13,496
VIEWS

KH EDITIONS แฟชั่นเสื้อผ้าหัตถศิลป์ไทย ร่วมสมัยและยั่งยืน

Oct 15, 2021 -None-

ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ยุคหลังมานี้ เราอาจได้เห็นงานดีไซน์ที่ผสมผสานความร่วมสมัยกับวัฒนธรรมท้องถิ่น-ชาติพันธุ์กัน มากขึ้น

ด้วยเสน่ห์อันทรงคุณค่าของศิลปะหัตถศิลป์ไทยที่ผ่านวิธีการผลิตอย่างประณีตบรรจง เอกลักษณ์ที่สวยงามสะดุดตา ทำให้เหล่าดีไซเนอร์และนักออกแบบทั้งหลายหันมาให้ความสนใจ หยิบชิ้นงานเหล่านั้นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้กับตลาด

เช่นเดียวกับ KH EDITIONS แบรนด์เสื้อผ้าสัญชาติไทยที่ถูกสรรค์สร้างขึ้นภายใต้แนวคิด Creative Streetwear ด้วยโครงสร้างการออกแบบ "ผสานเก่า -เล่าใหม่" หลอมรวมต้นทุนทางวัตถุดิบวัฒนธรรมของชุมชน และช่างฝีมือทางภาคเหนือเข้าไว้ด้วยกัน

 

ทำความรู้จัก KH EDITIONS

นภัต ตันสุวรรณ Co-Founder & Art Director ห้างหุ้นส่วนจํากัด เคเอช เอดิชั่นส์ กรุ๊ป เล่าให้ฟังว่า KH EDITIONS เป็นแบรนด์เสื้อผ้าที่ชูจุดเด่นด้านการผสมผสานงานหัตถกรรมและนวัตกรรมผ่านงานดีไซน์ในรูปแบบที่แปลกและแตกต่าง มีจุดเริ่มต้นมาจากการที่ตัวเขาเองเกิดและเติบโตมาในกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งทำให้เขาได้ซึมซับศิลปวัฒนาธรรม และวิถีชีวิตต่างๆ มาตั้งแต่เด็ก เมื่อเติบโตขึ้นเขาได้ทำงานด้านการออกแบบ กราฟิก และแฟชั่น

ครั้งหนึ่งเขาได้มีโอกาสไปทำงานด้านออกแบบให้กับชุมชนต่างๆ ในประเทศไทย ทำให้เขาได้ไปพบเจอ เรียนรู้เกี่ยวกับงานหัตถกรรมและศิลปวัฒนธรรมของชุมชนต่างๆ จนตระหนักได้ว่า แต่ละชุมชนล้วนมีศิลปะวัฒนธรรมที่น่าสนใจ แต่ส่วนใหญ่ยังขาดในเรื่องของการออกแบบที่ดี เขาจึงเกิดความคิดที่อยากจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนต่างๆ เพื่อยกระดับและสร้างมูลค่าตลอดจนต่อยอดไปสู่การค้าในเชิงพาณิชย์

“เราอยากให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่านี้อีก เราคิดว่าถ้าเราเอาความถนัดด้านออกแบบของเรากับความถนัดด้านหัตถศิลป์ของเขามาผสมผสานกัน มันจะช่วยยกระดับให้กับภูมิปัญญาพื้นถิ่น แล้วถ้ายิ่งบวกนวัตกรรมที่มันเป็นสิ่งใหม่เข้าไปด้วย มันก็จะยิ่งให้เราสามารถสร้างอะไรที่ไปได้ไกลกว่าเดิม เราจึงมีความตั้งใจอยากนำความรู้ด้านการออกแบบมาพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของชุมชนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนรุ่นใหม่มากขึ้น หรือเรียกว่าเป็นการนำเอาศิลปะไทยมานำเสนอในมุมมองใหม่ที่เชื่อมระหว่างความดั้งเดิมกับความร่วมสมัย”

 

เน้นพัฒนาสินค้าชุมชน และช่วยโลกไปพร้อม ๆ กัน

ที่มาและความตั้งใจของ KH EDITIONS ไม่ได้มีเพียงเท่านั้น นภัต ยังบอกกับเราอีกว่า อีกปัญหาใหญ่ที่เขามองเห็นคือเรื่องของขยะจำนวนมหาศาลที่อุตสาหกรรมกลุ่ม Fast Fashion ทิ้งร่องรอยเอาไว้ในแต่ละปี ซึ่งสร้างผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมอยู่ไม่น้อย โดยมีข้อมูลชุดหนึ่งระบุว่า อุตสาหกรรมในกลุ่ม Fast Fashion สร้างขยะทิ้งไว้ให้โลกกว่า 92 ล้านตันต่อปี และหากยังนิ่งเฉยปล่อยผ่านเลยไปในที่สุดขยะเสื้อผ้าก็จะล้นโลก

“ส่วนหนึ่งเราก็อยากจะพัฒนาหัตถศิลป์ไทยให้ไปได้ไกลมากขึ้น เราอยากทำ เราทำได้ แต่เราก็จต้องไม่ลืมนึกถึงสังคมส่วนรวมด้วย ถ้าเอาแต่ทำเพิ่มแต่ไม่จัดการแก้ไข หรือทำอะไรให้ดีขึ้น สุดท้ายงานของเราก็อาจจะกลายเป็นขยะที่เพิ่มขึ้นมาอีกชิ้นหนึ่ง”

