25,916
VIEWS

สร้างคนด้วย Growth Mindset แก่นแท้หัวใจสิงห์เพื่อส่งต่อสิ่งที่ดีที่สุดให้องค์กรและสังคม

Jul 29, 2020 -None-

สิ่งที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้สร้างความท้าทายให้กับทุกธุรกิจ ที่นอกจากจะต้องปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์แล้ว ยังต้องวางแผนรับมือกับผลกระทบและสิ่งต่างๆ ที่จะตามมา ที่สำคัญก็คือพฤติกรรมของผู้บริโภคที่จะเปลี่ยนแปลงไป โดยสิ่งที่ทำให้บุญรอดฯ ได้รับความเชื่อถือจากผู้บริโภคมาตลอดกว่า 87 ปี ก็คือการสามารถส่งต่อมาตรฐานคุณภาพของสินค้าที่ดีที่สุด ควบคู่ไปกับการช่วยเหลือสังคม ดูแลรับผิดชอบต่อสังคมในเหตุกาณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ครั้งนี้ก็เช่นกัน จากเหตุการณ์ระบาดของโควิด-19 บุญรอดฯ เป็นองค์กรแรกๆ ที่ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ

ดูแลทุกมิติทุก Stakeholder

การส่งต่อมาตรฐานและคุณภาพของสินค้า ควบคู่ไปกับการช่วยเหลือสังคม ถือเป็น Brand Purpose ที่สิงห์ยึดมั่นมาโดยตลอดนี้เอง คุณภูริต ภิรมย์ภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด ได้วางกลยุทธ์เพื่อรับมือกับสถานการณ์ COVID-19 ไว้อย่างรอบด้าน

โดยในเรื่องแรกเป็นการให้ความสำคัญกับมาตรฐานการผลิตและความสะอาดปลอดภัยของสินค้าทุกตัว เหมือนกับที่บริษัทให้ความสำคัญเรื่องนี้มาโดยตลอด

ยิ่งในสถานการณ์ COVID-19 “ความสะอาดและปลอดภัย” เป็นสิ่งสำคัญที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคได้ น้ำดื่มสิงห์มีมาตรฐานการเป็นน้ำดื่มสะอาดต่างๆ เพื่อรับประกันความสะอาดปลอดภัยก่อนถึงมือผู้บริโภค โดยที่ผ่านมาน้ำดื่มสิงห์ เป็นสินค้าที่ได้รับรางวัลมาตรฐานระดับโลกด้านอื่นๆ มาแล้วมากมายไม่ว่าจะเป็นรางวัลคุณภาพความสะอาด ได้แก่ GMP, HACCP, ISO 2200, ISO 9001, ISO 14001, NSF International จากสหรัฐอเมริกา, อย. และฮาลาล ซึ่งทำให้แบรนด์น้ำดื่มสิงห์เป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภคมาตลอด

มากไปกว่านั้น สิงห์ยังคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างบรรทัดฐานให้กับการทำตลาดน้ำดื่มบรรจุขวดของบ้านเรา ล่าสุดกับการนำเสนอนวัตกรรมด้วยกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยี Smart Micro Filter ซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีการผลิตอัจฉริยะอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของน้ำดื่มสิงห์ สามารถฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ แบคทีเรีย สิ่งสกปรกที่ปะปนมากับน้ำออกไป แต่คงไว้ซึ่งแร่ธาตุตามธรรมชาติที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ซึ่งต่างจากน้ำบริสุทธิ์ที่ผ่านกระบวนการผลิตแบบ Reverse Osmosis หรือ RO ที่ไม่หลงเหลือแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ ซึ่งนวัตกรรมดังกล่าวทำให้น้ำดื่มสิงห์กลายเป็นแบรนด์ที่ได้รับรางวัล Thailand’s Most Admired Brand 2020 ในฐานะของการเป็น Innovation Brand

