26,143
VIEWS

การสอนออนไลน์: กระตุ้นประสบการณ์การเรียนรู้ในห้องเรียนผ่านเทคโนโลยีทางการศึกษา

Dec 25, 2020 -None-

องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNESCO1 ระบุว่า สถาบันการ ศึกษาหลายแห่งในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกไม่ได้มีการเตรียมตัวรับมือกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนทางไกลตลอดเวลาทั่วทั้งภูมิภาค ทำให้นักเรียนจำนวนกว่า 100 ล้านคนได้รับผลกระทบจากการปิดสถาบันการศึกษาในช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาในช่วงที่การระบาดของโรคโควิด-19 เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก

เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพเสมือนการเรียนแบบปกติ ครูอาจารย์ผู้สอนจะต้องผสมผสานการสอนผ่านระบบออนไลน์และการสอนในห้องผ่านอุปกรณ์เทคโนโลยี เพื่อสร้างการเปลี่ยนผ่านระหว่างระบบเก่าและระบบใหม่อย่างบูรณาการและไร้รอยต่อ จากการสำรวจ 36 ตลาดทั่วโลกโดย Harvard Graduate School of Education2 แสดงให้เห็นว่าสถาบันการศึกษามากกว่า 50% เล็งเห็นคุณค่าในวิธีการเรียนการสอนแบบผสมผสานหรือวิธีไฮบริดนี้

ในประเทศไทย แม้ว่านักเรียนได้กลับไปเรียนในห้องเรียนตามปกติแล้วแต่สถาบันการศึกษาต้องเตรียมพร้อมการเรียนที่อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคตอยู่เสมอ รวมถึงช่วยผู้สอนกระตุ้นการมีส่วนร่วมของนักเรียนผ่านความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพเหนือกว่าห้องเรียนปกติ วิธีการสอนแบบองค์รวมอันชาญฉลาดที่ประกอบไปด้วยโซลูชั่นหลายชั้น ทั้งชุดอุปกรณ์ความปลอดภัย การบูรณาการด้วยระบบที่ใช้ทั้งองค์กร และดีไวซ์รุ่นใหม่ ผสานด้วยความสามารถทางเทคนิคและทัศนคติที่เชื่อว่าเทคโนโลยีจะช่วยเสริมประสิทธิภาพให้การศึกษาได้ ทั้งหมดนี้คือสิ่งสำคัญสำหรับสถาบันการศึกษาเพื่อรับมือกับความท้าทายในช่วงสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดนี้

เตรียมความพร้อมให้ผู้สอนด้วยระบบและเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อการเรียนการสอนระยะไกล

เพื่อลดผลกระทบที่นักเรียนมากมายต้องเผชิญจากการเปลี่ยนแปลง สิ่งจำเป็นพื้นฐานคือการที่ผู้สอนมีความรู้ด้านโซลูชั่นดิจิทัลที่มอบความสะดวกสบายแก่การสอนทางไกล แม้ว่าโซลูชั่นนี้จะไม่อาจแทนที่การเรียนการสอนเชิงปฏิสัมพันธ์หรือการสอนที่ต้องมีการพูดคุยกันแบบเห็นหน้าในห้องเรียนได้อย่างสิ้นเชิง แต่เทคโนโลยีได้สร้างการเปลี่ยนแปลงด้านอุปกรณ์และช่องทางที่ทำให้การเรียนรู้เกิดขึ้น ทำให้เกิดการเรียนสอนแบบใหม่ ๆ ขึ้น

เทคนิคการเรียนการสอนแบบนี้จะต้องคำนึงถึงความสามารถในการรองรับเทคโนโลยีต่างๆ ที่ใช้ในการศึกษาเพื่อสร้างระบบนิเวศของโซลูชั่นที่รวมเข้าด้วยกันได้ ไม่เพียงแค่อุปกรณ์การสอนเท่านั้นที่ผู้สอนต้องได้รับ แต่ต้องมีการสนับสนุนทางเทคนิคและบริการแบบ Managed Services ที่สร้างความมั่นใจให้อุปกรณ์เหล่านั้นใช้งานได้ตลอดอายุไข มีความปลอดภัยและใช้งานได้ดีกว่า รวมทั้งทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น สิ่งจำเป็นในการอำนวยความสะดวกให้การสื่อสารคือซอฟต์แวร์การประชุมที่สมบูรณ์ โดยมาพร้อมกับชุดอุปกรณ์ความปลอดภัยที่มอบประสบการณ์การเรียนการสอนทางไกลที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือแก่นักเรียน

