3,538
VIEWS

“JBP CARE เพราะแคร์จึงดูแลให้ดีที่สุด” ภารกิจเพื่อเพื่อนมนุษย์ จาก JBP

Oct 27, 2021 -None-

“เพราะว่าเพื่อนมนุษย์ต้องช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกัน เมื่อมีสุขร่วมเสพ แล้วเมื่อถึงคราวที่เพื่อนทุกข์ เราจะมีความสุขอยู่ได้อย่างไร” คุณศราวุฒิ รัชนกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์ จำกัด และนายกสมาคมผู้ผลิตสีไทยวาระปัจจุบัน

ถ้าใครเคยได้ติดตามความเคลื่อนไหวของแบรนด์สีทาอาคารสัญชาติไทยอย่าง “เจบีพี” กันมาบ้างจะเห็นว่า ตลอดระยะเวลากว่า 45 ปี เจบีพีดำเนินธุรกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ

คุณศราวุฒิ เล่าให้ฟังว่า ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทจนถึงปัจจุบัน เจบีพีพยายามดูแลรับผิดชอบ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและสังคมเสมอมา เริ่มตั้งแต่เปิดโอกาสในการสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงให้แก่คนในพื้นที่ชุมชนโดยรอบ ด้วยการสนับสนุนให้พนักงานส่วนใหญ่ซึ่งเป็นคนในชุมชนมีอาชีพที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตัวเองและดูแลครอบครัวได้

ทั้งยังสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสังคมของชุมชน ร่วมกับโรงเรียน วัด และสถานที่ราชการต่างๆ ในพื้นที่โดยรอบเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชนให้มีความสุข มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเติบโตไปพร้อมกันกับเจบีพี

อีกหนึ่งในภาพสะท้อนที่แสดงให้เราเห็นถึงความรับผิดชอบต่อส่วนรวมได้อย่างชัดเจนเลยก็คือ ครั้งที่เจบีพีเล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโลก จึงได้ร่วมมือกับศรีไทยซุปเปอร์แวร์ พัฒนาถังบรรจุสีที่มีส่วนประกอบของพลาสติกรีไซเคิล เพื่อลดปริมาณการใช้พลาสติกและลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรม โดยได้ริเริ่มโครงการใช้บรรจุภัณฑ์จากพลาสติกรีไซเคิลสำหรับสีทาอาคารเป็นเจ้าแรกในประเทศไทย

บรรจุภัณฑ์ดังกล่าวก็ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้งในระดับประเทศและระดับเอเชีย ซึ่งเป็นการตอกย้ำอย่างชัดเจนว่า เจบีพีให้ความสำคัญกับด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมมากขนาดไหน

จากผู้ได้รับสู่การเป็นผู้ให้...

“ที่ผ่านมาเจบีพีได้ประสบพบเจอกับวิกฤตต่างๆ มากมาย ทั้งวิกฤตการณ์ต้มยำกุ้ง วิกฤตน้ำท่วมกรุงเทพฯ แต่เราก็ผ่านพ้นมาได้ทุกครั้ง ไม่ใช่เพียงเพราะผู้บริหาร แต่เป็นเพราะความร่วมแรงร่วมใจของพนักงานเจบีพี รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจและตัวแทนจำหน่ายที่ช่วยกันข้ามผ่านปัญหา และเขาเหล่านั้นก็ยังคงเชื่อมั่น ไม่เคยทอดทิ้งกัน ทำธุรกิจร่วมกันมาอย่างยาวนานจากรุ่นสู่รุ่น”

ความร่วมมือร่วมใจตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาและแรงสนับสนุนต่างๆ  ผลักดันให้เจบีพีประสบความสำเร็จมาถึงทุกวันนี้ หล่อหลอมให้เจบีพีกลายมาเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่มุ่งเน้นทำสิ่งดีๆ กลับคืนสู่สังคม

แน่นอนว่า ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ทุกคนกำลังประสบกันอยู่นี้ก็ทำให้เจบีพีนิ่งเฉยอยู่ไม่ได้

เจบีพีได้ต่อยอดโครงการเพื่อชุมชนและสังคม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความช่วยเหลือและสนับสนุนของจำเป็นต่างๆ ที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ในการสู้ภัยโควิดครั้งนี้ โดยร่วมดูแลเพื่อนพนักงาน ชุมชนโดยรอบ ตัวแทนจำหน่าย ตลอดจนพันธมิตรที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงหน่วยงานราชการต่างๆ ผ่านโครงการ “เจบีพีแคร์ เพราะแคร์จึงดูแลให้ดีที่สุด”

“เราตระหนักถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้น และรู้ดีว่าสถานการณ์เช่นนี้ทำให้ทุกคนต้องลำบากมากขนาดไหน เราจึงอยากจะเป็นกำลังใจให้กับคนไทย ขอส่งต่อความห่วงใยด้วยการช่วยเหลือเท่าที่กำลังเราจะทำได้ต่อพนักงาน คู่ค้า พันธมิตร ชุมชน และสังคม”

เพราะทุกคนเปรียบเสมือนครอบครัว

“เพราะทุกคนเปรียบเสมือนครอบครัว ไม่ว่าจะเผชิญกับวิกฤตไหน เราก็พร้อมอยู่เคียงข้างและดูแลคนในชุมชนของเราให้ดีที่สุด”