ในด้านกระบวนการบรรจุ น้ำดื่มสิงห์ทุกขวดยังดำเนินการในห้องระบบปิดแบบ 100% Clean Room ตลอดทั้งกระบวนการตั้งแต่กระบวนการบรรจุ ปิดฝา ติดฉลาก และการแพ็กบรรจุภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ไปจนถึงการลำเลียงบรรจุแพ็ก ด้วยการใช้พลังงานความร้อนหมุนเวียนจากการผลิตในโรงงาน สำหรับขวดน้ำดื่มสิงห์แบบขวดพลาสติก ยังผลิตด้วยการขึ้นรูป Preform ในห้องที่มีการควบคุมอุณหภูมิและความสะอาดของโรงงาน ไม่ได้นำบรรจุภัณฑ์มาจากภายนอกเพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากสิ่งแปลกปลอมในน้ำดื่ม และน้ำดื่มสิงห์ทุกขวดยังได้รับการตรวจสอบคุณภาพด้วยระบบควบคุมคุณภาพและเครื่องมือวิเคราะห์ที่ทันสมัยมีความละเอียดแม่นยำสูง และเป็นมาตรฐานระดับสากลผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่า น้ำดื่มสิงห์ทุกขวดที่ผลิตออกมาจากโรงงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด จะเป็นน้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัยในทุกขั้นตอน ตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงมือผู้บริโภค

Sustainable Growth

ไม่ว่าธุรกิจของสิงห์จะเติบโตขนาดไหน แต่สิ่งหนึ่งที่องค์กรนี้ไม่เคยมองข้ามก็คือ ทุกธุรกิจจะต้องเติบโตไปพร้อมๆ กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามปณิธานของบริษัทที่วางไว้ตั้งแต่วันแรก

เช่นเดียวกับวิกฤตโรคระบาดในครั้งนี้ บริษัทได้ให้การช่วยเหลือต่อสังคม ตั้งแต่เกิดสถานการณ์การระบาดในช่วงแรก นอกจากบริษัทให้การสนับสนุนน้ำดื่มสิงห์ไปยังแหล่งชุมชนต่างๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนแล้ว บริษัทยังได้มอบเงิน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ 26 โรงพยาบาลหลักทั่วประเทศที่ดูแลผู้ป่วย COVID-19

โดยเงินบริจาคที่มอบให้นี้จะถูกใช้เพื่อให้แต่ละโรงพยาบาลจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อให้กับหมอ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วย เช่น หน้ากากอนามัย Face Shield หรือชุด PPE และจัดซื้ออุปกรณ์ที่ช่วยในการคัดกรองผู้ป่วยทั้งในส่วนของอาคารแรกรับและหอผู้ป่วย COVID-19 และที่สำคัญที่สุดคือจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจที่มีราคาค่อนข้างสูง แต่เป็นอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นในการช่วยชีวิต เพิ่มโอกาสในการรักษาชีวิตให้กับผู้ป่วยทุกราย

นอกจากนี้ ทางบริษัทได้สนับสนุนอาหารและน้ำดื่มสิงห์ให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ทั้งในส่วนของการดูแลผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์มาโดยตลอด และยังคงมอบต่อเนื่อง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกท่าน

และล่าสุด บริษัทได้มีนโยบายเร่งด่วนในการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ทั้งในเรื่องของปากท้องและการสร้างอาชีพเพื่อสามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ผ่านโครงการสิงห์อาสาทั่วประเทศ รวมทั้งใช้เครือข่ายที่กระจายอยู่ทุกภูมิภาค เปิดอบรมทักษะวิชาชีพ สร้างอาชีพ หาเลี้ยงตนเอง โดยเริ่มแล้วตั้งแต่เดือนพฤษภาคม จากมาตรการการช่วยเหลือต่างๆ ของบริษัทบุญรอดฯ คิดเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า 200 ล้านบาท

ส่งต่อกำลังใจให้ทุกคนก้าวผ่าน

ดีเอ็นเอที่ถ่ายทอดมาจากผู้นำองค์กรที่เล็งเห็นว่า การทำธุรกิจไม่ควรจะเติบโตแต่เพียงฝ่ายเดียว แต่องค์กรควรมีส่วนช่วยพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น ส่งผลให้สินค้า และบริการต่างๆ รวมถึงการสื่อสารตลาดภายใต้แบรนด์สิงห์ได้ถูกคิดและนำเสนอออกมาในทิศทางเดียวกัน จนเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งของแบรนด์ที่สร้างความโดดเด่น และแตกต่างจากคู่แข่ง

