ไทยยื่นหนังสือเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028 Phuket, Thailand

Jan 13, 2022 -None-

นายศรันย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส และนายวรวุฒิ สมหวังประเสริฐ อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) ได้เข้าพบนาย Dimitri Kerkentzesเลขาธิการองค์การนานาชาติ(Bureau International des Expositions- BIE)เพื่อยื่นหนังสือเสนอตัวอย่างเป็นทางการ (Letter of Candidature) ในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028 Phuket, Thailand ซึ่งเป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ภายใต้แนวคิด “Future of Life: Living in Harmony, Sharing Prosperityโดยมีกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลประสานงานการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงานเพื่อนำเสนอศักยภาพประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และเวทีระดับโลกในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ พร้อมรับมือกับความท้าทายด้านสุขภาพในอนาคต เมื่อวันที่ 11 มกราคมที่ผ่านมา

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.