GC ต่อยอด Upcycling Upstyling จับมือพันธมิตรทั้ง Value Chain ผ่าน Loop Connecting

Jan 06, 2022 -None-

พลาสติกใช้แล้วหลากหลายชนิดที่ใครหลายๆ  คนมองว่าเป็นสิ่งที่ไร้ค่าและสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   แต่ด้วยแนวคิด ความร่วมมือ นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ ทำให้พลาสติกใช้แล้วเหล่านี้ได้รับการรังสรรค์ กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่ม ผ่านโครงการ Upcycling Upstyling ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนขยะกลับมาใช้ใหม่ ตามแนวคิด “GC Circular Living”

บริษัท  พีทีที  โกลบอล  เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC  ตอกย้ำการเพิ่มคุณค่าให้กับพลาสติกใช้แล้ว  โดยต่อยอดโครงการ  อัพไซคลิ่ง อัพสไตล์ลิ่ง (Upcycling Upstyling) ปีที่ 2 โดยขยายความร่วมมือกับลูกค้า คู่ค้า และนักออกแบบที่มีผลงานระดับสากลในการนำพลาสติกใช้แล้วมา Upcycling ออกแบบให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ภายใต้แนวคิด “Home & Living”

“GC เล็งเห็นถึงความสำคัญของ Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียน รวมถึงดำเนินการผ่านแนวทาง GC Circular Living มาตลอดหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งโครงการ Upcycling Upstyling ถูกจัดขึ้นตั้งแต่ปี 2563 เพื่อสร้างความตระหนักรู้และขยายโอกาสทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์ Upcycling โดยการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าผ่านการออกแบบโดยนักออกแบบชั้นนำที่มีชื่อเสียงและผลงานระดับโลกและได้รับเสียงตอบรับจากกลุ่มลูกค้า คู่ค้า และประชาชนทั่วไปเป็นอย่างดี 

ปีนี้ GC ต่อยอดโครงการในปีที่ 2 ด้วยการเพิ่มการดำเนินการที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Upcycling คือนอกจากร่วมมือกับนักออกแบบที่มีผลงานในระดับสากลแล้ว ยังได้ขยายความร่วมมือตลอดทั้ง Value Chain ผ่านการสร้าง Loop Connecting ร่วมกับลูกค้าและคู่ค้า เพื่อนำขยะพลาสติกที่หลากหลายมา Upcycling ให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่น่าสนใจในกลุ่มวัสดุก่อสร้างและสินค้าตกแต่งทั้งภายในและภายนอก ภายใต้แนวคิด Home & Living ที่เน้นการพัฒนาสร้างมูลค่าจากการนำพลาสติกใช้แล้วกลับเข้าสู่ระบบเพื่อนำมาสร้างมูลค่าเพิ่ม กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความสวยงาม ผนวกเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวัน มุ่งเน้นการสร้างให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกลุ่มวัสดุก่อสร้าง สินค้าตกแต่งทั้งภายในและภายนอกอาคาร”

สำหรับโครงการ Upcycling Upstyling ปี 2 นี้ เป็นความร่วมมือกับลูกค้า คู่ค้าของ GC ซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์ชั้นนำที่มีชื่อเสียง จำนวน 20 แบรนด์ และ 10 ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบชั้นนำระดับแนวหน้า ผ่านการขึ้นรูปชิ้นงานด้วยกระบวนการที่แตกต่างกัน  และผลิตโดยผู้ประกอบการพลาสติกถึง 13 ราย โดยการนำพลาสติกใช้แล้วกว่า 10 ประเภท มาสร้างสรรค์เป็นผลงานแบบ Eco-Design รวมทั้งสิ้น 20 ผลิตภัณฑ์ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ Construction Material จำนวน 4 ผลิตภัณฑ์ Outdoor Furniture จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ Indoor Furniture จำนวน 4 ผลิตภัณฑ์ และ Home & Decoration จำนวน 10 ผลิตภัณฑ์

GC เชื่อมั่นว่า ผลงาน Eco-Design จากโครงการ Upcycling Upstyling ปี 2 จะเป็นทางเลือกและสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในยุค New Normal ที่มีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการรายอื่นๆ และประชาชนทั่วไป รวมถึงผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบทุกท่านจะสามารถนำเอาความรู้ประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนกันระหว่างดำเนินโครงการไปผนวกใช้ในการดำเนินธุรกิจ และต่อยอดให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เพิ่มคุณค่าและมูลค่าทางธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป

