3,646
VIEWS

ก.เกษตรฯ“รณรงค์บริโภคนมช่วงสงกรานต์ จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์”

Apr 14, 2017 -None-

ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานพิธีแถลงข่าวโครงการ “รณรงค์บริโภคนมช่วงสงกรานต์ จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” พร้อมด้วย นายทศพร ศรีศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายชัชวาลย์ มณีทัพ นายกสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารนมไทย ดร.ฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์ ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมปศุสัตว์ ร่วมกับ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารนมไทย สมาคมผู้ค้าปลีกไทย จัดโครงการ “รณรงค์บริโภคนมช่วงสงกรานต์ จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” โดยรณรงค์บริโภคนมตลอดปี 2560 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการบริโภคนมเพิ่มขึ้น และส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี

ตลอดจนแสดงถึงการบูรณาการความร่วมมืออันดีในการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ซึ่งคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ได้กำหนดแผนการจัดรณรงค์บริโภคนม ปี 2560 ตามเทศกาลต่าง ๆ คือ ช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 1 – 15 เม.ย.60 ช่วงวันดื่มนมโลก 1 – 15 มิ.ย.60 ช่วงเทศกาลเข้าพรรษารณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาหันหน้าดื่มนม 5 – 20 ก.ค.60 ช่วงเทศกาลออกพรรษา 1 – 15 ต.ค.60 โดยรณรงค์ให้มีการดื่มนมต่อเนื่องตลอดทั้งปีจนถึงปีใหม่  ซึ่งนมถือว่าเป็นอาหารที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัย  มีสารอาหารครบ  5 หมู่ โดยเฉพาะเป็นแหล่งของโปรตีน เป็นสารอาหารที่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อและช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในการใช้ชีวิตประจำวัน  อีกทั้งแคลเซียมที่ช่วยเสริมสร้างกระดูกในเด็กวัยเติบโต  ให้มีความสูงเพิ่มขึ้น และช่วยสร้างเสริมความแข็งแรงของกระดูกและฟันของทุกเพศทุกวัย  

“ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 เม.ย.60 นี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับภาคเอกชนจัดโปรโมชั่นลดราคานมและผลิตภัณฑ์นม ตั้งแต่ 5 – 40% ณ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ได้แก่  เทสโก้โลตัส  สยามแม็คโคร  ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต  บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์  ท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ต และแมกซ์แวลูซุปเปอร์มาร์เก็ต กว่า 2,000 สาขาทั่วประเทศ โดยสามารถสังเกตได้จากตราสัญลักษณ์ประชาสัมพันธ์ของโครงการฯ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นม สำหรับมอบเป็นของขวัญแด่ผู้สูงอายุช่วงสงกรานต์  แสดงถึงความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ  เป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทย พร้อมส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีการดื่มนมเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย”

ทศพร ศรีศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากข้อมูลกระทรวงสาธารณสุขในปี 2556 รายงานว่า วัยรุ่นไทยเตี้ยกว่ามาตรฐาน โดยเด็กไทยเมื่อมีอายุ 18 ปี ผู้ชายมีความสูงเฉลี่ย 167.1 ซม. ผู้หญิงความสูงเฉลี่ย 157.4 ซม. กระทรวงสาธารณสุขตั้งเป้าหมายเพิ่มความสูงเด็กไทยอายุ 18 ปี ให้ได้มาตรฐานสูงสมส่วน ไม่อ้วน ภายในปี 2568  โดยผู้ชายควรมีความสูงเฉลี่ย  177 ซม. ส่วนผู้หญิงควรสูงเฉลี่ย 165 ซม. ในการรณรงค์บริโภคนมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อส่งเสริมการดื่มนมของคนไทยเพิ่มจาก 14 ลิตร/คน/ปี  ให้เป็น  20 ลิตร/คน/ปี ขณะที่ประเทศในแถบเอเชียที่พัฒนาแล้ว อาทิ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น มีอัตราการดื่มนมประมาณ 30 ลิตร/คน/ปี  และในอเมริกามีการดื่มนมประมาณ 70 ลิตร/คน/ปี การดื่มนมนอกจากดีต่อสุขภาพแล้วยังเป็นการสานต่ออาชีพการเลี้ยงโคนมที่มีเกษตรกรไทยเลี้ยงโคนมอยู่ จำนวน 16,248 ครัวเรือน นอกจากนี้ คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ได้กำหนดให้มีการจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ์นมปี 2560 – 2569 ซึ่งการรณรงค์บริโภคนมเป็นส่วนหนึ่งในยุทธศาสตร์ โดยคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมได้กำหนดเป้าหมายคุณภาพนมโรงเรียน ให้มีค่า Total solid ในเทอม 1/60 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 12.35 เทอม 2/60 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 12.50 somatic cell count เทอม 1/60 ไม่เกิน 550,000 เซล/มิลลิเมตร และเทอม 2/60 ไม่เกิน 500,000 เซล/มิลลิเมตร

 

Consumer Product

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.