34,761
VIEWS

เอพี ไทยแลนด์ มองวิกฤตเป็นโอกาสไม่ใช่แค่ Survive แต่ต้อง Success อย่างยั่งยืน

Oct 22, 2020 -None-

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบกับการดำเนินธุรกิจไปทั่วโลก เอพี ไทยแลนด์ ยังคงได้รับความไว้วางใจให้เป็นแบรนด์อันดับ 1 ที่ผู้บริโภคไทยให้ความชื่นชมและเชื่อถือมากที่สุดในหมวดอสังหาริมทรัพย์ จากผลการสำรวจ Thailand’s Most Admired Company

โดยนิตยสาร BrandAge ประจำปี 2020 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 กัปตันใหญ่ คุณอนุพงษ์ อัศวโภคิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ชี้ชัดสิ่งสำคัญที่เอพีสามารถครองใจผู้บริโภคได้ยาวนานต่อเนื่องถึง 3 ปีซ้อน คือ ความตั้งใจรับฟังเสียงของลูกค้า และมุ่งมั่นพัฒนา ปรับปรุง สินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการ เพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าสามารถเติมเต็มชีวิตที่ต้องการได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด

คุณอนุพงษ์ เล่าว่า ทุกวันนี้การที่เอพีมีภาพรวมการเติบโตในทุกมิติที่ดีอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านคุณภาพของสินค้า บริการ ผลประกอบการ การพัฒนานวัตกรรม และการรับผิดชอบต่อสังคม ความสำเร็จของเอพี ไทยแลนด์ ทั้งหมดล้วนเกิดจากพนักงานของเราทุกคน ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตพนักงานล้วนเจอกับปัญหา และความกดดันที่เข้ามาให้ต้องแก้ไขแบบรายวัน การทำงานในทุกๆ วัน ถูกท้าทายด้วยเหตุการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน ต้องใช้สกิลในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างรวดเร็ว สิ่งสำคัญที่สุดของการรักษามาตรฐานในวันนี้ คือการที่พนักงานกว่า 2,000 คนของเอพี มองไปที่เป้าหมายเดียวกันคือ EMPOWER LIVING ที่จะเป็นเหมือนเข็มทิศในการนำทางให้กับพนักงานเราทุกคน  พร้อมการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรที่ทำให้พนักงานเอพีทุกคน เปิดรับ และเรียนรู้ที่จะเข้าใจจุดประสงค์ ความต้องการ และความท้าทายของทุกคนควบคู่ไปกับความมุ่งมั่นที่จะพัฒนากระบวนการทำงาน การพัฒนาสินค้าและบริการให้ดีขึ้นในทุกวัน

ทั้งนี้ที่ผ่านมา เอพีมีการวางกลยุทธ์ไว้ล่วงหน้ามีเป้าหมายที่ชัดเจน จึงพร้อมรับมือกับความท้าทายต่างๆ เมื่อมองย้อนกลับไป 3-4 ปีก่อน เอพีเป็นบริษัทอสังหาติดอันดับต้นๆ ของประเทศ สามารถสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องในด้านของผลประกอบการ จนผู้นำองค์กรอย่างคุณอนุพงษ์อดตั้งคำถามกับตัวเองและทีมงานไม่ได้ว่าองค์กรจะเติบโตไปทางไหน เพราะตัวเลขยอดขายที่โตขึ้นเรื่อยๆ อาจทำให้องค์กรถึงทางตันในอนาคตได้ไม่วันใดก็วันหนึ่ง

จากคำถามดังกล่าว เอพีจึงเดินหน้าหาคำตอบเพื่อให้องค์กรประสบความสำเร็จได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน เวลานั้นเองที่ทำให้คุณอนุพงษ์ร่วมกับ SEAC ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน (บริษัท ในเครือเอพี) ดึงทีมจากมหาวิทยาลัย Stanford มาเป็นที่ปรึกษา เพื่อร่วมค้นหาเป้าหมาย และคุณค่าที่แท้จริงว่าเอพีอยู่ไปเพื่ออะไร เอพีทำการบ้านอย่างหนักเพื่อตกผลึกว่าบริษัทควรส่งมอบอะไรให้กับสังคม เพื่อให้องค์กรเอพีไม่เดินหลงทาง และสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง

เพื่อต่อยอดวิสัยทัศน์ “ผู้ส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดี” สู่การวางเป้าหมายที่ชัดเจนยิ่งขึ้นและเต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง พร้อมเป็นเข็มทิศสำคัญในการขับเคลื่อนคนในองค์กรที่มีทีมงานกว่า 2,000 คน รวมถึง 6 บริษัทในเครือให้ประสบความสำเร็จ นั่นคือ “EMPOWER LIVING” ซึ่งเป็นความตั้งใจของเอพีใน “การมุ่งเติมเต็มทุกเป้าหมายชีวิตของทุกคน ด้วยนวัตกรรมสินค้า และบริการที่มีคุณค่าและมีความหมาย” บนพื้นฐานของวิถีในการทำงานที่ฝังลึกในดีเอ็นเอของคนเอพีหลักๆ 2 วิธีคิด คือ Design Thinking และ Outward Mindset ผ่านการถ่ายทอดออกมาเป็นคุณค่าขององค์กร 5 ข้อสำคัญ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนให้กับทุกคนในเอพี ประกอบด้วย

Put People First คือการมองคนให้เป็นคน เข้าใจความต้องการของคนรอบข้าง เปรียบเสมือนกระบวนการ Empathy ที่เปิดรับฟังปัญหาและพยายามทำความเข้าใจ โดยเริ่มตั้งแต่เพื่อนร่วมงาน ลูกค้า คู่ค้า ทุกๆ คนที่อยู่ รอบตัว

Build Together ทํางานเป็นทีมรับผิดชอบร่วมกันเพื่อต่อยอดให้เกิดความสำเร็จ ที่เปรียบเสมือนขั้นตอน Define และ Ideate ในกระบวนการ Design Thinking ที่ส่งเสริมให้ทุกคนร่วมกันสรุปปัญหาที่กำลังเผชิญ และแชร์ไอเดีย ที่จะแก้ปัญหา เพราะแต่ละคนรับผิดชอบคนละส่วนงาน ได้เจอปัญหาต่างกัน เมื่อต้องการแก้ปัญหาให้ผ่านไปได้อย่างราบรื่น เราต้องร่วมกันระบุปัญหาที่แต่ละคนกำลังเผชิญ รวมถึงไอเดียที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านั้น

Progress With Purpose เข้าใจบทบาทของตัวเองและร่วมกันพัฒนาสานต่อเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายเดียวกันที่เทียบได้กับขั้นตอนของ Prototype และ Test ในการพัฒนาวิธีการ หรือการหาเทคโนโลยีมาช่วยแก้ไขปัญหา หรือ Pain Point ที่ตั้งไว้ร่วมกันได้

Go Beyond มุ่งมั่นและไปให้ไกลกว่าความคาดหวังของลูกค้า เพื่อนร่วมงาน รวมถึงหัวหน้า ค้นหาความต้องการที่ถูกซ่อนอยู่ลึกๆ ของเป้าหมายเราให้เจอด้วยกระบวนการ Empathy และตอบสนองให้ได้เกินกว่าที่พวกเขาคาดคิดไว้

Be Innovative เปิดรับสิ่งใหม่ๆ ไม่หยุดที่จะเรียนรู้ และลงมือทําซ้ำๆ เพื่อให้ผลงานดีขึ้น ซึ่งเปรียบเสมือนตอนเรา Fail ในขั้นตอนของการทำ Prototype และ Test แต่อย่าลืมว่าหลักสำคัญของการคิดค้นนวัตกรรมคือ “Fail Fast, Fail Cheap, Fail Forward” คือ จะต้องล้มเร็ว ด้วยต้นทุนที่ต่ำ ลุกให้ไว เริ่มต้นใหม่ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และไม่ผิดซ้ำในเรื่องเดิม

คุณวิทการ จันทวิมล รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานกลยุทธ์องค์กรและการสร้างสรรค์ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) อธิบายเสริมว่า การจะทำให้แบรนด์ประสบความสำเร็จนั้นต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลายๆ อย่าง หนึ่งในนั้นคือการขับเคลื่อนให้ Innovation Culture เกิดขึ้นจริงในองค์กร

