3,338
VIEWS

สยามพิวรรธน์ ชวนลูกค้ารักษ์โลก เปลี่ยนขยะในมือคุณ แลกเป็น VIZ Coins

Aug 02, 2022 -None-

ทุกวันนี้ การดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นเรื่องที่หลายองค์กรให้ความสำคัญมากพอๆ กับการเติบโตของธุรกิจ และทุกครั้งที่วางแผนกลยุทธ์การตลาดก็มักจะบรรจุนโยบายและทิศทางความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรไว้เสมอ เช่นเดียวกับสยามพิวรรธน์ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และค้าปลีกชั้นนำ

สยามพิวรรธน์ เจ้าของและผู้บริหารโครงการระดับโลก อาทิ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่  หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยาม และสยาม พรีเมียม เอาท์เล็ต กรุงเทพ มีนโยบายและแนวปฏิบัติในเรื่องการดูแลรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทุกๆ พื้นที่ที่ได้เข้าไปดำเนินธุรกิจ และยังตั้งเป้าสู่การเป็นองค์กรต้นแบบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีกรายแรก ที่พร้อมเดินหน้าผลักดัน “องค์กรขยะเป็นศูนย์” กับการจัดการขยะได้แบบ 360 องศา เพื่อที่จะสร้างความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหาการจัดการขยะพลาสติกในประเทศไทยอย่างยั่งยืน

ล่าสุด ได้ต่อยอดบริการ Recycle Collection Center หรือจุดรับวัสดุบรรจุภัณฑ์สะอาดที่ไม่ใช้แล้วแบบไดร์ฟทรู (Drive-Thru) แห่งแรกในประเทศไทย มาสู่การต่อยอดการมีส่วนร่วมเป็นผลตอบแทนกลับคืนให้เป็นสิทธิประโยชน์ในรูปแบบ VIZ Coins สำหรับลูกค้า เพื่อต่อยอดความสำเร็จของนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของสยามพิวรรธน์ ภายใต้โครงการ “Siam Piwat 360° Waste Journey to Zero Waste” ที่คำนึงถึงการจัดการขยะแบบครบวงจรตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) แล้ว และยังถือเป็นการยกระดับการทำกิจกรรมเพื่อสังคมขององค์กร ในโอกาสที่ดำเนินโครงการ Recycle Collection Center มาครบ 1 ปี จากที่เปิดโอกาสให้ลูกค้ามีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม

นราทิพย์ รัตตประดิษฐ์ ประธานบริหารสายงานปฎิบัติการ (Chief Operating Officer) บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า “ตั้งแต่เปิดให้บริการ Recycle Collection Center หรือจุดรับวัสดุบรรจุภัณฑ์สะอาดที่ไม่ใช้แล้วแบบไดร์ฟทรู (Drive-Thru) แห่งแรกในประเทศไทย ได้รับความสนใจจากกลุ่มคนรักษ์โลกจำนวนมากซึ่งมีแนวคิดกับการจัดการขยะที่มีความสอดคล้องกับแนวทางของสยามพิวรรธน์ ที่เห็นถึงความสำคัญของกระบวนการคัดแยกขยะที่เป็นระบบและครบวงจรทั้งห่วงโซ่ ถือเป็นเรื่องราวดีๆ ที่ทุกคนสามารถเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างสิ่งดีๆ ให้กับสังคมและโลกใบนี้”

โดยปีนี้สยามพิวรรธน์ ต่อยอดเพื่อกระตุ้นความสนใจในกระแสรักษ์โลกอย่างต่อเนื่องโดยลูกค้าที่นำขยะมาฝากไว้กับสยามพิวรรธน์ สามารถที่จะแลกเปลี่ยนเป็น VIZ Coins ผ่าน ONESIAM Application เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ สยามพิวรรธน์ยังมุ่งหวังว่า เรื่องที่สำคัญที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วม คือการลดปริมาณขยะ และการคัดแยกขยะ นำขยะมารีไซเคิลต่อเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งทั้งหมดนี้จะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า เห็นคุณค่าของขยะ และสร้างค่านิยมให้กับสังคมไทยในการคัดแยกขยะก่อนทิ้งกันมากขึ้นกว่าเดิม   

บริการ Recycle Collection Center ไม่ใช่แค่เปิดพื้นที่ตั้งจุดรับขยะเหมือนที่ทำกันทั่วไป แต่เป็นการเพิ่มมูลค่าขยะในมือของลูกค้ากลับคืนเป็น VIZ Coins ผ่าน ONESIAM Application นอกจากจะทำให้ลูกค้ารู้สึกภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมคัดแยกขยะก่อนทิ้ง และช่วยลดปริมาณขยะด้วยตนเองแล้ว ยังเห็นมูลค่าของการแลกเปลี่ยนครั้งนี้ที่สามารถนำคะแนนไปใช้ประโยชน์ต่อได้ ยิ่งตอกย้ำมิติของคำว่า “หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่” อย่างมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น

สำหรับวิธีการคำนวณ VIZ Coins จะคิดตามมูลค่าน้ำหนักจริงของขยะที่ทำความสะอาดและคัดแยกแล้วจากที่บ้าน โดยลูกค้าจะได้รับ VIZ Coins หลังจากการสแกนคิวอาร์โค้ดที่บริเวณจุดรับขยะ บริเวณลานจอดรถทัวร์ (ด้านหลังสยามพารากอน) โดยเกณฑ์การให้ VIZ Coins จะแยกตามประเภทและน้ำหนักต่อ 1 กิโลกรัม เริ่มต้นที่ 1 VIZ Coin สำหรับกล่อง ซองพลาสติก และแก้ว โดยจะได้ 3 VIZ Coins สำหรับกระดาษ และ 5 VIZ Coins สำหรับขวดพลาสติก สูงสุดที่อะลูมิเนียมรับ 30 VIZ Coins

นอกจากการเปลี่ยนขยะในมือลูกค้าให้กลายเป็น VIZ Coins กลับคืนไปใช้แลกสิทธิประโยชน์แล้ว สิ่งที่ Recycle Collection Center ทำภายใต้โครงการ “Siam Piwat 360° Waste Journey to Zero Waste” นั้น ยังคำนึงถึงกระบวนการทั้งระบบและครบวงจรทั้งห่วงโซ่ โดยขยะที่ลูกค้าฝากจะถูกส่งต่อไปรีไซเคิลเป็นวัตถุดิบ นำมาเข้าสู่กระบวนการอัพไซคลิ่งเพิ่มมูลค่า โดยส่วนหนึ่งยังกลับมาวางจำหน่ายบนพื้นที่สำหรับสินค้ารักษ์โลก “อีโคโทเปีย” ที่สยามดิสคัฟเวอรี่ด้วยนั่นเอง

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถนำขยะที่ได้คัดแยกและทำความสะอาดแล้ว ส่งบริเวณลานจอดรถทัวร์ ด้านหลังสยามพารากอน ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09:30 – 17.00 น.     

แม้จะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ แต่ก็เป็นหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่ช่วยส่งต่อความสุขให้กับโลก และเพิ่มความเพลิดเพลินในการชอปปิงของลูกค้าด้วยหัวใจที่พองโต

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.