35,027
VIEWS

BMW“Driven by Passion” ครองใจด้วยเทคโนโลยี และสิ่งดีๆ ที่มอบให้สังคม

Oct 23, 2020 -None-

อีกครั้งกับความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ จากความมุ่งมั่นตั้งใจภายใต้แนวคิด “ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยความหลงใหล” ทำให้ในวันนี้ “บีเอ็มดับเบิลยู” ยังคงรักษาตำแหน่งองค์กรยานยนต์ขวัญใจมหาชนจากผลสำรวจ Thailand’s Most Admired Company 2020 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

คุณอเล็กซานเดอร์ บารากา ประธาน บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย กล่าวว่า บีเอ็มดับเบิลยูเป็นองค์กที่ขับเคลื่อนธุรกิจอย่างมี Passion มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ ตรงใจ ผู้บริโภคให้ได้มากที่สุดเสมอมา ปัจจัยแห่งความสำเร็จที่ทำให้วันนี้ บีเอ็มดับเบิลยู ยังคงเป็นองค์กรที่ครองใจคนไทยอยู่นั้น คุณอเล็กซานเดอร์เชื่อว่ามาจากหลักสำคัญในการดำเนินธุรกิจ 3 ข้อด้วยกัน นั่นก็คือ

Customer Centricity

“Customer Centricity” ปรัชญาที่บีเอ็มดับเบิลยู ยึดมั่นและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนทำงานด้วยหัวใจยึดถือความต้องการของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง หรือเรียกง่ายๆ ว่า “ลูกค้าต้องมาเป็นอันดับแรก”

หนึ่งในเรื่องที่บีเอ็มดับเบิลยูใส่ใจมากที่สุด คือการรับฟังเสียงจากผู้บริโภค โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บีเอ็มดับเบิลยูจะมีการประเมินความพึงพอใจจากลูกค้าเสมอ ไม่ว่าจะเป็นช่องทางของคู่ค้าหน้าเว็บไซต์ของบริษัท ตลอดจนช่องทางอื่นๆ ที่สามารถติดต่อสื่อสารกับลูกค้าได้แล้วนำเสียงเหล่านั้นมาประมวลผลเพื่อใช้ในการปรับปรุงแก้ไข รวมถึงพัฒนาสินค้าและบริการให้ตอบโจทย์กับความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด

“ลูกค้าทุกวันนี้มีทัชพ้อยท์มากกว่าเมื่อก่อน เช่น การหาข้อมูลเรื่องรถยนต์ จากที่เคยเดินมอเตอร์โชว์ เพื่อเก็บข้อมูลทั่วทั้งงาน ในปีนี้เราสร้างแพลตฟอร์มของ Virtual Motor Show มาควบคู่ไปพร้อมกับการนำเสนอที่บูธให้ลูกค้าได้รับข้อมูลเสมือนมาเดินในงานเอง เป็นการปรับเปลี่ยนวิธีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ ที่มีรูปแบบการนำเสนอข้อมูลทั้งที่เป็น Physical และ Digital ควบคู่กันไป”

อย่างในช่วงการระบาดของ Covid-19 ซึ่งสร้างผลกระทบเป็นวงกว้างให้กับทุกภาคส่วน แน่นอนว่าลูกค้า

บีเอ็มดับเบิลยูหลายรายได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว “การรับฟังเสียงของลูกค้า” ซึ่งทางบีเอ็มดับเบิลยู ทำมาโดยตลอดนั้น ไม่เพียงแต่จะทำให้บีเอ็มดับเบิลยูได้ใจลูกค้าไปเต็มๆ แต่ยังสามารถสร้างโอกาสในการขายได้อีกในทางหนึ่ง