“ความท้าทายสำหรับผมในวันนี้ คือ หลายคนกำลังหลงทาง เมื่อพูดถึงนวัตกรรม บางคนจะคิดว่าต้องเอาสิ่งใหม่ๆ เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ตัวเองคิดว่าดีมาใช้จะได้โดนใจลูกค้า แต่ลืมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการหรือเปล่า ตอบตัวเองให้ได้ว่าเราแค่กำลังตามเทรนด์หรือเรากำลังแก้ Pain ของลูกค้า หลักสำคัญที่จะทำให้ EMPOWER LIVING เป็นจริง สำคัญที่สุด คือเราต้องเข้าใจว่า Complaint คือ Opportunity แม้เอพีจะประสบความสำเร็จ และได้รับความไว้วางใจอย่างต่อเนื่อง แต่เรายังต้องไม่ชะล่าใจ เพราะการรักษาความเป็นที่หนึ่งนั้นท้าทายยิ่งกว่า เราจะอยู่เฉยไม่ได้ ฉะนั้นเสียงของลูกค้า คือ โอกาสที่ดีที่สุดให้เราได้พัฒนาต่อ ผสมผสานกับ 5 คุณค่าขององค์กร ที่เป็นเหมือนโซลูชั่นของเอพีในการฟังเสียงลูกค้าด้วยความเข้าใจ และนำมาปรับปรุงพัฒนาสินค้าและบริการต่อเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่เทคโนโลยี แต่เป็นกระบวนการที่แก้ Pain Point ของคนในสังคม เพื่อให้เอพีไม่ใช่แค่ Survive ในวิกฤตแต่ต้อง Success อย่างยั่งยืนในทุกๆ สถานการณ์”

ปี 2563 ถือเป็นปีที่ท้าทายสำหรับธุรกิจอสังหา เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นวิกฤตการณ์ที่รุนแรง และรวดเร็ว ส่งผลกรทบต่อวิถีการดำเนินชีวิต ความกังวลหลักๆ หนีไม่พ้นเรื่องของสุขอนามัยในการใช้ชีวิต โดยเฉพาะการออกมามีปฏิสัมพันธ์หรือการใช้ชีวิตร่วมกันของผู้คน แต่เอพียังเชื่อว่ามนุษย์ยังเป็นสัตว์สังคมที่ยังคงต้องติดต่อและสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน โจทย์ของการพัฒนาที่อยู่อาศัยในปีนี้จึงเปลี่ยนไป

สำหรับคอนโดมิเนียม เอพีให้ความสำคัญกับการออกแบบพื้นที่ส่วนกลาง หรือ Public Space เพราะเชื่อว่าการใช้ชีวิตในบริบทใหม่ให้ยั่งยืนไม่ใช่การใช้ชีวิตอยู่แต่ในห้องสี่เหลี่ยมอย่างเดียว แต่ต้องลดความกังวลของผู้อยู่อาศัยให้สามารถใช้ชีวิตร่วมกันบนพื้นที่ส่วนกลางได้อย่างมั่นใจ และปลอดภัย เพราะท้ายที่สุดแล้ว ความท้าทายของการออกแบบคอนโด คือการจัดการพื้นที่ใช้สอยในทุกตารางมิลลิเมตรให้สามารถสร้างอรรถประโยชน์กับลูกบ้านได้มากที่สุด จึงเกิดเป็นการออกแบบพื้นที่ส่วนกลางที่ตอบ Pain Point ด้านความกังวลในสุขอนามัยของผู้อยู่อาศัยด้วยการออกแบบพื้นที่ส่วนกลางที่มีระยะห่างตั้งแต่ 1.20 - 3 เมตร เพื่อลดความหนาแน่น อาทิ Seat Cross Plan การจัดวางพื้นที่ที่นั่งสำหรับพักผ่อน สลับฟันปลา Co-Working ที่ออกแบบให้มีความเป็นส่วนตัว แต่ยังสามารถเชื่อมโยงเข้าถึงผู้คนและอินทีเรียภายนอกได้ด้วยผนังโปร่งใส Fitness ที่ได้สร้างพาเนลกั้นระหว่างลู่วิ่ง รวมถึงการจัดวางอุปกรณ์ออกกำลังกายที่คำนึงถึงระยะห่าง และไม่มีการหันหน้าเข้าหากัน