โดยจากผลงานที่ถูกรังสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 20 ชิ้น มีผลงาน 5 ชิ้น ที่ได้รับการโหวตให้เป็น Popular Vote จากประชาชนที่ได้เข้ามาชมผลงานดังต่อไปนี้ 

Stu/D/O x Feltech x Ichitan 

ชื่อผลงาน : Field Bed & Stool Chair

Designer : คุณอภิชาติ ศรีโรจนภิญโญ และคุณชนาสิต ชลศึกษ์ / Stu/D/O

Converter : บริษัท เฟลเทค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

Brand Owner : บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Field Bed & Stool Chair ผลิตขึ้นจากขวดเครื่องดื่มพลาสติกของอิชิตัน กรุ๊ป โดยแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากความต้องการเปลี่ยนขยะประเภทขวดน้ำพลาสติกและผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มให้เป็นของที่มีมูลค่าและใช้ประโยชน์ได้จริงของอิชิตัน กรุ๊ป ประเภทขวดน้ำพลาสติกและผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม เพราะทางอิชิตันมองว่า “พลาสติกไม่ใช่ผู้ร้าย”

เตียงสนามและเก้าอี้สนามจากขยะประเภทขวดน้ำพลาสติกและผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มของอิชิตันกรุ๊ป ได้ Feltech ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้า Nonwoven นำมา Upcycling ผ่านกระบวนการ คัดแยก บดฉีดเส้นใย และอัดแผ่นด้วยเทคนิคพิเศษเฉพาะตัว โดยหัวใจหลักในการออกแบบคือ ถอดประกอบง่าย แข็งแรง ทนทาน น้ำหนักเบา ออกแบบให้ขนาดแผ่นเส้นใยมีความหลากหลาย ครอบคลุมทุกการใช้งาน กลายเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ทนทาน ตอบสนองการใช้งานในสภาวะฉุกเฉินและยังเป็นการลดปริมาณขยะในสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

“อิชิตันเชื่อในเรื่องของการจัดการ Zero Waste ที่ดี ทุกวันนี้พลาสติกถูกมองว่าเป็นผู้ร้ายแต่เราไม่ได้มองอย่างนั้นตัวพลาสติกมีประโยชน์ใช้สอยมากมาย แต่เป็นเรื่องของการจัดการมากกว่าที่เป็นเรื่องสำคัญ ถ้ามองจากข้อมูลมีพลาสติกเพียง 17% เท่านั้นที่ถูกนำกลับมารีไซเคิล ดังนั้นเราเชื่อว่าทุกคนควรช่วยกัน เห็นความสำคัญของการนำเอาพลาสติกรีไซเคิลมาใช้ การแยกขยะ และการนำกลับมาใช้ เราเองตั้งเป้าว่าบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดของเรา เราจะทำให้เป็น 100% Recyclable ภายในปี 2022”

คุณพฤทธิพงศ์ ลิมาภรณ์วณิชย์   ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด  บริษัท  อิชิตัน  กรุ๊ป  จำกัด (มหาชน)  กล่าวถึง  ความร่วมมือในการผลักดันให้เกิดการ Upcycling ขวดเครื่องดื่มพลาสติกของอิชิตันทั้งหมด  คุณเฉลิมชัย  พัวพิพัฒน์  กรรมการผู้จัดการบริษัท  เฟลเทค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด มองว่าคุณสมบัติของเส้นใยที่ได้จากขวดเครื่องดื่มพลาสติกของอิชิตัน จุดเด่นคือจะไม่เก็บความชื้น ไม่มีเชื้อรา อากาศถ่ายเทได้ตลอดเวลา ซึ่งในอนาคตจะมีการพัฒนาวัสดุนี้ให้มีความแข็งแรงมากขึ้น

