เอสโซ่และเอ็กซอนโมบิลมอบบัตรเติมน้ำมันแก่สำนักงานสาธารณสุขอ.ศรีราชา

Jun 18, 2021 -None-

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย มอบบัตรเติมน้ำมันเอสโซ่ มูลค่ารวม 50,000 บาท พร้อมด้วย น้ำดื่มจำนวน 1,000 ขวด ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อช่วยสนับสนุนการทำงานของบุคลากรของสาธารณสุขในการสอบสวนโรค และติดตามผู้สัมผัสโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) รวมทั้งการปฏิบัติการค้นหาเชิงรุกในพื้นที่อำเภอศรีราชาอย่างมีประสิทธิภาพ

ในโอกาสนี้ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดย สุชาติ โพธิ์วัฒนะเสถียร กรรมการ และผู้จัดการโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา พร้อมด้วย ทิพสุคนธ์ ดวงทิพย์ ผู้จัดการประชาสัมพันธ์และบริหารสำนักงานโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา ได้มอบบัตรเติมน้ำมันเอสโซ่และน้ำดื่มให้แก่ กมนต์ อินทรวิชัย สาธารณสุขอำเภอศรีราชา โดยมี เมธี ส่งเสริม ผู้ช่วย​สาธารณสุขอำเภอศรีราชา ร่วมรับมอบ ณ สำนักงานสาธารณสุข อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

จากสถานการณ์โควิด-19 ระบาดในประเทศไทย จำนวนผู้ที่ติดเชื้อในประเทศไทยยังมีจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง ทำให้สาธารณสุขอำเภอศรีราชาต้องปฏิบัติงานสอบสวนโรคอย่างแข็งขัน เพื่อลดการแพร่ระบาด ถึงแม้แนวโน้มของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 มีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีขึ้น แต่ทางสาธารณสุขอำเภอศรีราชาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ยังคงดำเนินการคัดกรองค้นหาเชิงรุกเพื่อตรวจหาผู้ที่อาจติดเชื้อหลงเหลืออยู่ในพื้นที่อำเภอศรีราชาต่อไป

ทางบริษัทตระหนักถึงปัญหานี้จึงได้ร่วมสนับสนุนช่วยเหลือสาธารณสุขอำเภอศรีราชา โดยมอบบัตรเติมน้ำมันเอสโซ่ และน้ำดื่ม เพื่อใช้ในงานราชการสำหรับดำเนินการคัดกรองค้นหาเชิงรุกผู้ติดเชื้อโควิด-19 รวมถึงการค้นหาผู้สัมผัสใกล้ชิดของผู้ติดเชื้อรายนั้นๆ ในพื้นที่อำเภอศรีราชาเพื่อนำเข้าสู่การรักษาพยาบาล การค้นหาเชิงรุกนี้ยังเป็นภารกิจที่ต้องดำเนินการต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัย และนำไปสู่เป้าหมายของการกำจัดเชื้อให้หมดไปจากพื้นที่

 

เอสโซ่ (ประเทศไทย)

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.