ดังนั้นไม่เพียงแต่เม็ดเงินที่บริจาคเพื่อบรรเทาความทุกข์ร้อนจากสถานการณ์ COVID-19 เท่านั้น แต่สิงห์ยังใช้โอกาสนี้ในการสื่อสารเพื่อส่งต่อกำลังใจให้กับคนในสังคม โดยเฉพาะกลุ่มบุคคลที่ทำงานหนักและเสียสละมากที่สุด นั่นคือ บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นกลุ่มแรกที่เผชิญกับเชื้อโรคร้ายและมีความเสี่ยงกับการติดเชื้อจากการรักษาผู้ป่วยในทุกวัน

โดยน้ำดื่มสิงห์ ได้เป็นตัวแทนคนไทย ส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โดยขึ้นข้อความขอบคุณบนป้ายบิลบอร์ดขนาดยักษ์ 4 มุมเมืองใจกลางกรุงเทพฯ ตั้งแต่ช่วงเมษายนที่ผ่านมา อาทิ “อาจไม่เห็น อาจไม่ได้ยิน แต่มีหลายล้านกำลังใจ ซาบซึ้งความทุ่มเทของคุณ” ตามด้วย นี่คือคำ “ขอบคุณ” แทนคนไทยนับล้านที่อยู่ในบ้านและไม่ได้ออกมาบอกด้วยตัวเอง และ “เหน็ดเหนื่อย ท้อแท้แค่ไหน ขอให้รู้ไว้ว่ามีนับล้านกำลังใจส่งให้จากที่บ้าน” พร้อมกับชวนคนไทยติดแฮชแท็ก (Hashtag) #ขอบคุณนะทีมแพทย์และพยาบาล

“น้ำดื่มสิงห์” ยังได้คิดแคมเปญเพื่อเป็นอีกหนึ่งเสียงในการให้กำลังใจคนไทยทุกคน ที่ได้รับผลกระทบทั้งในด้านการงานและชีวิตความเป็นอยู่ได้ลุกขึ้นมาสู้กับวิกฤตครั้งนี้ ด้วยการจัดทำภาพยนตร์มิวสิกวิดีโอพิเศษ ผ่านบทเพลง Live & Learn ที่เรียบเรียงทำนองใหม่โดย บอยโกสิยพงษ์ อีกทั้ง “โซดาสิงห์” ยังได้ปล่อยเพลงพิเศษ “ส่งรัก From Home” เพื่อส่งมอบกำลังใจให้กับคนไทยทุกกลุ่มที่อยู่บ้าน โปรเจ็กต์ดังกล่าวได้ 5 ศิลปินชื่อดัง โต้ง ทูพี, สิงโต นำโชค, แพท Klear, ศุ บุญเลี้ยง และแม็กซ์ เจนมานะ มาร่วมส่งกำลังใจให้กับทุกคนที่ต้องทำงานอยู่กับบ้าน เพื่อช่วยกันลดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในช่วง Work From Home

ดูแลคู่ค้าเสมือนครอบครัว

ตัวแทนจำหน่าย หรือคู่ค้าของสิงห์ เป็นอีกกลุ่มที่สิงห์ไม่เคยลืมที่จะดูแลสนับสนุนการทำงานให้ได้รับผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 ให้น้อยที่สุด เพราะถือว่าคู่ค้าเป็นหัวใจสำคัญที่เป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจของสิงห์มาโดยตลอด บริษัทจึงมีมาตรการหลายอย่างในการดูแลคู่ค้า

“เราคิดเสมอว่า คู่ค้าคือพาร์ทเนอร์สำคัญที่ทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคง ถ้าคู่ค้าอยู่ได้ เราก็จะเติบโตไปด้วยกัน สิ่งที่เราทำในช่วง COVID-19 มีหลายอย่าง เช่น การขยายเครดิตให้กับตัวแทนจำหน่าย เพื่อให้ตัวแทนจำหน่ายสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างคล่องตัวมากขึ้นในสถานการณ์เช่นนี้”

คำตอบดังกล่าวของคุณภูริต สะท้อนให้เห็นว่าถูกถ่ายทอดมาจากวิธีคิดของคุณสันติ ภิรมย์ภักดี ที่มักจะกล่าวกับพนักงานพาร์ทเนอร์ และคู่ค้าว่า “เราเป็นครอบครัวเดียวกัน” อยู่เสมอ กระทั่งกลายมาเป็นดีเอ็นเอในการดำเนินธุรกิจ ด้วยนโยบายในเรื่องการค้าที่เป็นธรรม และดูแลคู่ค้าเสมือนครอบครัวให้ธุรกิจเติบโตไปด้วยกันนั่นเอง