“แม้ความแข็งแรงจะไม่เท่าไม้แต่เรากำลังพัฒนาไปเรื่อยๆ เพื่อให้เกิดความแข็งแรงมากขึ้น ในอนาคตเราตั้งใจที่จะพัฒนาร่วมไปกับฝ้า วัสดุก่อสร้างในอาคารซึ่งสามารถใช้แทนยิปซัมบอร์ดได้ ซึ่งเรามองว่าวัสดุนี้จะกลายเป็นแผ่นอะคูสติกที่สามารถนำมาใช้แทนยิปซัมบอร์ดได้ในอนาคต” 

ในฐานะ Designer คุณอภิชาติ ศรีโรจนภิญโญ จาก Stu/D/O มีมุมมองถึงโครงการ Upcycling Upstyling อย่างน่าสนใจว่า ถือเป็นโครงการที่ดีตรงที่สามารถนำผู้ผลิตที่มีวัสดุรีไซเคิล คนที่สามารถนำวัสดุมาพัฒนาได้ และดีไซเนอร์มาเชื่อมเข้าด้วยกัน

“เราเป็นดีไซเนอร์เราคิดเรื่องของการนำวัสดุมารีไซเคิลใหม่ เราคิดแต่บางครั้งเราไม่รู้ว่าจะเริ่มอย่างไรและจะไปช่วยใครดี โครงการนี้จับ 3 Party มาเจอกันสร้างให้เกิดบรรยากาศของการร่วมมือกันทำเรื่องของ Upcycling จนเกิดเป็นชิ้นงานกว่า 20 ชิ้น ซึ่งชิ้นงานเหล่านี้จะเป็น Prototype ซึ่งเกิดจากวัสดุรีไซเคิล 100% ซึ่งทิศทางของการจะสร้างให้เกิดเรื่องของ Upcycling ได้ การร่วมมือจากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกันจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก” 

P/S/D x Thainam x Arrow  

ชื่อผลงาน : SHARE to CHAIR

Designer : คุณศุภรัตน์ ชินะถาวร / P/S/D

Converter : บริษัท ไทยนำ โพลีแพค จำกัด

Brand Owner : บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)

Arrow มีถุงพลาสติกเหลือใช้ที่เกิดจากห่อบรรจุภัณฑ์จำนวนมากจึงเกิดไอเดียนำพลาสติกเหลือใช้มารีไซเคิลภายใต้ Concept “Innowaste Style Revival” โดยได้บริษัท ไทยนำ โพลีแพค จำกัด นำพลาสติกห่อบรรจุภัณฑ์ไปแปรรูปออกมาในลักษณะต่างๆ และ P/S/D นำเส้นพลาสติกมาออกแบบคิดค้น และปรับใช้หลากหลายรูปแบบ ใช้การสอดเส้นพลาสติกเข้าไปด้านในแถบผ้ารีไซเคิล เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของเก้าอี้ นำเส้นพลาสติกมาพันตกแต่งเพื่อให้ดูสวยงาม มีความคงทนแข็งแรง รองรับนํ้าหนักได้จริง จุดเด่นคือการออกแบบให้เป็น Multifunction สามารถปรับเปลี่ยนเป็นชั้นวางโชว์สินค้าหรือเป็นเก้าอี้

“เราร่วมงานกับโครงการนี้ของ GC มาเป็นปีที่ 2 แล้ว ปีแรกเรานำเส้นใยจากขวด PET มาทอแล้วตัดเป็นเสื้อผ้าของทาง Arrow ปีนี้เรานำถุงพลาสติกเหลือใช้ซึ่งเป็นขยะจำนวนมากที่เราต้องทำลายอยู่แล้วมาให้กับบริษัทไทยนำซึ่งเป็น Converter ในการแปรรูปถุงพลาสติกจากเรา ซึ่งเรามองว่าแต่ละปีเรามีขยะประเภทนี้จำนวนหลายตันอยู่แล้วการนำมาแปรรูปจะช่วยก่อประโยชน์ให้ขยะเหล่านี้ เรามองถึงความร่วมมือในลักษณะแบบนี้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะในโรงงานของเรามีถุงใส่เสื้อผ้าเป็นจำนวนมาก เราก็อยากนำกลับมาทำให้เป็นประโยชน์ต่อไป” คุณวิริทธิ์พล ชัยถาวรเสถียร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

