44,433
VIEWS

The Million-Year Journey of Petroleum Energy พลังงานไม่ใช่เรื่องไกลตัว

Oct 04, 2020 S.Vutikorn

นิทรรศการพลังงานล้านปีเป็นกิจกรรม CSR ที่มุ่งให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวด้านพลังงานกับเยาวชนของทาง Chevron Thailand Exploration and Production จัดขึ้น พิพิธภัณฑ์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ขนาดใหญ่ของภาคใต้ที่มีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในแต่ละจังหวัดแวะเวียนมาเยี่ยมชมตลอดทั้งปี

แต่เดิมพื้นที่นี้ก็มีนิทรรศการเกี่ยวกับปิโตรเลียมของ Chevron อยู่แล้ว แต่จะเป็นในลักษณะของการให้ความรู้ผ่านการอ่านและรับชม ดังนั้นเมื่อถึงเวลาที่ต้องปรับปรุง ทาง Chevron เองจึงมีแผนที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการนำเสนอเรื่องราวให้เขากับยุคสมัย

 

แนวคิดของการแบบประสบการณ์ครั้งนี้ มาจาก Insight ของกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ เด็กช่วงอายุระหว่าง 9-12 ปี ซึ่งส่วนใหญ่เด็กในวัยนี้กระบวนการเรียนรู้ของเขาเกิดจากการเล่น การลองผิดลองถูก การตั้งคำถาม มากกว่าการเรียนแบบอ่านและท่องจำ 

 

ทีมงาน Pink Blue Black & Orange ดีไซน์สตูดิโอที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จครั้งนี้ ซึ่งต้องการให้เด็กๆ ได้รับประสบการณ์จากการสัมผัสของจริง ฯลฯ จึงพยายามออกแบบประสบการณ์ในการชมนิทรรศการ ภายใต้พื้นฐานของความสนุก ความเข้าใจง่าย และความใกล้ตัว ภายใต้แนวความคิดที่ว่า แหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กเป็นสนามเด็กเล่นไม่ได้หรือ

 

Pink Blue Black & Orange เริ่มต้นโปรเจคด้วยการตั้งคำถาม เพื่อขยายขอบเขตความเป็นไปได้ของนิทรรศการ เพราะอยากจะสร้างนิทรรศการที่เป็นมากกว่าพื้นที่การเรียนรู้แบบเก่าซึ่งเน้นการรับข้อมูลผ่านการอ่านเป็นหลัก

 

จนในที่สุดก็ได้บทสรุปที่ลงตัวว่า จะนำเสนอเรื่องราวของอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ผ่านการสอดแทรกประสบการณ์ในการพาเด็กๆ ให้เข้าไปอยู่ในสถานที่จริง ได้ลงมือทำ ได้เล่น ได้เคลื่อนไหวร่างกาย ทำให้เด็กๆเกิดแรงบันดาลใจ กระตุ้นให้เขาอยากที่จะเรียนรู้ สร้างบรรยากาศเหมือนจริงโดยเลือกใช้วัสดุจริงที่สะท้อนบุคลิกของเรื่องราวที่ต้องการถ่ายทอด เช่น แท่นผลิตปิโตรเลียมกลางทะเล ฯลฯ ในขนาดและสัดส่วนที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับพวกเขา ให้เขาได้สวมบทบาทและรู้สึกเป็นผู้ใหญ่ในนิทรรศการนี้

 

ทั้งหมดนี้ก็เพื่อปิดจุดอ่อนที่ว่า ปิโตรเลียมเป็นเรื่องที่ยากเกินกว่าเด็กจะเข้าใจ

 

นิทรรศการ The Million-Year Journey of Petroleum Energy นี้มีการแบ่งเนื้อหาออกเป็น 6 โซน โดยเรียงลำดับจากจุดกำเนิดปิโตรเลียม การขุดเจาะและผลิตปิโตรเลียม การขนส่งปิโตรเลียม การกลั่นน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมในชีวิตประจำวัน และสุดท้ายบทสรุป

 

Zone 1: ปิโตรเลียมมาจากไหน

 

ส่วนแรกจะพูดถึงจุดกำเนิด และการสำรวจปิโตรเลียม ผู้เข้าชมเมื่อเดินเข้ามาในนิทรรศการ จะเหมือนเดินอยู่ใต้ทะเล โดยที่ก้นทะเลจะมีก้อนหิน ปะการังเรียงรายเต็มไปหมด ด้านใต้พื้นทะเลแสดงหน้าตัดของชั้นหินที่ทำจากแผ่นเหล็กฉีกหลายๆ ลวดลาย ในโซนนี้ยังมีกิจกรรมให้เด็กๆ ได้เคาะ เพื่อสังเกตเสียงที่เกิดจากชั้นหินที่แตกต่างที่สะท้อนเสียงทุ้ม แหลม ก้อง ทึบ ที่มีลักษณะต่างกัน ซึ่งเป็นหลักการเดียวกับการใช้คลื่นเพื่อสำรวจลักษณะทึบและโปร่งของชั้นหินที่เป็นแหล่งปิโตรเลียม

