อายิโนะโมะโต๊ะ จับมือ 3 ภาคี แบ่งปันฐานข้อมูลเพื่อสร้างระบบประกันภัยทางภูมิอากาศให้เกษตรกรไทย

Apr 19, 2021 -None-

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด จับมือ 3 ภาคี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแบ่งปันฐานข้อมูลเพื่อสร้างระบบประกันภัยทางภูมิอากาศ เพื่อแบ่งปันข้อมูลสำหรับการสร้างระบบประกันภัยทางภูมิอากาศให้กับเกษตรกรไทยต่อไป โดยมี เกศยา ชัยชาญชีพ กรรมการ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด, คะซุยุกิ นะกะมุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอฟ ดี กรีน (ประเทศไทย) จำกัด, กุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และ เดือนเด่น ชื่นจิตต์ศิริ กรรมการ บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน เป็นตัวแทนร่วมลงนามฯ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

 

ทั้งนี้ ในปัจจุบันพบว่า "สภาพภูมิอากาศ" เป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตของเกษตรกรไทย ซึ่งไม่สามารถคาดเดาหรือควบคุมได้ จึงส่งผลให้ในบางครั้ง การเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ทำให้รายได้ของเกษตรกรไม่แน่นอนและมั่นคง โดยบริษัทฯ เชื่อว่าโปรเจคดังกล่าวจะสามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับเกษตรกรไทย และจะทำให้เกิดความยั่งยืนและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะเกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลัง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทในการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม (The Ajinomoto Group Creating Shared Value)

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.