เพราะทราบดีว่าอุตสาหกรรมแฟชั่นสร้างขยะจำนวนมหาศาล KH EDITIONS จึงเกิดไอเดียที่จะนำของเสียจากกระบวนการอุตสาหกรรมหรือสิ่งของเหลือใช้มาเข้าสู่กระบวนการแปรรูปให้เป็นเส้นใยใหม่อีกครั้ง

“เราต้องการเปลี่ยนภาพของอนาคตในการเปลี่ยนผ่านรูปแบบการผลิตและบริโภค จากแบบเส้นตรงที่ผลิต-ใช้-ทิ้ง ที่เน้นปริมาณและความรวดเร็วมาสู่รูปแบบการผลิตแบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน ซึ่งจะทำให้ชุมชนระดับท้องถิ่นขนาดเล็กสามารถพึ่งพาตัวเองและธรรมชาติได้ ด้วยแนวคิด Farm to Closet  ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบที่การสวมใส่เสื้อผ้าที่มีต่อโลกได้”

KH EDITIONS ใช้วิธีผสมผสานนวัตกรรมการพัฒนาเส้นใยผ้าทอแทรกวัสดุ ประกอบด้วย 2 วัตถุดิบหลัก คือเส้นธรรมชาติที่ปลูกแบบไร้สารเคมี และเส้นใยสังเคราะห์ที่เหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม นํามาทําความสะอาด คัดแยกประเภท ขนาด สี และพื้นผิว เพื่อนํากลับมาใช้งานใหม่ สร้างเป็น New Textile ที่มีฟังก์ชั่นหรือเท็กซ์เจอร์ที่ให้ความรู้สึกแปลกใหม่ รวมถึงใช้เทคนิคการตัดเย็บที่ใช้ประโยชน์ได้สูงสุดโดยไม่ก่อให้เกิดขยะ เพื่อนําเสนอในรูปแบบของเครื่องแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของพื้นถิ่นนั้นๆ

“เราเข้าไปทำงานกับชุมชนเยอะมากๆ และเราก็หวังว่า สิ่งที่เราทำจะไปช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนให้ดีขึ้น และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับชุมชนได้”

 

KH EDITIONS หัตถศิลป์ไทยร่วมสมัย

การสร้างสรรค์นวัตกรรมภายใต้คอนเซ็ปต์ Renew ในครั้งนี้ จึงเป็นการพบกันของสิ่งที่แตกต่างกันทั้งในเรื่องของเส้นใย ทั้งสีสัน รูปแบบและลวดลาย ไปจนถึงแนวคิด โดยไม่มีทฤษฎีแต่กล้าที่ปฏิบัติและสนุกกับการผสมผสาน การออกแบบอย่างไร้กรอบและไร้กฎ ด้วยการผสมผสานอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่หลากหลายของชุมชนและตัวตนของแบรนด์ที่มีความ แปลกใหม่แต่ยังคงไว้ซึ่งความดั้งเดิมและนำเสนอด้วยความภาคภูมิใจ

นอกจากเรื่องของการออกแบบและความยั่งยืนแล้ว  KH EDITIONS  ยังให้ความสำคัญกับเรื่องของการทำตลาดด้วยเช่นเดียวกัน  โดยทางแบรนด์ได้วางตำแหน่งตัวเองไว้เป็นแบรนด์เสื้อผ้าร่วมสมัย “Only Thai ในสไตล์ของ KH EDITIONS” ที่ผลักดันให้คนมีความมั่นใจกล้าที่จะแตกต่าง กล้าแสดงความเป็นตัวของตัวเอง”

เน้นทำตลาดด้วยการออกสินค้าในลักษณะคอลเลคชั่นตามฤดูกาล และคอลเลคชั่นพิเศษเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ ทั้งยังเปิดให้บริการสั่งสินค้าแบบพรีออร์เดอร์ ตลอดจนเปิดให้ลูกค้าสามารถ Customize เสื้อผ้าได้ด้วยตัวเอง วางแผนเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายด้วยการจัดแสดงผลงานทั้งออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้าซึ่งอาจพัฒนามาสู่เรื่องของ Brand Loyalty ได้ในที่สุด

“แรงบันดาลใจในการออกแบบของเรา คือเราจะตั้งโจทย์ก่อนว่า เราอยากทำอะไรหรืออยากที่จะแก้ปัญหาเรื่องอะไรแล้วเราก็ทำมันออกมา หยิบอันนั้นมาผสมอันนี้ จะทำยังไงให้มันดูแปลกมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่อยากให้มันหยุดนิ่ง เราพยายามคิดทำอะไรสนุกๆ อยู่ตลอดเพื่อให้ช่างได้พัฒนาฝีมือตัวเองควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน

ปัจจุบันสินค้าของเราก็จะมีอยู่ 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือกลุ่มที่ใส่ได้ทุกวัน กับกลุ่มที่เป็นงาน Creative จ๋าๆ เลย เพราะเรามองว่า คนยุคใหม่มีความมั่นใจมากขึ้น กล้าเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ในการแต่งตัว กล้าแสดงตัวตน ยิ่งมีหลายทางเลือก เขาก็ยิ่งสนุกมากขึ้น เราอยากจะเป็นอีกหนึ่งเสียงที่ตะโกนว่า อันนี้คือ Only Thai อยากทำให้คนเห็นว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันสามารถ หยุดโลกได้นะ”

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.