ตรุษจีนปีนี้ จะกระทบ Supply Chain ทั่วโลก เพราะผู้ขนส่งสินค้ารายย่อยในจีน หยุดบริการเร็วขึ้น

Jan 14, 2022 P.Patikom

ตรุษจีนปีนี้จะส่งผลกระทบต่อระบบห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ทั่วโลกทำให้เกิดการหยุดชะงัก เนื่องจากบรรดาผู้ขนส่งสินค้ารายย่อยในจีนหยุดบริการในช่วงวันหยุด เร็วกว่าปกติ

การหยุดชะงักในระบบห่วงโซ่อุปทานโลกที่อาจเกิดขึ้นในปีนี้ อาจถูกทำให้รุนแรงขึ้นด้วยปัจจัย 2 ประการ คือ
ประการแรก ปีนี้วันตรุษจีนตรงกับวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2022 ซึ่งเร็วกว่าปี 2021 ถึง 12 วันเต็ม

และประการที่ 2 การที่ลูกเรือขนส่งสินค้าต้องถูกกักตัวนานกว่าปกติเพื่อป้องกัน COVID-19 ตามที่สำนักข่าว Bloomberg ได้รายงานข่าวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วว่า นโยบาย Covid-zero ของรัฐบาลจีน ทำให้กะลาสีเรือของเรือขนส่งสินค้า ต้องถูกกักตัวนานกว่าปกติก่อนจะได้ขึ้นบกและเดินทางกลับบ้าน ในบางกรณี ลูกเรือต้องกักตัวนานถึง 7 สัปดาห์ก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้กลับบ้าน

ไทม์ไลน์ใหม่จึงกำลังเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในศูนย์กลางการผลิตทางตอนใต้ของจีน ซึ่งมีผู้ให้บริการขนส่งสินค้าอิสระจำนวนมากที่ให้บริการในภูมิภาคนี้ หลายๆ ราย ซึ่งในช่วงเวลาปกติก่อนเกิดโรคระบาดจะหยุดประมาณ 2 สัปดาห์ก่อนถึงวันตรุษจีน แต่ปีนี้ได้เริ่มหยุดบริการไปแล้ว ทำให้มีวันหยุดยาว ซึ่งการหยุดบริการขนส่งสินค้าที่นานกว่าปกตินี้ อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก

Cr : INSIDER

Source

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.