สินทรัพย์ประกันภัย เปลี่ยนชื่อบริษัท เป็น บริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

Jun 16, 2021 -None-

ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกันฉลองและยินดีในโอกาสที่เปลี่ยนชื่อบริษัทจากเดิม บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือชื่อภาษาอังกฤษว่า THE ONE INSURANCE PUBLIC LIMITED โดยทางบริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ปรับเปลี่ยนการให้บริการที่ทันสมัยเข้ากับยุคดิจิทัล มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อที่จะสามารถให้บริการลูกค้าได้สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น  ทั้งนี้ บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการเพิ่มคุณภาพการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านและขอให้ท่านมั่นใจว่าท่านจะยังคงได้รับความคุ้มครองตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยของท่านเช่นเดิมทุกประการ

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.