“ในวิกฤตครั้งนี้ยิ่งทำให้เราแน่ใจชัดเจนว่าเราต้องยึดแนวทางการดำเนินธุรกิจที่เน้นเรื่องคุณภาพและมาตรฐานเป็นสำคัญต่อไป และในฐานะที่เราเป็นองค์กรของคนไทยที่อยู่คู่กับสังคมไทยมานาน ก็ยังคงต้องการเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งมอบกำลังใจดีๆ ให้กับสังคม ให้คนไทยปรับตัวและสู้กันต่อไป เราส่งมอบกำลังใจดีๆ ให้ทุกคนมีแรงที่จะสู้ต่อไปกับทุกๆ สถานการณ์ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น”

โมเดลการขับเคลื่อนธุรกิจรับ New Normal

อย่างที่ทุกคนทราบดีว่า COVID-19 กลายเป็นปฏิกิริยาเร่งชั้นดีที่ทำให้ผู้บริโภคต้องใช้ชีวิตแบบ New Normal ด้วยมาตรการ Social Distancing ที่มากขึ้น แน่นอนว่าการทำการตลาดและการขายของสิงห์ก็ต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับพฤติกรรม และความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปเช่นกัน

โดยในช่วงที่มีการล็อกดาวน์ สิงห์ได้เพิ่มบริการ Home Delivery ในทุกกลุ่มสินค้าในทันที มียอดขายเติบโตราว 2-3 เท่าตัว ซึ่งการ Provide บริการนี้ได้นั้น มาจากความพร้อมด้านระบบไอที และทรานส์ฟอร์มองค์กรสู่ดิจิทัลมานานหลายปีแล้ว โดยปัจจุบันสิงห์มี Platform สำคัญอยู่ 2 อย่าง นั้นคือ Singha Rewards และ Singha Online Shop ซึ่งทั้ง 2 Platform นี้ รวมถึงตัวแทนจำหน่ายที่มีราว 200 ราย หันมาร่วมมือกับแบรนด์ ช่วยกระจายสินค้ามากขึ้น ทำให้บริษัทสามารถสื่อสารและตอบสนองความต้องการลูกค้า รวมถึงส่งมอบสินค้าได้สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น และหลังจากนี้จะมีการพัฒนาและต่อยอด Singha Rewards และ Singha Online Shop ให้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้นไปจากเดิม

สิ่งที่ช่วยตอกย้ำการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมก็คือ กิจกรรมทางการตลาดในลักษณะ Entertainment Content @home เป็นตัวอย่างที่สิงห์คิดค้นขึ้นเพื่อตอบสนองชีวิตวิถีใหม่พร้อมๆ ไปกับการช่วยเหลือสังคม ตรงนี้มาจากการที่สิงห์มองว่า มาตรการล็อกดาวน์ในช่วง COVID-19 กระทบต่อธุรกิจผับ บาร์ และร้านอาหาร ที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ ทำให้หลากหลายอาชีพต้องว่างงาน หนึ่งกลุ่มอาชีพที่ได้รับผลกระทบ คือ “นักร้อง นักดนตรี ดีเจ”

โดยเปิดเวทีให้แก่นักดนตรีโชว์ผลงานเพลงกันแบบสดๆ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อมอบความสนุก สร้างการมีส่วนร่วมกับกลุ่มผู้บริโภคดั้งเดิม ผ่านกิจกรรม “Online Music Festival” ผ่าน Social Media LIVE ต่างๆ เราสามารถช่วยนักดนตรีกว่า 2,500 คนทั่วประเทศให้มีงาน ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งแรงช่วยเหลือกันยามยากลำบาก

ทั้งนี้ “ลีโอ” ยังนำเพลง “ไม่เคยจะห่างกัน” มาเรียบเรียงใหม่ เพื่อส่งกำลังใจให้ศิลปิน นักดนตรีทุกคนมีพลังในการฝ่าวิกฤตครั้งนี้ร่วมกันอีกด้วย