ในอนาคตคุณวิริทธิ์พล ยังเสริมว่า Arrow มีถุงพลาสติกที่เป็นขยะอีกค่อนข้างมาก จึงมองถึงโอกาสที่จะรวบรวมมาให้ทางไทยนำแปรรูปเป็นวัสดุอื่นอีก นอกจากนี้ยังมองถึงเรื่องของการนำขวด PET มาใช้ทำเสื้อผ้าในคอลเลคชั่นต่างๆ ของ Arrow มากขึ้นด้วย

“ตอนนี้เสื้อผ้าที่ทำจากเส้นใยรีไซเคิลยังเป็นคอลเลคชั่นพิเศษอยู่ แต่ปีหน้าเป็นต้นไปจะใช้เส้นใยจากขวด PET มาทำเป็นคอลเลคชั่นปกติของ Arrow มากขึ้น เพราะเรามองว่าเทรนด์เรื่องของรักษ์โลกเป็นเรื่องที่ทุกคนสนใจ เป็นโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในเรื่องของการลดใช้พลาสติก อย่างสินค้า Arrow ที่ทำจากเส้นใยรีไซเคิล ลูกค้าที่ซื้อเราก็มีส่วนร่วมในการลดการใช้พลาสติกไปในตัวด้วยเช่นกัน”

ปัจจุบัน Arrow สามารถลดการใช้ขยะพลาสติกไปแล้วประมาณ 20-30% ซึ่งหากมีการนำเส้นใยรีไซเคิลมาทำคอลเลคชั่นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เป้าหมายในการลดขยะก็จะเพิ่มเป็น 50% และ  90% ตามลำดับ  

สำหรับมุมมองของดีไซเนอร์การจะทำเรื่องของUpcycling ได้ คุณศุภรัตน์ ชินะถาวร จาก P/S/D มองว่าเริ่มต้นต้องมีการรณรงค์หยุดที่จะใช้ของใหม่ก่อนและมองหาสิ่งที่มีอยู่ในตลาดอยู่แล้ว 

“เราต้องมองหาวัสดุที่มีอยู่ในตลาดอยู่แล้วแต่อาจจะมีการผ่านกระบวนการจากตัวแบรนด์เองหรือจาก Converter ถ้ามีการทำงานร่วมกัน 3 ส่วน เราในฐานะของดีไซเนอร์ต้องคิดให้ของที่ตกถึงมือเราเวิร์คสำหรับผู้บริโภคทั่วไป ถ้าทำแบบนั้นได้เราสามารถนำของเก่ากลับมาใช้ได้ ภายใน 5-10 ปีนี้อาจจะเริ่มต้นที่โปรเจ็กต์เล็กๆ ก่อนก็ได้” 

Korakot x SiamRecycle x KKF 

ชื่อผลงาน : สายสัมพันธ์ หมายเลข 2

Designer : ดร.กรกต อารมย์ดี / Korakot Converter : บริษัท เอ็นพี พอยท์เอเชีย จำกัด

Brand Owner : บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด  

เพราะต้องการให้แหอวนได้ทำหน้าที่ตลอดอายุขัยจึงเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบโดยอิงความเป็นธรรมชาติแห่งท้องทะเล สะท้อนถึงดอกไม้ทะเล พระอาทิตย์ และเกลียวคลื่น ส่วนของวัสดุที่ใช้คือแหอวนเก่า บริเวณชายทะเลที่รวบรวมโดยเทศบาลระยอง นำไปผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล PCR Ocean Waste 10% และเม็ด PCR HDPE 90% และขึ้นรูปเส้นใยขนาดเบอร์ใย 380/30 โดยขอนแก่นแหอวน (KKF) ถักทอโดยชาวบ้าน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ที่ทำอาชีพเย็บอวนและทำประมงพื้นบ้าน จึงมีความชำนาญในการมัดการผูกด้วยเทคนิคแบบเงื่อนกระตุกเบ็ดกลายเป็น 3 ชิ้นงานที่สวยงาม มีความคงทน ใช้งานได้จริง คือ  Armchair  Relation No. 2 เก้าอี้นั่งขนาดพอเหมาะที่สีสันสวยงาม อ่อนช้อย นุ่มนวล และเป็นธรรมชาติ คล้ายดอกไม้ทะเล Decorative Partition “SUN 01 and 02” แผงกั้นที่ได้รับแรงบันดาลใจจากดวงอาทิตย์ ด้วยโครงสร้างและสีสันที่สื่อถึงพลังและความสดใส และ Wall Art” Wave 01” งานหัตถกรรมตกแต่งผนังสุดวิจิตร ตัวแทนแห่งคลื่นทะเล ที่สะท้อนความสดชื่น สบายตา สบายใจ

“การเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เรามองเห็นถึงเรื่องของการ Upcycling ว่าเป็นประเด็นที่เราจะช่วยดูแลโลกเราได้อย่างไร ขยะพลาสติกเป็นปัญหาระดับโลก การมีโครงการดีๆ แบบนี้จะทำให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้าง Awareness และรณรงค์ในการกำจัดขยะและนำกลับมาใช้ได้อย่างถูกวิธี โดยคอนเซ็ปต์ที่เราวางคือขยะพลาสติกที่เกิดจากท้องทะเลคือสินค้าแหอวน ทำอย่างไรถึงจะให้ขยะที่เกิดขึ้นในทะเลเหล่านี้ถูกนำมาใช้ต่อได้ โดยเราจับมือกับ SiamRecycle และอาจารย์กรกต สร้างสรรค์เป็นผลงานที่ทำให้เห็นว่าของจากการรีไซเคิลสามารถนำมาใช้ร่วมกันในชีวิตประจำวันของเราได้” คุณบดินทร์ เสรีโยธิน ผู้อำนวยการสายการตลาด บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด กล่าวถึงโครงการ

ในการร่วมโครงการครั้งนี้ นอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกแล้ว คุณบดินทร์ยังมองถึงโอกาสทางธุรกิจในการนำเส้นใยรีไซเคิลมาใช้กับผลิตภัณฑ์ที่มากกว่าอาชีพประมง

“เราเป็นผู้นำอันดับ 1 ของโลกในการผลิตแห่อวนส่งออกทั่วโลกแต่เราก็มองว่าเรายังสามารถที่จะนำเส้นใยของเรามาทำอย่างอื่นได้อีกมากมาย ตัว Home Decoration ถือเป็นอีกอันหนึ่งที่เรามองว่าเป็นโอกาสเพราะเราก็มีการขายเส้นใยแบบนี้ในทางแอฟริกาถักทอออกมาเป็นเก้าอี้ เราจึงมองว่าแอปพลิเคชันที่ใช้งานมันอยู่นอกเหนือจากการใช้งานในส่วนของการประมงได้อีกเป็นโอกาสทางธุรกิจ นอกเหนือจากนั้นเรายังสามารถที่จะนำวัสดุรีไซเคิลมาใช้ได้ด้วยก็ช่วยให้โลกน่าอยู่ขึ้น”

สำหรับในการทำงานชิ้นนี้แม้จะมีข้อจำกัดในแง่ของการที่นำขยะจากทะเล หรือ PCR มาทำเป็นเส้นใยแล้วมักจะได้แต่สีเข้ม แต่สยามรีไซเคิลสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยการนำขยะอุตสาหกรรมหรือ PIR ที่ถูกคัดแยกและถูกจัดเก็บตั้งแต่ตอนผลิตมาผสมผสานทำให้ได้เส้นใยที่เป็นสีอ่อนและสามารถสร้างสรรค์เป็นผลงานที่สวยงามแปลกตาได้

“สยามรีไซเคิลอยู่ในวงการรีไซเคิลวัสดุโดยเฉพาะพลาสติกมา 17 ปีแล้ว การเข้าร่วมโครงการนี้เพราะเรามองว่าทะเลเป็นต้นกำเนิดของอาหารขยะทั่วโลกไม่ว่าจะทิ้งบนบกหรือทะเลสุดท้ายมันจะไหลลงไปรวมในทะเล เราจึงต้องการที่จะให้เกิดแรงจูงใจในการเก็บขยะจากทะเลขึ้นมาโดยการสร้างมูลค่าให้ขยะเหล่านี้จึงมาจับมือกับพาร์ทเนอร์ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องของนวัตกรรมเพื่อนำขยะเหล่านั้นมาสร้างมูลค่าเพิ่ม 

