25,597
VIEWS

โฆษณาที่ดีที่สุด คือ โฆษณาที่สะท้อนวัฒนธรรมของประเทศนั้นได้อย่างกลมกลืน - คุณวินิจ สุรพงษ์ชัย

Mar 30, 2018 BrandAge Team

จากการที่ได้เข้าไปพูดคุยกับ คุณวินิจ สุรพงษ์ชัย นายกสมาคมโฆษณาเอเชียแปซิฟิค และประธานคณะกรรมการจัดงานมหกรรมโฆษณา ADFEST 2018 ท่านได้พูดคุยเกี่ยวกับประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับผลงานโฆษณาในงาน ADFEST ปี 2018 นี้ ภายใต้ธีม “TRANSFORM” ที่สะท้อนถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่ความสร้างสรรค์เป็นเรื่องจำเป็นในทุกๆ แง่มุมของธุรกิจ เพราะท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ความสร้างสรรค์นั้นจะช่วยให้แบรนด์ ธุรกิจ หรือการบริการนั้นๆ สร้างความผูกพันกับผู้บริโภคได้ดีขึ้นและแตกต่างออกไป และในที่สุดสามารถเปลี่ยนแปลงความคิด ประสบการณ์ และวิถีชีวิตของผู้คนได้

การจัดงานตลอดทั้ง 4 วัน มีความโดดเด่นอย่างการแบ่งตารางการจัดงาน ภายในสองวันแรก จะเน้นเกี่ยวกับงาน “Craft” ที่เน้นเรื่องการถ่ายทำ Commercial Production, Post Production, Music and Sound รวมถึง ผู้เชี่ยวชาญในด้านดิจิทัลที่จะขึ้นพูดในประเด็นที่น่าสนใจ รวมถึงจะได้เห็นถึงการทำ CGI  ที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เข้ามา

ส่วนสองวันสุดท้าย จะเน้นผลงานด้าน “Creative” เกี่ยวกับมุมมอง ความคิดสร้างสรรค์ และผลงานที่แปลกใหม่สามารถเอาไปต่อยอดพัฒนาความคิดต่อไปได้

สำหรับโฆษณาในไทย ถ้าจะเปรียบเทียบกับทางฝั่งยุโรป ตะวันออกกลาง หรือในทวีปอื่นๆ ทางคุณวินิจอยากให้เรามองเรื่องนี้ออกเป็นสองเรื่อง เรื่องแรก ในด้านเทคโนโลยี และเรื่องที่สองในด้านวัฒนธรรมและประเพณี

“ในด้านเทคโนโลยี เราอาจจะด้อยกว่าในด้านนี้ เนื่องด้วยข้อจำกัดต่างๆ แต่ถ้าในด้านของวัฒนธรรมและประเพณี ส่วนตัวคุณวินิจเองมองว่ามันเป็นอะไรที่วัดกันไม่ได้ ฉะนั้นวัฒนธรรมเป็นอะไรที่มีความแตกต่างกันอย่างมากในแต่ละประเทศหรือภูมิภาค โดยเฉพาะวัฒนธรรมในเอเชียที่มีความหลากหลายที่สุด ทั้ง ทางเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม ดังนั้นมันเป็นอะไรที่ทางเราให้ความสนใจมากในงาน ADFEST ในสมัยก่อนการโฆษณาเป็นอะไรที่มาจากต่างประเทศ มันอาจจะยังใหม่สำหรับประเทศไทย เราก็ได้รับวัฒนธรรมมา ถ้าทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆ ก็คงจะไม่ดี ด้วยความที่เรามีเอกลักษณ์ มีวัฒนธรรมเฉพาะ เราจึงจัดตั้ง ADFEST ขึ้นมาเพื่อ เชิดชูและให้ทุกคนตระหนัก ให้เห็นถึงความแตกต่างของวัฒนธรรม เชื้อชาติ ศาสนา และภาษา เพื่อจะได้รู้ว่านี่คือวัฒนธรรมของเราที่เราควรปกป้องเพราะมีคุณค่าและเป็นอะไรที่สูงส่งมาก เพราะในที่สุด งานโฆษณาที่ดีที่สุด ก็คือการสะท้อนวัฒนธรรมประเทศนั้นๆ ได้อย่างชัดเจนและกลมกลืนไปกับไอเดียที่สร้างสรรค์ เราเอา Insight ของวัฒนธรรมตัวเอง ผลิตชิ้นงานโฆษณาออกมาให้คนในพื้นที่นั้นดู เราหวังมากว่าเวทีนี้ จะเป็นตัวสะท้อน ถึงวัฒนธรรมที่ดีของแต่ละพื้นที่ ซึ่งเราควรเก็บรักษาเอาไว้”

จากนั้นท่านก็ได้กล่าวถึงรางวัลชิ้นสำคัญอย่าง “LOTUS ROOTS” ที่เป็นรางวัลชิ้นเดียวในโลก ที่ให้ความสำคัญของแต่ละวัฒนธรรมผ่านตัวโฆษณาต่างๆ  ซึ่งตัวรางวัลนี้เป็นที่ยอมรับสำหรับทุกๆ คน เพราะเป็นรางวัลที่สื่อถึง “รากเหง้า” ของแต่ละคน แต่ละวัฒนธรรม เชื้อชาติ ศาสนา และภาษา แต่ปัญหาคือ การตัดสินรางวัลชุดนี้ ค่อนข้างที่จะลำบาก เพราะจะบอกว่ามะนาวดีกว่าส้มโอ มันก็พูดไม่ได้ มันบอกไม่ได้ว่าวัฒนธรรมไหนดีกว่ากัน แต่ในที่สุดทางกรรมการก็สามารถตัดสินจากโจทย์งานชิ้นนี้ ว่าผลงานชิ้นไหนมันสะท้อนวัฒนธรรมได้ดีที่สุด กรรมการจึงชื่นชอบกันมาก แล้วถ้าหากจะถามว่า กรรมการมีความเชี่ยวชาญในการคิดการอ่านเชิงวัฒนธรรม ของมุมมองการโฆษณาต่างไปจาก 20 กว่าปีที่ผ่านมาหรือเปล่า? คงตอบได้ว่า มันดำเนินไปเรื่อยๆ กับระยะเวลา เราจะบอกว่าตอนนี้ดีกว่า 20 ปีที่แล้ว ในเชิงความคิดผมมองว่ามันเพียงแตกต่าง เป็นวิวัฒนาการ แต่ที่เห็นได้ชัดเจนคือ เทคนิค ซึ่งมีความต่างกันมาก มันทำให้ผลงานเกิดความคล้อยตามได้ง่าย และความสวยงาม ความสมจริงมันต่างกันเยอะ ซึ่งผมหวังว่า มันจะเป็นอะไรที่คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจมากขึ้นกับการคิดผลงานในอนาคต

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.