“ในช่วงเวลาที่คนไทยกำลังประสบวิกฤต COVID-19 และต้องก้าวผ่านไปให้ได้ เราจึงต้องการช่วยเหลือเหล่าศิลปิน คนดนตรีที่ได้รับผลกระทบ ให้มีเวทีในการแสดงดนตรีและมีรายได้เหมือนเดิม พร้อมมอบความสนุกให้แฟนคลับถึงบ้านโดยยังคงรักษาระยะห่างทางสังคมได้เช่นเดิม”

Fast Mover DNA

หากถามว่านวัตกรรมด้านสินค้า และความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ ที่สิงห์คิดค้นและนำออกสู่ตลาดอยู่อย่างต่อเนื่อง มีอะไรอยู่เบื้องหลัง คุณภูริต กล่าวถึงเคล็ดลับของการทำให้องค์กรเป็น Fast Mover ว่าอยู่ที่การพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งในทุกๆ ด้าน ทั้งเรื่องบุคลากร กระบวนการทำงาน ผลิตภัณฑ์ และบริการ

“เราพยายามสร้าง Growth Mindset ให้เกิดขึ้นกับพนักงานทุกคน รวมถึงทำโครงการ Mini Project ต่างๆ เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของพนักงานในฐานะสมาชิกครอบครัว และเปิดโอกาสให้เขาได้นำเสนอความคิดสร้างสรรค์ และหลายครั้งโปรเจ็กต์เหล่านี้ก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ขององค์กรในเวลาต่อมา”

นั่นหมายความว่า การมี Fast Mover DNA อยู่ในสายเลือดจะช่วยรองรับ Next Normal ที่กำลังจะเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี ซึ่งคุณภูริต มองทิศทางของสินค้า FMCG หลังจากนี้ว่าจะเป็นการตอบโจทย์ทั้งความสะดวกในการซื้อและการจัดส่งให้กับผู้บริโภค และจะต้อง Speed Up มากกว่าเดิม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้ สิงห์ได้เพิ่มช่องทางการติดต่อและสั่งซื้อสินค้าครอบคลุมทุกช่องทาง ทั้ง Singha Online Shop ที่ลูกค้าสามารถสั่งสินค้าผ่าน Website หรือ Call Center ที่พัฒนาให้สะดวกและง่ายดาย เพียงโทร 1245 เบอร์เดียวก็จะสามารถสอบถาม พูดคุย และสั่งสินค้าทุกตัวของของบริษัทได้ อีกทั้งยังเพิ่มกำลังการจัดส่งให้ทันต่อความต้องการของผู้บริโภคอีกด้วย

นอกจากความสะดวกรวดเร็วดังกล่าวแล้ว การพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ก็มีความสำคัญเช่นกัน เนื่องจากผู้บริโภคมีความต้องการและใส่ใจสุขภาพของตัวเองมากยิ่งขึ้น ดังนั้นแนวทางการพัฒนาและการผลิตสินค้าใหม่ของสิงห์ก็จำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยนี้

คุณภูริต เสริมว่า ปัจจุบันการทำธุรกิจมีการแข่งขันมากขึ้น ปัจจัยจากพฤติกรรมผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเติบโตของเทคโนโลยี และ Digital เข้ามา Disrupt ทำให้องค์กรต้องปรับตัวตามให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงนี้ คนทำงานก็เช่นเดียวกันต้องพร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับเทรนด์ใหม่ๆ ที่เข้ามาเสมอ

“เราต้องปรับตัว เปลี่ยนมุมมองรวดเร็วขึ้น รู้จริง รู้ลึกว่าเทรนด์ใหม่ๆ มีอะไรที่กำลังเข้ามา ดังนั้นเราต้องเตรียมความพร้อมให้คนของเราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นในโลก เพราะเทรนด์เปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา และนับวันจะเปลี่ยนเร็วมากขึ้น ดังนั้นเราต้องเปลี่ยนตามเทรนด์ให้ทัน”

แต่ไม่ว่าโลกจะหมุน หรือเปลี่ยนแปลงเร็วมากแค่ไหน เชื่อว่าด้วยสายเลือดของคนหัวใจสิงห์ ย่อมพาให้องค์กรผ่านทุกวิกฤต พร้อมอยู่เคียงข้างกับทุกคนในสังคมให้เติบโตไปพร้อมๆ กัน

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.