Blendata- AIS 5G บริการแพลตฟอร์ม Big Data อัจฉริยะ AIS Big Data as a Service บนระบบ Cloud

Jul 21, 2021 -None-

Blendata (เบลนเดต้า) บริษัทผู้พัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการ Big Data อัจฉริยะ ผนึกกำลัง AIS Business Cloud ผู้นำด้านโครงสร้างพื้นฐาน Cloud Service Provider อันดับ 1 ด้านบริการครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทย เปิดตัว AIS Big Data as a Service แพลตฟอร์มบริหารจัดการ Big Data อัจฉริยะสำเร็จรูปบน Cloud แพลตฟอร์ม ชูจุดแข็งช่วยให้องค์กรสามารถติดตั้งระบบอย่างรวดเร็วและมั่นใจในความปลอดภัยสูง ด้วยการออกแบบแพคเกจที่เหมาะสมสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ ขนาดกลาง นับเป็นเครื่องมือช่วยให้สามารถประมวลผล และนำข้อมูลมาใช้งานได้ง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้น ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าองค์กรของ AIS พุ่งเป้าเจาะกลุ่มธุรกิจประเภท ค้าปลีก โรงพยาบาล และกลุ่มธุรกิจประกันภัย มั่นใจแพลตฟอร์มฯ ช่วยลดต้นทุน และลดเวลาในการจัดทำระบบ เพิ่มศักยภาพธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้พร้อมแข่งขันในโลกธุรกิจยุคใหม่ที่ต้องแข่งกับเวลา

ณัฐนภัส รชตะวิวรรธน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เบลนเดต้า จำกัด เผย Blendata ได้ร่วมมือกับ AIS Business Cloud ผู้นำทางด้าน Cloud Infrastructure as a Service หรือ IaaS ที่มีความปลอดภัยสูงในประเทศไทย ด้วยบริการที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคในประเทศของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS พัฒนา AIS Big Data as a Service แพลตฟอร์มวิเคราะห์ Big Data อัจฉริยะ แบบสำเร็จรูปบนคลาวด์ในประเทศไทย ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มภายใต้เทคโนโลยี VMWare ผู้ช่วยทำให้องค์กรสามารถบริหารจัดการ Big Data ได้อย่างรวดเร็วและมีความปลอดภัยสูงสุด ช่วยลดความซับซ้อนและลดต้นทุนได้ถึง 2 ใน 3 จากเดิม และยังช่วยลดเวลาการทำงานลงได้ 3 เท่า ช่วยสร้างประสิทธิภาพในการนำข้อมูลมาใช้วางแผนธุรกิจให้เติบโต มีผลการดำเนินงานที่ดีในภาวะการแข่งขันที่ดุเดือดและรวดเร็ว โดยได้ออกแบบรูปแบบค่าบริการที่ยืดหยุ่น เหมาะสมกับขนาดของธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง เพื่อให้แต่ละองค์กรสามารถเลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสม และในอนาคตอาจจะพัฒนาบริการพร้อมออกแบบค่าบริการเพื่อให้ธุรกิจขนาดย่อมสามารถเข้าถึงได้อีกด้วย 

ทั้งนี้ แพลตฟอร์ม AIS Big Data as a Service ได้รับการพัฒนาเพื่อตอบสนองเทรนด์ของเทคโนโลยีและมุ่งขานรับความต้องการของกลุ่มลูกค้า Enterprise ของ AIS ที่มีการเก็บข้อมูลไว้จำนวนมหาศาลและมีข้อมูลเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในแต่ละวัน แต่ยังขาดเครื่องมือช่วยบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ สอดคล้องกับแผนดำเนินงานของ Blendata ในการมุ่งขยายตลาด พร้อมตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าองค์กรขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ โดยภาพรวมธุรกิจปัจจุบันอยู่ท่ามกลางยุคการปรับตัว และการแข่งขันที่เข้มข้น เร่งให้หลายองค์กรเปิดเกมรุกพัฒนาธุรกิจ ด้วยการหยิบข้อมูลมหาศาลมาวิเคราะห์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนองค์กร ตัวอย่างเช่น การเร่งปฏิวัติการจัดเก็บข้อมูลถาวร (Data Archiving) เพื่อให้ค้นหาข้อมูลมหาศาลย้อนหลัง 10 ปี ได้ในไม่กี่วินาที จึงเป็นเรื่องที่หากองค์กรใดสามารถบริหารจัดการได้ก่อน ถือเป็นข้อได้เปรียบ ซึ่งรายงานของการ์ทเนอร์ ชี้ว่า Composable Data and Analytics นั้นเป็นเทรนด์ที่น่าจับตาเป็นอย่างยิ่งในปี 2021 และถือเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เข้าสู่การทำ Digital Transformation

