่เคยสั่งอาหารออนไลน์ก็สั่ง ไม่เคยเรียกรถก็ลองใช้ หรือไม่เคยซื้อของผ่านช่องทางออนไลน์ก็มาลอง เพราะชีวิตที่ไม่เหมือนเดิมทำให้เขาต้องเปลี่ยนวิถีชีวิต ช่วงโควิด-19 เราดีใจที่เราเป็นส่วนหนึ่งซึ่งช่วยให้เกษตรกรสามารถขายผลผลิตได้โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง ทำให้เขายังมีรายได้ในช่วงวิกฤตแบบนี้

ในฐานะของการเป็น Tech Company ดร.พิเชษฐ เสริมว่า สำหรับ LINE มองว่าหลังวิกฤตโควิด-19 พฤติกรรมคนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในหลายมิติ ทั้งในแง่ของการทำงานที่ไม่จำเป็นต้องทำอยู่ในออฟฟิศ ธุรกิจอาจจะมีการปรับ เปลี่ยนการทำงาน การเรียนออนไลน์เป็นอีกส่วนที่แสดงให้เห็นว่า เทคโนโลยีสามารถเข้ามาช่วยในแง่ของการเรียนรู้แบบ ไม่จำกัดสถานที่และเวลา หากพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพจะเข้ามาช่วยให้เด็กที่อยู่ต่างจังหวัดเข้าถึงการเรียนได้มากขึ้น New Normal จะทำให้คนได้ลองใช้เทคโนโลยีที่ไม่เคยใช้มาก่อน

การเปลี่ยนแปลงทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่าจะเกิด แต่วิกฤตครั้งนี้ทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ความต้องการใช้ชีวิตยังอยู่และเราเองก็เข้ามาตอบโจทย์ตรงนี้ได้พอดี ในอนาคตเราก็ต้องมองว่าเมื่อพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนทำอย่าง   ไรที่เราจะใช้เทคโนโลยีที่เรามีมาตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้บริโภค ไม่มีใครอยากให้เกิดสถานการณ์แบบนี้แต่เมื่อเกิดแล้ว เราก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันเพราะเรายังไม่สามารถทราบได้แน่นอนว่าวิกฤตนี้จะจบเมื่อไหร่ ตอนนี้เรามองว่า สถาน กาณ์นี้จะเป็นโอกาสสำหรับคนที่ปรับตัวได้ ใครปรับตัวได้ก่อนจะได้เปรียบ” ดร.พิเชษฐ  กล่าวปิดท้าย

การพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ที่ดีซึ่งเกิดจากแนวคิดการทำงานที่ชัดเจน รวมถึง Passion ที่พร้อมจะทำงานอย่างรวดเร็ว เพื่อตอบโจทย์ความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตของผู้คน ทำให้วันนี้แม้จะมีวิกฤตครั้งใหญ่ที่กระทบหลายๆ ธุรกิจแต่ LINE ยังสามารถสร้างการเติบโตให้ธุรกิจได้ด้วย Ecosystem ที่พร้อมรับทุกความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

IT

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.