โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา จัดกิจกรรม “มาช่วย...ด้วยรัก” ครั้งที่15 รวมพลังเอสโซ่สู้ภัยโควิด-19

Jun 28, 2021 -None-

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ พนักงานโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา มอบถุงปันน้ำใจให้แก่ชุมชนในแหลมฉบัง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการระบาดของโรคโควิด-19  ในกิจกรรมมาช่วยด้วยรัก ครั้งที่ 15”   ซึ่งประกอบด้วยข้าวสาร และเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 650 ชุด ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากมีเงินสนับสนุนจากโรงกลั่น จำนวน 192,470 บาทแล้ว ยังมีเงินบริจาคสมทบทุนจากพนักงานอีกจำนวน 30,242 บาท  รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 222,712  บาท

 

สมบุญ รวมก้อนทอง  ผู้จัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม  โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา กล่าวว่าจากสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย  ทางจังหวัดชลบุรียังมีจำนวนผู้ที่ติดเชื้อค่อนข้างสูง และเนื่องด้วยบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อความเป็นอยู่ของชุมชนบริเวณโดยรอบโรงกลั่นฯ จึงได้จัดกิจกรรม มาช่วย...ด้วยรัก ครั้งที่ 15 ขึ้น โดยได้จัดทำถุงปันน้ำใจ ส่งมอบความห่วงใยให้กับชุมชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยทุพพลภาพ และผู้ป่วยติดเตียง อันได้รับผลกระทบในช่วงวิกฤตการณ์ของโรคโควิด-19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้   ซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากพนักงานที่ร่วมกันบริจาคสมทบทุน และจัดเตรียมถุงปันน้ำใจในครั้งนี้อีกด้วย 

 

ในโอกาสนี้ สมบุญ รวมก้อนทอง ผู้จัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา พร้อมด้วย ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กรรมการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชนได้มอบถุงปันน้ำใจให้กับประธานชุมชน 11 แห่งรอบโรงกลั่นฯ เพื่อส่งมอบไปยังผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  โดยได้รับเกียรติจากรองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง สันติ ศิริตันหยง เป็นประธานในพิธี ห้องประชุมเมืองทอง เทศบาลนครแหลมฉบัง

 

พร้อมกันนี้ ดร. ทวีศักดิ์ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าในปีนี้ทางบริษัทฯได้มอบถุงปันน้ำใจให้กับชุมชนรอบโรงกลั่นของเราอีกครั้งหนึ่ง  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงจิตสำนึกแห่งการให้แบบไม่หวังผลตอบแทนใดๆ เราได้รับความร่วมมือร่วมใจจากพนักงานผู้ที่มีจิตอาสา โดยได้บริจาคทุนทรัพย์เพื่อจัดซื้อถุงยังชีพ และเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชุมชน และเป็นส่วนหนึ่งในการส่งผ่านกำลังใจให้เราทุกคนสามารถก้าวผ่านช่วงเวลาแห่งความยากลำบากนี้ไปด้วยกัน 

 

กิจกรรมมาช่วยด้วยรักในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสังคม ที่โรงกลั่นฯ ได้ให้การสนับสนุน และจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเปิดโอกาสให้พนักงาน และครอบครัวที่มีจิตอาสา ได้มาร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้ชุมชน ได้แก่ สร้างสนามเด็กเล่นเพื่อการเรียนรู้, ปลูกปะการัง เพื่ออนุรักษ์ท้องทะเลไทย และโครงการปลูกป่า และทำความสะอาดป่าชายเลน ชุมชนบ้านแหลมฉบัง เป็นต้น เพื่อให้สอดคล้องแนวนโยบายการดำเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.