“ข้อสำคัญคือต้องเข้าใจซึ่งกันและกัน ลูกค้าหลายรายเข้ามาคุยปรับโครงสร้างสินเชื่อเราก็พยายามปรับตาม รวมถึงพยายามหาโปรดักต์ไฟแนนเชียลแพ็กเกจและทัชพ้อยท์ต่างๆ ที่ลงตัว ปรับให้มีนโยบายเรื่องความสะอาดและสุขอนามัยในทุกทัชพ้อยท์ ลูกค้าบางรายยังไม่อยากออกจากบ้าน แต่ยังอยาก Test Drive เราก็มีบริการ Test Drive Delivery นำรถไป Test ให้ถึงบ้าน เราฟังทุกคำขอของลูกค้า ทำความเข้าใจแล้วมาหา Action Point เพื่อทำตามความต้องการของลูกค้า”

Product Innovation

นวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ ที่ใส่เข้าไปในรถทุกคัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ทางบีเอ็มดับเบิลยูมุ่งมั่นพัฒนาขึ้นจากความตั้งใจที่จะส่งมอบนวัตกรรมที่จะสร้างความสุขให้กับลูกค้าในทุกครั้งที่ได้ใช้งาน

บีเอ็มดับเบิลยูใช้หลักการของนวัตกรรมในการขับเคลื่อนองค์กรพร้อมรองรับอนาคต โดยเฉพาะยานยนต์พลังงานไฟฟ้าซึ่งหนึ่งในยุทธศาสตร์สู่ยานยนต์แห่งโลกอนาคต คือ ACES ซึ่งได้แก่ Autonomous ระบบขับขี่อัตโนมัติ Connected ระบบเชื่อมต่อครบวงจร Electrified ระบบขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าและ Shared Services การให้บริการ

“4 ตัวนี้เป็นสิ่งที่บีเอ็มดับเบิลยูให้ความสำคัญมากที่สุดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า เป็นข้อหนึ่งในเป้าหมาย Future of  Mobility ของเรา”

Driven by Passion

วัฒนธรรมการทำงานของคนบีเอ็มดับเบิลยูคือการทำงานจากความหลงใหลในผลิตภัณฑ์ ความรักในงานและองค์กร ใส่ความเป็น “JOY” ในทุกสิ่งที่ทำ เพื่อสร้างสุนทรียภาพในการขับขี่และประสบการณ์เกี่ยวกับแบรนด์ให้กับลูกค้าอย่างดีที่สุด

“วัฒนธรรมของเรามีด้วยกัน 5 ข้อหลักคือ Responsibility, Appreciation, Openness เราเปิดใจและพร้อมรับฟัง เพื่อสร้างโอกาสที่ดีในการทำงานร่วมกัน Transparency ทำทุกอย่างอย่างโปร่งใส และ Trust เชื่อมั่นในกันและกัน เราเปิดกว้างพร้อมรับทุกความคิดเห็นในองค์กรของเรา”

คุณอเล็กซานเดอร์บอกกับเราว่า สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของบีเอ็มดับเบิลยูคือการให้อิสระแก่พนักงาน
ให้ทุกคน ได้คิด ได้เสนอไอเดีย ได้ทำเรื่องดีๆ ให้กับสังคมโดยที่ผู้บริหารไม่เคยต้องบังคับหรือสั่งให้ทำโครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นล้วนเป็น Passion ของทีมงาน ซึ่งมาจากความตั้งใจที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันของคนบีเอ็มดับเบิลยูจริงๆ ด้วยเหตุนี้เอง จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเรามักจะเห็นข่าวบีเอ็มดับเบิลยูในลักษณะของการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมกันอยู่บ่อยครั้ง

กิจกรรมเพื่อสังคมของบีเอ็มดับเบิลยูนั้นยึดรูปแบบการทำกิจกรรม 2 ด้านด้วยกัน ได้แก่ ด้านสุขภาพและการศึกษา โดยมี 2 โครงการหลักที่ทางบีเอ็มดับเบิลยูทำมาอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือ

“Care4Water” โครงการมอบระบบกรองน้ำให้กับชุมชนที่ขาดแคลนทั่วประเทศไทยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างสุขภาพที่ดีจากการมีน้ำสะอาดไว้กินไว้ใช้ ปัจจุบันทำต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 มอบระบบกรองน้ำไปแล้วประมาณ 6,700 เครื่อง กว่า 71 ชุมชนทั่วประเทศช่วยให้ชาวบ้านกว่า 670,000 คน สามารถเข้าถึงน้ำสะอาดได้ในชีวิตประจำวัน