ปัจจุบันอัตราการรีไซเคิลขยะในประเทศไทยมีเพียงแค่ 20% การจะเพิ่มอัตราการรีไซเคิลได้หนึ่งเราต้องเพิ่มมูลค่าให้กับขยะสองการพัฒนาบล็อกเชนเพื่อแท็กดูว่าขยะแต่ละประเภทมาจากไหน เป็นขยะอะไรบ้าง เพื่อที่จะวิเคราะห์ข้อมูลกำหนดนโยบายการจัดการ การบริหารการรีไซเคิลขยะต่อไป” ดร.อัมรินทร์ ดรัณภพ ที่ปรึกษาบริษัท เอ็นพี พอยท์ เอเชีย จำกัด สยามรีไซเคิล เสริม 

Qualy x Kasem Plastic x Kao 

ชื่อผลงาน : Beyond Basin

Designer : คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ / Qualy

Converter : บริษัท เกษมพลาสติก จำกัด  

Brand Owner : บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด

ถุงบรรจุภัณฑ์น้ำยาซักผ้าแบบรีฟิล Laminate Recycle 20%+ PP Virgin 80% ถูกนำมาออกแบบโดยตีความกะละมังในมุมมองใหม่ว่า การซักเสื้อผ้าดีๆ บางประเภทต้องซักด้วยมือเท่านั้น เพราะต้องอาศัยทักษะความตั้งใจและความละเอียดอ่อนเป็นพิเศษ เปรียบเหมือนการทำงานของศิลปิน การออกแบบจึงต้องยกระดับคุณค่าของกะละมังให้เป็นมากกว่าแค่ภาชนะเพื่อการซักล้างแบบธรรมดา รูปทรงได้แรงบันดาลใจจากถังซักผ้าไม้สไตล์วินเทจ

Beyond Basin ใช้เม็ดพลาสติกรีไซเคิลจากถุงบรรจุภัณฑ์น้ำยาซักผ้าแบบรีฟิล 20% และเม็ดพลาสติก Polypropylene 80% ผ่านกระบวนการฉีดขึ้นรูปโดย Kasem Plastic ลอนคลื่นที่ก้นกะละมังมาจากรูปทรงของคลื่นน้ำสามารถใช้งานเป็นที่ขัดคราบสกปรกบนผ้าได้ นอกจากนี้ยังสามารถแขวนผนังเป็นกระจกตกแต่งห้องได้เช่นกัน

คุณสุเสวี อ่อนดำ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายวางกลยุทธ์องค์กร บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ว่า 

“ทางคาโอสนใจโครงการ Upcycling Upstyling มาตั้งแต่ปีที่แล้ว เพราะเป็นโครงการที่แปลงและเพิ่มมูลค่าสิ่งของเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์ตอบโจทย์สิ่งที่เรายังติดปัญหาเรื่องแพ็กเกจจิ้งอยู่ เพราะเราผลิตสินค้าขายให้กับผู้บริโภค เราก็มองว่าทำอย่างไรที่เราจะนำขยะเหล่านี้กลับมาใช้ประโยชน์ ในฐานะของผู้ผลิตเราต้องการรับผิดชอบตรงนี้จึงเป็นที่มาให้เราเข้าร่วมโครงการนี้เพื่อที่จะให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยเราแก้ปัญหา”

วัสดุที่ทางคาโอให้ดีไซเนอร์ไปใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ของน้ำยาซักผ้า ซึ่งคาโอกำลังศึกษาเพื่อจะลดขยะจากผลิตภัณฑ์ตัวนี้อยู่แล้ว เนื่องจากในแต่ละปีคาโอต้องผลิตซองที่เป็น Multilayer อยู่ประมาณ 15 ล้านชิ้น หรือ 270 ตันต่อปี ซึ่งคุณสุเสวี เสริมว่า ตอนนี้วิธีการกำจัดทำได้แค่นำไปเผา

“เรามองถึงในแง่ของผู้บริโภคด้วยว่าเขาจะจัดการอย่างไร ถ้าขยะเหล่านี้หลุดออกไปสู่ภายนอกจะถูกกำจัดอย่างไรเพราะเขาไม่ได้มีคอนเน็คชั่นที่จะจัดการขยะเหล่านี้ได้ เราจึงอยากทำให้ขยะนี้ถูกนำกลับมารีไซเคิลหรือเพิ่มมูลค่าให้มันสามารถนำกลับมาใช้ได้”