 

โดยคุณธเนศ อังคศิริสรรพ ผู้จัดการทั่วไปประจำภูมิภาคอินโดจีน เลอโนโว

 

โปรแกรมการเทรนนิ่งเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัล

เด็กยุคใหม่เติบโตมาพร้อมความเป็นดิจิทัลตั้งแต่เกิด สามารถใช้อุปกรณ์และซอฟต์แวร์ทุกรูป แบบได้อย่างคล่องแคล่วก่อนเข้าสถาบันการศึกษา ผู้สอนจะต้องหยิบเทรนด์เทคโนโลยีล่าสุดมาประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่องเพื่อสื่อสารกับนักเรียนและอำนวยความสะดวกการเรียนการสอน

สิ่งนี้อาจดูเป็นเรื่องยากแก่ผู้สอนในการแสวงหาและพัฒนาศักยภาพผ่านการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ซึ่งต้องใช้เวลาส่วนตัวเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นสถาบันการศึกษาต่างๆ ควรจัดลำดับการเทรนนิ่งเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านดิจิทัลแก่ผู้สอน โดยมีเนื้อหาหลากหลาย เช่น ทักษะด้านดิจิทัลที่สำคัญ การใช้โซลูชั่นฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์พื้นฐาน ความเข้าใจในการจัดการปัญหาทางเทคนิคเล็กๆ น้อยๆ และเทรนด์ล่าสุดในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี โปรแกรมการเทรนนิ่งเหล่านี้ควรมีความยืดหยุ่น โดยพิจารณาถึงภูมิหลังของผู้สอนและระดับการเรียนรู้ที่ไม่ยากจนเกินไป

ให้อำนาจผู้สอนทำการสอนแบบผสมผสาน

โลกแห่งความเป็นจริงใหม่ในการศึกษากำลังเกิดขึ้นจริงแล้ว โดยผู้สอนจะต้องรับผิดชอบจูงมือนักเรียนเข้าสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการศึกษา

จากแนวโน้มโรคโควิด-19 ที่ยังไม่จบลงง่ายๆ ผู้สอนจะต้องผสานวิธีการสอนทางใกล้และทางไกล ที่ประกอบไปด้วยกิจกรรมในห้องเรียน การบ้านออนไลน์ และรายงานการเรียนรู้ ห้องเรียนอันชาญฉลาดนี้ออกแบบมาเพื่อการนี้ โดยนักเรียนจะเกิดความคุ้นเคยกับการปฏิสัมพันธ์ การร่วมมือ การแบ่งปัน และการทายปัญหาผ่านทางดิจิทัล ขณะที่ผู้สอนสามารถแชร์หน้าจอและเสริมคำอธิบายประกอบได้

ผู้สอนควรใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อติดตามเมตริกที่เป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการการเรียนรู้ของนักเรียน และจัดทำรายงานการสอนเพื่อแบ่งปันแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง การเรียนการสอนผ่านห้อง เรียนแบบสมาร์ทจึงมีความจำเป็นต้องควบคุมความปลอดภัยของอุปกรณ์ในห้องเรียน ผู้สอนจะ ต้องศึกษาวิธีการคัดกรองระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อสกัดกั้นเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม หรือปิดการใช้งานส่วนประกอบต่างๆ เช่น กล้อง ลำโพง และไมโครโฟน สถาบันการเรียนการสอนจะต้องให้อำนาจแก่ผู้สอนในการจัดการความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนเป็นแบบดิจิทัลทั้งในห้องเรียนจริงหรือห้องเรียนเสมือนจริง

สำหรับโซลูชั่นเพื่อสนับสนุนระบบการเรียนการสอนทางไกล (Remote Learning) เลอโนโวยังได้มีการทำงานร่วมกันกับพันธมิตรอย่าง Microsoft เพื่อช่วยสนับสนุนให้สถาบันการศึกษาสามารถสร้างการเรียนการสอนจากระยะไกลให้แก่ผู้เรียนผ่าน Microsoft Teams ที่มาพร้อมโปรแกรม Microsoft Office 365

Technology

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.