สำหรับโครงการแนวราบในบริบทใหม่ในวันที่คนต้องใช้เวลาอยู่บ้านมากกว่าที่เคย บ้านจึงต้องทำหน้าที่ได้หลากหลายทั้งเป็นโรงเรียนของลูก ร้านอาหารของครอบครัว ฟิตเนสส่วนตัวของคุณแม่ หรือออฟฟิศของคุณพ่อ ฉะนั้น “สเปซฟังก์ชั่น” ในบ้านที่สามารถเชื่อมต่อสัมพันธ์ของคนทุกเจนเนอเรชั่นในครอบครัว และ “พื้นที่ส่วนกลาง” ที่สร้าง ประโยชน์จากการใช้งานได้จริง จึงเป็นอีกโจทย์สำคัญของเอพี ผ่านการตั้งคำถามว่า ทำอย่างไรให้สเปซในบ้านรองรับการใช้งานแบบเป็นส่วนตัว และมีพื้นที่สำหรับการทำกิจกรรมร่วมกันของสมาชิกไปพร้อมๆ กัน และทำอย่างไรพื้นที่ส่วนกลางขนาดใหญ่จึงจะมีคนใช้งาน ภายใต้ข้อจำกัดที่ต้องมาพร้อมกับปัจจัยด้าทำเล และแพ็กเกจราคาขายที่จับต้องได้ที่เป็นมาตรฐานเดิมของเอพี

แม้จะต้องเผชิญกับหลากหลายวิกฤตในปี 2563แต่เอพียังประสบความสำเร็จอย่างสูงในด้านธุรกิจทั้งยอดขาย และรายได้ พร้อมได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากลูกค้า โดยในครึ่งปีแรกที่ผ่านมา AP สามารถสร้ายรายได้รวมทั้งสิ้น 19,960 ล้านบาท ด้านยอดขาย 8 เดือนเท่ากับ 21,420 ล้านบาท โดยเฉพาะสินค้าแนวราบที่สร้างสถิติยอดขายนิวไฮ 8 เดือน รวมกว่า 18,400 ล้านบาท นอกจากนั้นแล้วในปี 2563 นี้ เอพียังเตรียมแผนรุกตลาดใหม่ในอีก 5 จังหวัดใหญ่ของไทย ได้แก่ นครศรีธรรมราช ระยอง พระนครศรีอยุธยา ขอนแก่น และเชียงราย ถือเป็นครั้งแรกของการขยายความสำเร็จของสินค้าในกรุงเทพฯ ไปยังหัวเมืองใหญ่ทั่วประเทศไทย โดยจะเริ่มในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ ทั้งหมดนี้จึงเป็นข้อพิสูจน์ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการส่งมอบสินค้าที่มีมาตรฐานและบริการคุณภาพให้กับผู้อยู่อาศัยเสมอมา

คุณวิทการ กล่าวว่า สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และความเชื่อมั่นผู้บริโภคถือเป็นเรื่องพื้นฐานที่ส่งอิทธิพลต่อการเติบโตของภาคธุรกิจอสังหา วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้น เปรียบเหมือนเป็นซูเปอร์โนวาที่สร้างผลกระทบที่ใหญ่และรุนแรงกว่าวิกฤตครั้งไหนในอดีต ทำให้เกิดความไม่แน่นอน จึงไม่สามารถ คาดการณ์ได้เลยว่าในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าสถานการณ์จะเปลี่ยนไปอย่างไร ดีขึ้นหรือเลวร้ายไปกว่าเดิม ปี 2564 จึงจะเป็นปีของการอยู่กับปัจจุบัน เท่าทันในสิ่งที่มี พร้อมลงมือดำเนินงานด้วยความระมัดระวังควบคู่ไปกับการปรับแผนงานให้สอดรับกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา ข้อสำคัญที่สุดคือ ทุกคนในองค์กรต้องมีเป้าหมายเดียวกัน

“พนักงานทุกคนเหมือนต้นกล้าในบ้านของผม ผมหมั่นรดน้ำเติมปุ๋ยต้นกล้าเหล่านี้ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง พร้อมสู้พายุลูกใหญ่อีกหลายลูกที่กำลังจะถาโถมเข้ามา เพื่อให้ต้นไม้ทุกต้นในบ้านหลังนี้เติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ยืนหยัดได้ด้วยตัวเอง ผมให้เครื่องมือในการทำงานทุกคนไป ทั้ง Design Thinking และ Outward Mindset ผมเชื่อว่าพนักงานของเราทุกคนมีความพร้อมสามารถมองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น เข้าใจ สามารถสร้างวิธีการใหม่ๆ ที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนองค์ประกอบ และรายละเอียดเล็กๆ เหล่านี้จะทำให้เอพีสามารถ Success ท่ามกลางวิกฤตได้อย่างมั่นคง” คุณอนุพงษ์ กล่าว

พร้อมก้าวสู่เป้าหมายใหญ่ในการ EMPOWER LIVING ที่มุ่งเติมเต็มทุกเป้าหมายชีวิตของทุกคน ด้วยนวัตกรรมสินค้าและบริการที่มีคุณค่าและมีความหมาย

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.