 

การจับมือระหว่างแพลตฟอร์มบริหารจัดการ Big Data สำเร็จรูป กับผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีบริการครอบคลุมและมีความปลอดภัยมากที่สุดนั้น ก็เพื่อมุ่งพัฒนาและยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูล เป็นตัวกลางสำคัญในการกำจัดความยุ่งยากที่เกิดขึ้นระหว่างข้อมูลที่ซับซ้อนกับผู้ใช้งาน (End-User) ผ่าน 4 กระบวนการ ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล (Integrate) การจัดการข้อมูล (Manage) การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล (Process) และการนำข้อมูลไปใช้ (Utilize) โดยถูกรวมไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ง่าย มีความสะดวกรวดเร็ว บนต้นทุนที่ต่ำกว่า และช่วยให้ผู้ใช้งานบริหารจัดการข้อมูลได้ง่ายขึ้นณัฐนภัส อธิบาย

ด้าน ธนพงษ์ อิทธิสกุลชัย หัวหน้าคณะผู้บริหาร กลุ่มลูกค้าองค์กร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS กล่าวเสริมว่า ท่ามกลางการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้น เป็นตัวเร่งให้องค์กรเกิดความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ส่งผลให้องค์กรมองหาโมเดลธุรกิจ หรือเทคโนโลยีใหม่ มาเป็นเครื่องมือช่วยยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ แต่หลายองค์กรกลับประสบปัญหา (Pain Point) ในขั้นตอนการวางระบบ (Implement) ที่ต้องใช้ระยะเวลานานและมีต้นทุนสูงด้านบุคลากร การจัดซื้ออุปกรณ์ต่าง บวกกับขั้นตอนที่ซับซ้อน ส่งผลให้โครงการหยุดชะงัก ลดโอกาสทางการแข่งขันของธุรกิจ การร่วมมือกันพัฒนาแพลตฟอร์ม AIS Big Data as a Service ช่วยแก้ Pain Point ขององค์กรด้วยขั้นตอนการติดตั้งแบบ All-in-one ที่รวดเร็วขึ้น ใช้เวลาเพียงไม่ถึงสัปดาห์ในการจัดเตรียมระบบให้พร้อมใช้งาน ช่วยลดต้นทุนการวางระบบลงได้อีกหลายเท่าตัว รวมทั้งตัวแพลตฟอร์มยังสามารถใช้งานได้ง่าย โดยบุคลากรเดิมในแผนกที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ด แพลตฟอร์มดังกล่าวเข้ามาเสริมทัพจุดแข็ง AIS Business Cloud ในการนำเสนอแพลตฟอร์มตัวช่วยให้องค์กรต่าง มีทางเลือกในการนำเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพบนเครือข่ายคลาวด์ขนาดใหญ่ที่มีความปลอดภัยในประเทศ มาใช้ในการบริหารธุรกิจให้เติบโต แข่งขันได้ในต้นทุนที่เหมาะสม นำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประเทศต่อไป

 

การขับเคลื่อนธุรกิจในประเทศไทยให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและพฤติกรรมผู้บริโภคนั้น จำเป็นต้องใช้แพลตฟอร์มบริหารจัดการข้อมูลอัจฉริยะ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งาน หรือบุคลากรในแต่ละส่วนงานขององค์กรธุรกิจที่มีความจำเป็นในการใช้ข้อมูล สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจและการวางแผนธุรกิจจากการนำ Big Data มาใช้ได้มากยิ่งขึ้น

แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.