Zone 2: งานขุดสุดหิน

โซนนี้จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการขุดเจาะและการผลิตปิโตรเลียม โดยมีแท่นผลิตปิโตรเลียมขนาดมหึมาตั้งอยู่กลางห้องนิทรรศการ โดยที่หวังว่าเด็กๆ ที่ได้เห็นจะต้องร้องว๊าว! เด็กๆ จะพบกับแบบจำลองกลไกการดูดปิโตรเลียมจากใต้ดิน เห็นลูกบอลหลากสีที่เป็นตัวแทนของสารต่างๆในปิโตรเลียมถูกส่งขึ้นไปยังแท่นด้านบน นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างหัวเจาะของแท่นขุดเจาะที่ใช้จริง และอุปกรณ์ของเจ้าหน้าที่ จัดแสดงไว้ข้างๆ

 

แท่นผลิตปิโตรเลียมที่นำมาจัดแสดงถูกออกแบบสภาพแวดล้อมให้ใกล้เคียงกับของจริง ไม่ว่าจะเป็นการจำลองหอควบคุม ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ หรือการตกแต่งด้วยป้ายเตือนความปลอดภัย อุปกรณ์ชูชีพฉุกเฉิน และลวดลายกราฟิกบนพื้นเพื่อระบุพื้นที่ในการใช้งาน ทางเดิน ฯลฯ

Zone 3: Mission Impossible ภารกิจขนย้ายปิโตรเลียมสุดท้าทาย!

ในโซนนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการขนส่งปิโตรเลียมในรูปแบบต่างๆ เราทำให้เด็กๆ เห็นภาพการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ โดยใช้ลูกบอลปิโตรเลียมที่เด็กๆดูดขึ้นมาจากโซนแรก ขึ้นมาบนแท่นในโซนสอง แล้วไหลไปตามรางที่วางไว้ทั่วนิทรรศการ โดยพวกเขาสามารถติดตามการเดินทางของลูกบอลเหล่านั้นได้ตั้งแต่ถูกดูดขึ้นมาจากใต้ดินขึ้นสู่แท่นผลิต จนลำเลียงไปสู่หอกลั่น

 

เด็กๆ สามารถสนุกกับการเป็นก๊าซธรรมชาติที่เดินทางผ่านท่อ โดยเรียนรู้การจำลองระบบขนส่งดังกล่าว จากการลื่นลงสไลเดอร์เพื่อเดินทางไปยังโซนต่อไป

Zone 4: กว่าจะได้ปิโตรเลียมมาใช้งานต้องผ่านด่านอะไรบ้าง?

ในโซนนี้เด็กๆ จะได้เห็นการจำลองการกลั่นปิโตรเลียม ลูกบอลปิโตรเลียมที่มาถึงหอกลั่นจะถูกคัดแยกผ่านเตาเผาด้วยจุดเดือดที่ต่างกันของสารแต่ละชนิด เช่น น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันดีเซล แนฟทา ขึ้นสู่หอกลั่นและไหลไปตามท่อแต่ละท่อที่ความสูงที่ต่างกันตามจุดเดือดของสารแต่ละชนิด

 

ขั้นตอนการคัดแยกสารชนิดต่างๆ จากปิโตรเลียม ซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องผ่านความร้อนและควบแน่นที่จุดเดือดแตกต่างกันจนสามารถแยกสารที่ได้จากปิโตรเลียมแต่ละชนิด เพื่อให้เด็กๆ เห็นภาพที่ชัดเจน เราจึงอธิบายกระบวนการนี้ ผ่านการคัดแยกลูกบอลแต่ละสี โดยใช้ระบบไมโครชิปที่ฝังลงไปในลูกบอลแต่ละสี

 

Zone 5: ปิโตรเลียมสำคัญกับเราแค่ไหน?

ในโซนนี้เนื้อหาจะเป็นการเชื่อมโยงปิโตรเลียมกับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน หลังจากที่ได้ตื่นตาตื่นใจกับแบบจำลองหอกลั่นแล้ว เมื่อมาถึงโซนที่ 5 เด็กๆ จะพบกับผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจำวันที่คุ้นเคยในรูปแบบของสีต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับสีของลูกบอล ซึ่งเป็นตัวแทนของสารแต่ละชนิดที่ได้จากปิโตรเลียมนั่นเอง

 

Zone 6: พลังงานช่วยเรา เราช่วยโลก

ในโซนสุดท้ายจะเป็นการอธิบายห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมแบบสรุป เพื่อให้เข้าใจภาพรวมกระบวนการผลิตปิโตรเลียมทั้งหมด สำหรับเด็กที่ไม่สามารถเข้าถึงนิทรรศการในพื้นที่ต่างๆ ตามที่ได้เกริ่นไว้ในภาพก่อนหน้านี้

เด็กๆจะได้ดูวิดีโอแอนิเมชั่นเล่าเนื้อหาของนิทรรศการทั้งหมดโดยสรุป สำหรับเด็กๆ ที่ไม่สามารถชมพื้นที่ทั้งหมดของนิทรรศการได้ รวมถึงเด็กที่อาศัยอยู่ห่างไกล ยังสามารถรับชมออนไลน์ได้อีกด้วย

 

The Million-Year Journey of Petroleum Energy ถือเป็นนิทรรศการถาวรอีกงานหนึ่งที่มีแนวคิดในการนำเสนอที่น่าสนใจไม่ใช่น้อย

 

Client : Chevron Thailand Exploration and Production

Agency : Pink Blue Black & Orange

Construction & Production : D-63 Company Limited & เพื่อการคิดส์

Props : Parallel P studio Co.,Ltd.

Video Animation : Terriphic - instagram.com/terri.ph

Copywriter : Nattapan Ruangsirinusorn

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.