เพราะเจบีพีคิดเสมอว่าทุกคนคือครอบครัว เมื่อยามที่เกิดปัญหา ทีมผู้บริหารจึงจะต้องทำทุกวิถีทางเพื่อทำให้คนในครอบครัวสามารถดำรงชีวิตและข้ามพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้

“แน่นอนว่าการที่จะประคองธุรกิจให้อยู่รอด การเปลี่ยนแปลงหรือการปรับตัวเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่สำคัญกว่านั้นคือความอยู่รอดของคนในองค์กร เราเชื่อว่าถ้าคนในครอบครัวเรารอด เขาก็จะมีแรงที่จะพาเราเดินต่อไปได้ไกลกว่านี้”

เจบีพีจัดการกับภาวะวิกฤตด้วยการให้ความสำคัญกับบุคลากรภายในก่อน โดยเริ่มจากวิธีการง่ายๆ อย่าง “การไม่ลดคนและไม่ลดเงินเดือนพนักงาน”

“แม้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่หลายบริษัทมีการลดการจ้างงาน และปรับลดเงินเดือนพนักงาน แต่เราตั้งมั่นว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้น และพร้อมยืนเคียงข้างดูแลพนักงานและคนในชุมชนให้ดีที่สุด”

ไม่เพียงเท่านั้น เจบีพียังให้ความสำคัญกับเรื่องของ “การลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของพนักงาน” เป็นอย่างมาก จึงพยายามเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตของตัวเอง ด้วยการทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน สร้างสรรค์สินค้ากลุ่ม JBP HOME ขึ้น ซึ่งเป็นสินค้าที่ทุกคนจำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น น้ำยาทำความสะอาดในครัวเรือน น้ำยาซักผ้า เพื่อแจกจ่ายให้กับพนักงาน โดยเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ปลอดภัยสูงสุดต่อผู้ใช้ เป็นมิตรกับธรรมชาติ หรือต้องส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด

ทั้งยังจัดให้มี JBP CARE REFILL STATION ไว้สำหรับเป็นสถานที่แจกผลิตภัณฑ์ JBP HOME ให้กับพนักงานในทุกๆ เดือนอีกด้วย โดยพนักงานสามารถมารับขวดเปล่าที่จุดรับของและเติมน้ำยาได้ด้วยตัวเอง และในเดือนต่อๆ ไป พนักงานสามารถนำขวดเปล่าที่รับไปแล้วกลับมาเติมน้ำยาเพิ่มได้อีก

JBP CARE

คุณศราวุฒิ อธิบายว่า “ที่ผ่านมาเราพยายามทำเรื่องลดการใช้พลาสติกมาโดยตลอด ซึ่งครั้งนี้ก็เช่นกัน เรามีกฎง่ายๆ ข้อนึง คือพนักงานที่มาร่วมกิจกรรมจะต้องนำขวดพลาสติกใสมามอบให้ที่ถังรับบริจาค แล้วทางเราจะรวบรวมขวดพลาสติกเหล่านั้นส่งต่อให้กับโครงการแยกขวดช่วยหมอเพื่อไปใช้ในการผลิตเป็นชุด PPE ต่อไป นอกจากจะได้ช่วยหมอแล้ว เราก็ยังได้ช่วยโลกไปพร้อมๆ กัน”

 

ในส่วนของลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ เจบีพีก็มีการดูแลให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี เริ่มตั้งแต่จัดให้มีการแจกผลิตภัณฑ์ JBP HOME เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่จำเป็นให้แก่ลูกค้า จัดทำ Promotion สำหรับช่วยตัวแทนจำหน่าย โดยขยายดีลการชำระเงิน เพื่อให้ตัวแทนจำหน่ายสามารถจัดการสภาพคล่องทางการเงินของตัวเองได้ ตลอดจนนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นไปมอบให้กับไซต์งานต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

รวมถึงการร่วมมือกับคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจมอบสิ่งของที่จำเป็น เครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่คนในพื้นที่ชุมชนของเจบีพี  ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ ฯลฯ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับคนในชุมชน และเพื่อให้ทุกคนมีสุขอนามัยที่ดี ห่างไกลจากเชื้อโควิด-19

ทั้งหมดแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่า เจบีพีไม่เพียงแต่จะคิดถึงพนักงานของตัวเองเท่านั้น แต่ยังแคร์ไปถึงเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ หรือแม้กระทั่งชุมชนและสังคมรอบข้าง

“ในวันที่ปัญหามาถึงซึ่งไม่ว่าจะกี่ครั้งเราก็จะผ่านมันไปด้วยกัน เพราะทุกคนเปรียบเสมือนครอบครัวของเรา เราเห็นถึงความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับคนในครอบครัวของเราที่ได้รับผลกระทบในการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะมากหรือน้อย ด้วยความรักและห่วงใย เราจึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือครอบครัวของเราเท่าที่มีกำลังจะทำได้ เราจะจับมือฟันฝ่าวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกัน” คุณศราวุฒิ กล่าวทิ้งท้าย ®

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.