ปัจจุบันคาโอมีการนำกะละมังรีไซเคิลเหล่านี้ไปใช้กับการส่งเสริมการขายของแบรนด์ และสเตปต่อไปคาโอมองในเรื่องของการนำกลับมาใช้ในรูปแบบของแพ็กเกจจิ้ง ซึ่งต้องมีการศึกษาเพิ่มเติม 

Prompt x Advanced Mat x Lion  

ชื่อผลงาน : Every Day

Designer : คุณสมชนะ กังวารจิตต์ / Prompt Design

Converter : บริษัท แอดวานซ์ แมท จำกัด

 Brand Owner : บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด

ชิ้นงาน Every Day ได้แรงบันดาลใจในการออกแบบเชื่อมโยงเรื่องราวของหลอดยาสีฟันของ Lion (Thailand) ที่มีปริมาณการใช้หลอดยาสีฟัน 89.7 ล้านหลอด/ปี กับกิจวัตรที่ทุกคนต้องทำเป็นประจำทั้งตอนเช้าและตอนกลางคืน 

หลอดยาสีฟันของ Lion 100% PIR Waste ถูกนำมาหลอมและฉีดขึ้นรูปโดย Advanced Mat ทำจาก 100% PIR Waste เริ่มต้นการสร้างกิจวัตรที่ดีให้กับเด็กๆ ตีโจทย์จากเรื่องยากให้กลายเป็นง่าย โดยใช้การ์ตูนที่เด็กๆ ชื่นชอบ นำคาแร็กเตอร์ของตัวแทนช่วงเวลาในแต่ละวันมาเป็นแกนไอเดีย เสริมลูกเล่นด้วย Storytelling ด้วยการให้เด็กแปรงฟันผ่านเรื่องราวนิทาน ที่มีตัวละครอย่างลุงพระอาทิตย์กับป้าพระจันทร์ มีความสวยงาม ใช้งานง่าย สร้างเรื่องราวให้ Waste มีความน่าสนใจ

“เรามีโครงการที่ต้องการลดขยะอยู่แล้ว โดยเริ่มทำมาตั้งแต่ปี 2018 ก่อนหน้านี้เรามีการนำเอา Biobased มาผลิตเป็นด้ามยาสีฟัน เมื่อ GC มีโครงการนี้จึงมีความสอดคล้องกับนโยบายของเรา เราจึงมองว่าเป็นสิ่งดีที่จะช่วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อม นโยบายของบริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) คือเราต้องการเป็นผู้ผลิตที่เป็น Zero Waste ในปี 2025 ซึ่งโครงการที่เราทำครั้งนี้จะถูกต่อยอดไปในอนาคตด้วย” คุณรัชกฤช กาญจนาประดิษฐ ผู้จัดการแผนกพัฒนาบรรจุภัณฑ์ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ 

โดยปกติแล้ววัสดุที่เป็น Multilayer ถือเป็นขยะรีไซเคิลได้ค่อนข้างยากมาก คุณวิศรุจน์ จันแป้น ผู้บริหาร บริษัท แอดวานซ์ แมท จำกัด อธิบายให้ฟังว่าทางบริษัทต้องใช้เวลาในการวิจัยอยู่ค่อนข้างนานและต้องทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี

“เราเองมีการทำวิจัยกับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรีในเรื่องของการพัฒนาขยะ Multilayer อยู่แล้ว หลอดยาสีฟันเป็น Multilayer อย่างหนึ่ง ดังนั้นในการทำเราได้มีการนำเอาปลายหลอดที่เป็นขยะเหลือทิ้ง นำมาหลอมและขึ้นรูป ซึ่งในการทำมีความยากเพราะเราค้นพบว่าที่ผ่านมาขยะประเภทนี้ไม่สามารถที่จะรีไซเคิลได้ แต่ในที่สุดจากความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยก็ทำให้เราสามารถที่จะหลอมและขึ้นรูปใหม่ขึ้นมาได้” 

คุณวิศรุจน์เสริมอีกว่า สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องการจากประชาชนทั่วไป คือขยะที่มีการจัดการมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการแยก ทำความสะอาด ซึ่งกระบวนการเหล่านี้จะทำให้เมื่อนำมาเข้ากระบวนการในการแปรรูปทำงานได้ง่ายขึ้นและได้ของที่มีคุณภาพมากขึ้น

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.