“โครงการ BMW Service Apprentice Program” โครงการศึกษาระบบทวิภาคีเยอรมัน-ไทย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบอาชีวศึกษาของไทย และสร้างแรงงานฝีมือที่เปี่ยมด้วยทักษะและความสามารถระดับสูง ยกระดับศักยภาพการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศ เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติจากศูนย์ฝึกอบรมของบีเอ็มดับเบิลยู และร่วมปฏิบัติงานกับช่างเทคนิคผู้เชี่ยวชาญของผู้จำหน่ายบีเอ็มดับเบิลยูอย่างเป็นทางการ โดยได้ดำเนินโครงการมาจนเข้าสู่ปีที่ 9 แล้ว ปัจจุบันมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการไปแล้วกว่า 167 คน และสำหรับโรงงาน บีเอ็มดับเบิลยู แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย ก็ดำเนินโครงการการศึกษาระบบทวิภาคีที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมความรู้ ความสามารถในด้านวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (Mechatronics) ริเริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาและวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

พร้อมกันนี้ คุณอเล็กซานเดอร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า รางวัลนี้เป็นเครื่องการันตีว่าความตั้งใจต่างๆ ของบีเอ็มดับเบิลยูบรรลุผลแต่อย่างไรก็ตามบีเอ็มดับเบิลยูต้องไม่หยุดเท่านี้ ต้องไม่คิดว่าสิ่งที่เป็นอยู่ดีอยู่แล้ว และยังคงต้องพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆ เพราะความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอด ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นความท้าทายที่สำคัญ

“เราวิเคราะห์เพื่อพัฒนาอยู่เสมอ โดยเฉพาะในด้านที่เกี่ยวกับความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงการยกระดับในการ
ให้บริการลูกค้าของเราอยู่เสมอ นอกจากนี้เราทำให้พนักงานของเราตระหนักอยู่เสมอว่า การพัฒนาให้ดีขึ้นอยู่เสมอเป็นเรื่องที่สำคัญมาก และเราต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลาเพื่อการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง”

ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 บีเอ็มดับเบิลยูเปิดตัวรถรุ่นใหม่และรุ่นย่อยไปแล้วกว่า 18 รุ่น คุณอเล็กซานเดอร์ กล่าวว่า เร็วๆ นี้บีเอ็มดับเบิลยูจะมีผลิตภัณฑ์และข้อเสนอใหม่ๆ ที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคออกมานำเสนอ

“เราเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่นำเสนอและส่งมอบรถยนต์ที่มาพร้อมเทคโนโลยีระบบขับเคลื่อนทั้ง 3 แบบ ทั้งระบบเครื่องยนต์สันดาปภายใน ระบบ Plug-In Hybrid และระบบการขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า 100% อย่าง BEV เพราะต้องการสร้าง Power of Choice ให้ลูกค้ามีตัวเลือกในการตัดสินใจได้อย่างหลากหลาย”

นอกจากนี้ บีเอ็มดับเบิลยูยังเตรียมวางระบบโครงสร้างเพื่อตอบรับกับความต้องการและพฤติกรรมการใช้รถที่จะเปลี่ยนไป ด้วยการเปิดให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าสาธารณะ “ChargeNow” Charging Station ที่เปิดให้บริการกับทั้งลูกค้าบีเอ็มดับเบิลยูและคนทั่วไป ซึ่งปัจจุบันเปิดให้บริการแล้วเกือบ 100 สถานี พร้อมตั้งเป้าติดตั้ง Wallbox สำหรับการชาร์จไฟฟ้าที่บ้านลูกค้าบีเอ็มดับเบิลยู และมินิให้ครบ 1,800 Wallbox ภายในสิ้นปีเพื่อสร้าง Ecosystem ให้กับลูกค้า

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.